Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 3. Робота з твердженнями та цитатами
Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  3. Види та завдання педагогічного експерименту
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Діловодство як галузь знань і діяльності: поняття, завдання, складові частини, види
  7. ДЛЯ ЗАВДАННЯ НАПРЯМКУ ПОХИЛОМУ ХІДНИКУ
  8. Додаткові завдання за темою 2. „Облік капіталу банку ”.
  9. Додаткові завдання за темою 9 «Облік операцій банку в іноземній валюті».
  10. Домашнє завдання

Робота з твердженнями та цитатами

1. Австрійський економіст Ф, фон Хайєк дотримувався концепції спонтанного ринкового порядку, яка заперечувала будь-яке втручання держави в економічне життя суспільства. На думку вченого, соціальна нерівність є закономірним явищем, яке сприяє розвитку суспільства. Відтак людина сама повинна дбати про свій економічний та соціальний добробут, а держава має надавати їй лише мінімальну соціальну підстримку у вигляді пенсій та допомоги з безробіття. Проаналізувавши зазначену концепцію, обґрунтуйте відповіді на запитання:

- чи повинна держава, на вашу думку, займатися соціальними проблемами у ринковій економіці?

- чи погоджуєтеся ви з тим, що соціальна нерівність сприяє розвитку суспільства?

- якою, на вашу думку, має бути мінімальна соціальна підтримка в ринковій економіці?

 

2. У праці П. Хейне наведено критичне зауваження на адресу власників магазинів та інших посередників. Йдеться про те, що посередники лише перепродують товари один одному, і це збільшує багатство суспільства настільки само, наскільки збільшується кількість води у відрі людей, які, гасячи пожежу, передають його з рук у руки двадцять або сорок разів.

Поміркуйте над цим зауваженням та обґрунтуйте власну позицію щодо ролі і функцій посередників у ринковій економіці.

 

Завдання 4

Що з нижче переліченого може розглядатися як ринкова діяльність, а що як неринкова:

а) рекламне оголошення в газеті;

б) приготування їжі у домашніх умовах;

в) надання державою допомоги по безробіттю;

г) закупівля державою військової техніки;

д) вирощування овочів на дачі для власного споживання;

е) «блошиний» ринок;

ж) вирощування полуниці на дачі для продажу.

 


Тема 7. Попит, пропозиція, механізм встановлення ринкових цін

План

1. Ринковий попит і фактори, що його визначають.

2. Ринкова пропозиція та її чинники.

3. Взаємодія попиту і пропозиції. Механізм установлення ринкової рівноваги.

4. Поняття еластичності. Фактори еластичності попиту та пропозиції.

IОсновні поняття

Ринковий попит, закон попиту, ринкова ціна, ринкова рівновага, ціноутворення, закон пропозиції, еластичність попиту, еластичність пропозиції, дефіцит, надлишок.Питання для самоконтролю

1. Дати визначення категорії “попит”. Який вигляд має крива попиту?

2. Зв’язок яких явищ виражає закон попиту?

3. Як впливають на попит нецінові чинники?

4. Що виражає взаємодія попиту та пропозиції?

5. Розкрийте сутність поняття «пропозиція» та з’ясуйте чинники, які на неї впливають.

6. Поясніть термін «еластичність». Охарактеризуйте види еластичності попиту та еластичності пропозиції.

7. Що таке «ціна ринкової рівноваги»? Які функції вона виконує?

8. Хто є автором класичного принципу «невидимої руки»? Чи є він актуальним для сучасної економіки таких країн, як США, Японія, Німеччина?

9. На ваш погляд, чого більше в ринковому механізмі: стихії, анархії, автоматизму, внутрішнього порядку? Поясніть свій вибір.

10. Якими «провалами» (фіаско) ринку обґрунтовують необхідність обмеження ринкових сил?


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 8; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты