Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛабораторна робота № 2
Читайте также:
 1. Боярская зобота: Пить, есь, гулять и спать, И вся их в том робота, Штоб деньги обирать. Мужик сушис, крушиса Потей и роботай: И после хоть взбесиса, А денежки давай.
 2. ІІ. 12. Самостійна робота учнів, домашнє завдання. Запропонуйте диференційовані дом. завдання.
 3. Індивідуальна робота студента – 2 години
 4. Індивідуальна робота – 2 години
 5. Індивідуальна робота №3
 6. КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 7. Лабораторна робота
 8. Лабораторна робота
 9. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2
 10. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4

Міністерство аграрної політики та

ПродовОльства України

Таврійський державний агротехнологічний

Університет

 

Кафедра «ТСТТ»

 

Болтянська Н.І., Дереза С.В.

Журнал

Виконання лабораторних робіт

з дисципліни „Механізація технологічних процесів ”

 

 

Студента____________________________________________________________

 

Група_______________________________________________________________

 

 

Лабораторна робота № 1

 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ і

Обслуговування ВРХ

 

МЕТА РОБОТИ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ

 

Вивчити і законспектувати:

– класифікацію ферм великої рогатої худоби [3, с. 11…22];

– класифікацію напувалок [1, с.341…342].

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оформлення звіту

 1. Описати способи утримання врх
 2. Допрацювати схеми обладнання
 3. Заповнити таблицю 1

Способи утримання ВРХ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рисунок 1 – Стійлове обладнання для утримання тварин на прив’язі

   

Рисунок 2 – Стійлове обладнання з автоматичною прив’яззю ОСП-Ф-26

 

 

Рисунок 3 – Конструктивно-функціональна схема напувалки ПА-1А

 

Рисунок 4 - Групова напувалка АГК-4Б

 

Таблиця 1 – Технічна характеристика стійлового обладнання

 

Показник ОСК-Ф-27 ОСП-Ф-26
Кількість тварин, що обслуговується одним комплектом, голів    
Тривалість прив’язування однієї тварини, с    
Зусилля на важелі відв’язування, Н    
Тривалість відв’язування групи тварин, с    
Висота розміщення механізму прив’язі (фіксації), м    
Ширина стійла, м    
Маса комплекту, кг    

 ЛІТЕРАТУРА

1 Скляр О.Г. Механізація технологічних процесів у тваринництві: навч.

посібник/ О.Г. Скляр, Н.І. Болтянська – Мелітополь: Колор Принт, 2012. – 720 с.

2 Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва: підручник/

І.І. Ревенко, М.В. Брагінець, В.І. Ребенко. – К.: Кондор, 2009. – 730 с.

3 Посібник – практикум з механізації виробництва продукції тваринництва / І.І. Ревенко, В.М. Манько, С.С. Зарайська та ін.; За ред. І.І Ревенка. – К.: Урожай, 1994. – 288 с.

 

Роботу виконав ___________________________________________

 

Роботу прийняв ___________________________________________

Лабораторна робота № 2

 


Дата добавления: 2015-09-14; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты