Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРезультати діяльності бригади за поточний місяць
Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. Агробізнес як складова частина підприємництва. Особливості підприємницької діяльності в сільському господарстві.
  3. Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності
  4. Адміністративно-організаційні танормативні умови інноваційного пошуку в соціально-педагогічній діяльності.
  5. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  6. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні
  7. Анализ причин изменения результативного показателя
  8. Аналіз складових інноваційної діяльності соціального педагога
  9. Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання
  10. Аоміністративно-правовий захист суб'єктів підприємницької діяльності
№ варіанту Деталь “А” Деталь “Б” Деталь “В” Деталь “Г”
Трудомісткість, нормо-год. Обсяг випуску, шт. Трудомісткість, нормо-год. Обсяг випуску, шт. Трудомісткість, нормо-год. Обсяг випуску, шт. Трудоміст- кість, нормо-год. Обсяг випуску, шт.
1.
2.
3.
4.
5.
6. 2,5 4,5
7. 5,5 4,5 3,5
8. 5,5 3,5 4,5
9. 3,5
10.
11. 5,5 3,5
12. 2,5
13. 3,5
14.
15. 4,5
16. 2,5
17. 3,5 4,5 5,5
18.
19. 4,5 5,5 3,5
20. 3,5
21. 5,5 4,5
22.
23. 3,5
24. 2,5 5,5
25.

РецензіяНа Методичні вказівки щодо виконання індивідуальної роботи з використанням ЕОМ за дисципліною «Економіка праці й соціально-трудові відносини» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання

 

Методичні вказівки щодо виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини» підготовлено з метою набуття студентами навичок самостійного проведення економічних досліджень в галузі управління працею на мікрорівні та розширення можливостей професійного опанування прикладними комп’ютерними програмами.

Розроблені авторами методичні рекомендації містять поради щодо виконання 3-х практичних завдань та опис використовуваних при цьому комп’ютерних програм з одночасним наведенням наскрізних прикладів їх застосування. Включення конкретних прикладів є доречним, оскільки дозволяє краще розібратися як із економічним змістом поставлених завдань, так і зрозуміти велике значення ком­п’ютерної техніки в практичній діяльності сучасного фахівця в галузі економіки.Подану на рецензування методичну розробку відрізняє лаконічність викла­дення матеріалу, його структурована упорядкованість та змістовність всіх порад.

Включення до складу Методичних вказівок переліку навчальної і довідкової літератури дозволяє студентам більш грунтовніше опанувати дисципліну «Економіка праці й соціально-трудові відносини». Одночасно вважаю, що дане видання буде внагоді студентам не тільки при вивченні даної дисципліни, але й при виконанні курсових і дипломних робіт, оскільки описані в методичці програми дозволяють проводити певні наукові дослідження.

Зважаючи на все вище зазначене, вважаю доцільним рекомендувати до видання рукопис підготовлених Методичних вказівок щодо виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини».

Рецензент, к.е.н., доцент І.А. Пан


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты