Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнфраструктура ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні.
Читайте также:
  1. Агресивність дітей дошкільного та шкільного віку. Причини формування та засоби подолання
  2. В умовах ринкової економіки.
  3. Визначити основні групи депозитів як інструментів грошового ринку. Дати характеристику основних споживчих характеристик різних груп депозитів
  4. Визначити фін інструменти ринку позик, види та спрямованість послуг на цьому ринку.
  5. Грошовому ринку. Випуск та обіг депозитних сертифікатів та казначейських векселів.
  6. Джерела та порядок формування статутногофонду господарського товариства
  7. Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки.
  8. Економічні методи державного регулювання ринкової економіки.
  9. Естетичне вихавання – це процес формування й розвитку естетичної свідомості, всіх її структурних елементів: естетичних почуттів;смаків;потреб;ідеалів; оцінок.
  10. Інфраструктура ринку. Суть і функції

Україні,в сучасних умовах,як і іншим постсоціалістичним країнам,що переходять до ринкової економіки,необхідне ринкове регулювання,в тому числі щодо ціноутворення.

Конкуренція,а також вільне ціноутворення – необхідні інститути ринку,не можуть функціонувати через відсутність бірж,інформаційно-комерційних,оптових та постачальницьких організацій,пунктів прокату,культури введення ринкової економіки.Відсутність ввдення культури ринкової економіки пов’язане з нестачею досвіду роботи і кадрів.

Так створення ринкової інфраструктури відбувається дуже повільно,з великим відхиленням. Товарних бірж, наприклад, у нас засно­вано більше, ніж у США або в будь-якій іншій країні.Проте процес формування ринкової інфраструктури відбувається, його треба прискорювати. Набувають досвіду і кадри, що працюють в інститутах ринку.

Для того щоб суб'єкти національного ринку не тільки мали ринкову інфраструктуру, право власності на засоби виробництва і продукцію, а й могли реалізувати це право, крім економічних потрібні ще й правові передумови. Ось чому в країні йде процес відпрацювання і прийняття юридичних законів, які сприяють фор­муванню ринкового середовища. Проте він іде повільно, часто в прийняті закони вносяться суттєві зміни, відсутня узгодженість законодавчих актів. Все це гальмує ринкові перетворення. Юри­дичні закони мають відображати реалії економічного життя, бути націленими на відтворення конкурентного середовища. Слід відпрацювати механізм реалізації цих законів.

Відтворюючи ринкові інститути, не можна забувати, що ринок будують люди, від їхньої свідомості, бажання, розуміння залежить дуже багато. Якщо суспільна свідомість не буде настроєна на рин­кову хвилю, то ринок будуватись не буде. Цей процес може за­тягтись, а то й піти у якомусь іншому напрямі. Слід врахувати, що психологічний стан наших людей нині досить складний і супе­речливий. Вони не тільки мало знають про ринок, а й вважають, що держава кинула їх напризволяще. У такій обстановці вибір моделі й шляху побудови ринку має надзвичайно важливе значення. Вони є юридичними особами, які діють на основні елементи інфраструктури ринку.

Ринок капіталів Ринок засобів виробни- цтва і предметів споживання Ринок робочої сили
Фондова біржа Товарна біржа Біржа праці (служба зай- нятості)
Валютна біржа Торговельні дома Центри підготовки кадрів
Страхові компанії Торговельно-посере- дницькі фірми Фонд зайнятості
Аудиторські компанії Комерційні центри і ком- панії Комерційні центри підго- товки,перепідготовки і працевлаштування
Брокерські компанії Лізингові компанії Державний фонд сприян- ня підприємництву
Комерційні банки Державні резервні і стра- хові фонди Пенсійний фонд
Державний страховий нагляд Державна інспекція по контролю за цінами і стандартами Фонди милосердя
Державна податкова інспекція Антимонопольний комі- тет  
Державна інспекція по контролю за цінними паперами    
Фонд державного майна    
Інвестиційний фонд регіо- нального регулювання    
Фонд науково-технічних програм    
Стабілізаційний фонд    
Інноваційні фонди    

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты