Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
Читайте также:
  1. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  2. Вказівки до виконання завдання
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання роботи
  5. Вказівки до виконання роботи
  6. Вказівки до виконання роботи
  7. Вказівки до виконання роботи
  8. Вказівки до виконання роботи
  9. Вказівки до вирішення задачі
  10. Вказівки до вирішення задачі

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. А. Лазаряна

_____________________________________________________________

Кафедра будівельних конструкцій

 

 

Будівельні конструкції

 

 

Частина 1.Розділ «Металеві конструкції»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

 

Укладач: доц. Волкова В.Є.

 

Для студентів спеціальностей “Промислове та цивільне будівництво” 8.092101, “Залізничні споруди та колійні господарство” 8.100500, “Мости і транспортні тунелі” 8.092106

 

 

Дніпропетровськ 2008

 

 

Укладач: доцент В.Є. Волкова

 

УДК 624.014

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з першої частини дисципліни будівельних конструкцій. Ч. І. Розділ «Металеві конструкції» / Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. трансп ім. ак. В. Лазаряна;

Уклад.: В.Є. Волкова;. Дніпропетровськ, 2004. 50с.

 

Методичні вказівки містять порядок розрахунків і конструювання елементів металевих конструкцій а також їх з’єднань.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальностей будівельного напрямку.

 

Іл. 20. Табл. 16. Бібліогр.: 4 назв.

 

Друкується за рішенням методичної ради факультету «Промислове та цивільне будівництво».

 

 

Формат 60х84 1/16. Папір для множних апаратів.

Тираж 50 прим.

Безкоштовно

 

Дніпропетровський національний університет

залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

 

 

Адреса університету та дільниці оперативної поліграфії:

49010, Дніпропетровськ, 10 , вул. Акад. Лазаряна, 2 гурт.1

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Студентам будівельних спеціальностей (“Промислове та цивільне будівництво” 8.092101, “Залізничні споруди та колійні господарство”8.100500, “Мости і транспортні тунелі”8.092106) у курсі будівельних конструкцій (розділ металевих конструкцій) необхідно навчитись самостійно застосовувати теоретичні знання до рішення практичних інженерних задач, на початку вивчення курсу – найпростіших, а в подальшому – комплексних (у курсових роботах та проектах).

Вихідні дані для всіх задач запрограмовані за шифром, яким є перші три або чотири букви прізвища студента.Вихідні дані задач узгоджуються з керівником практичних занять. Якщовихідні дані вибрані невірно, завдання вважається недійсним і потребує перерахування за шифром, який відповідає прізвищу студента.

Визначення вихідних даних наведено у прикладах. Розв’язані завдання оформлюються у вигляді пояснювальної записки на окремих листах формату А4, згідно з вимогами чинних стандартів.

Доповненням до рішення кожної задачі є ескіз із зазначеннями певних розрахункових розмірів (у міліметрах), необхідних для конструювання (як наведено у прикладах). Перед рішенням кожної задачі необхідно уважно прочитати методичні вказівки для виконання даної задачі і тільки після цього приступити до чисельного прикладу.


Дата добавления: 2015-09-14; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты