Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Диаграмма
Мастер форм

§ Автоформа: в столбец

§ Автоформа: ленточная

§ Автоформа: табличная

Диаграмма

§ Сводная таблица

та обрати таблицю або запит, який буде виступати джерелом даних (Якщо на кроці 2 було обрано Мастер форм, то обирати джерело даних необов’язково). Якщо у цьому вікні було обрано Мастер форм, Диаграмма або Сводная таблица, то далі необхідно відповісти на запитання відповідного майстра. Майстер побудови діаграм дозволяє представити дані у вигляді діаграми, а майстер Сводная таблица– у вигляді зведеної таблиці. Диаграмма використовується для отримання наочного представлення значень, що зберігаються у базі даних. Сводная таблица – дозволяє будувати зведену таблицю для аналізу даних.

За допомогою автоформ можна створювати форми, в яких виводяться усі поля та записи базової таблиці або запита. Для цього у діалоговому вікні Новая форма треба обрати один з варіантів:

1. Автоформа в столбец – усі поля джерела даних розташовуються у стовпець та слідують у тому самому порядку, що і у джерелі.

2. Автоформа ленточная - стильно оформлена таблиця.

3. Автоформа табличная – дані представлені на екрані у вигляді таблиці. Такий тип найчастіше використовується для створення підпорядкованих форм.

Режим конструктора при формування форми

Форми можуть бути представлені на екрані у трьох видах: режим конструктора, режим форми та режим таблиці. Перемикання між різними режимами здійснюється за допомогою меню Вид або за допомогою кнопки Вид панелі інструментів Конструктор форм.

У режимі Конструктор здійснюється створення та зміна будь-яких елементів форми. Для перегляду роботи форми використовується Режим форми. Режим таблицы використовується для табличного відображення джерела записів форми.

У макеті форми зберігаються:

1. дані, що беруться з базової таблиці або запита.

2. формули для обчислень значень виразів

3. текстова інформація

4. графічні елементи

Форма може містити наступні розділи:

1. область даних – місце розташування даних

2. заголовок форми – завжди відображається у верхній частині форми, а тому використовується для виведення тексту заголовка форми, інструкцій по роботі з формою або керуючих елементів

3. примітки форми - завжди відображається у нижній частині форми

Області виділення форми та розділів зображені на рис.5.4.

Рисунок 5.4. Області виділення форми та розділів

Для представлення даних та здійснення розрахунків у формі використовуються елементи керування. Для додавання елементів до форми використовується панель елементів, яка містить наступні кнопки

Кнопка панелі елементів Призначення
Выбор объектов використовується для виділення елемента керування або групи елементів, розділу, форми або звіту. Для відключення цієї кнопки слід натиснути її ще раз.
Мастера Включає та відключає майстри по створенню елементів керування.
Надпись використовується для виведення пояснюючого тексту, наприклад, заголовок, підпис або інструкція.
Поле використовується для відображення, вводу та зміни даних у джерелі записів, для виводу результатів обчислень, а також для введення даних.
Группа переключателей використовується для розміщення набору прапорців, перемикачів або вимикачів, що представляють набір альтернативних значень.
Выключатель Елементи керування, які приєднуються до логічних полів бази даних, або використовуються у діалогових вікнах для представлення вибору користувача.
Переключатель
Флажок
Поле со списком складений елемент керування, який об’єднує поле та список.
Список представляє перелік можливих значень вибору для користувача
Кнопка кнопки, які використовуються для виконання дій.
Рисунок використовується для відображення незмінного малюнка в формі або звіті
Свободная рамка объекта використовується для включення в форму об’єктів OLE. При цьому об’єкт OLE стає часткою форми, але не зберігається в БД (малюнок, звук, діаграма, слайд).
Присоединенная рамка объекта використовується для відображення в формі або звіті об’єктів OLE. При переході від запису до запису в форму або звіті виводяться різні об’єкти.
Разрыв страницы використовується для вказання початку нового екрану у формі, нової сторінки у звіті
Набор вкладок використовується для створення форми або діалогового вікна з декількома вкладинками, на які можна додати інші елементи керування.
Подчиненная форма/отчет використовується для виводу в формі або звіті даних з декількох таблиць
Линия використовуються для відокремлення даних, а також для відокремлення різних розділів форми або сторінки
Прямоугольник
Дополнительные элементы додавання додаткових елементів

Елементи керування можна додавати до форми за допомогою майстра або без використання майстра. У останньому випадку дані, які будуть виводитись у елементі, та дії, які будуть виконуватись, визначаються безпосереднім визначенням властивостей елемента керування. У Access наявні наступні майстри побудови елементів керування: Группа переключателей, Список і Поле со списком, Кнопка, Подчиненная форма/отчет.

Майстер побудови поля зі списком.

На першому кроці необхідно визначити, яким чином формуються елементи списку, тобто обрати один з варіантів:

1. Объект «поле со списком» будет использовать значения из таблицы или запроса

2. Будет введен фиксированный набор значений

3. Поиск записи в форме на основе значения, которое содержит поле со списком

Для першого випадку необхідно визначити таблицю або запит, результат виконання якого буде виводитись у списку:

1. обрати таблицю або запит

2. обрати поля, значення яких будуть представлені у списку

3. Якщо джерелом списку є таблиця з єдиним ключом, то встановити або зняти прапорець Скрыть ключевой столбец.

4. Якщо форма має джерело даних, то обрати варіант обробки значення:

 • Запомнить значение, тобто зберегти значення у визначеному полі бази даних
 • Сохранить в поле, тобто запам'ятати значення для подальшого використання як значення поточного поля.

5. ввести назву списку

Основні інструменти режиму конструктора та їх використання.

Операції настройки форм

1. зміна зовнішнього вигляду форми

 • кнопка Автоформат панелі інструментів Конструктор форм для зміни стилю представлення форми
 • Панель інструментів Формат для зміни зовнішнього вигляду елементів керування

 • Зміна властивостей форми

2. переміщення, зміна розмірів елементів

 • зміна розмірів елементів управління або ÞФормат, ÞРазмер
 • переміщення елемента управління та пов’язаного з ним підпису

 • переміщення тільки елемента управління без підпису або тільки підпису

· Розмістити елемент на передній / на задній план Формат, на передний план/на задний план

3. операції над групами елементів

 • виділення: утримувати клавішу Shift
 • вирівнювання елементів керування: ÞФормат, ÞВыровнять
 • Зміна інтервалів між елементами групи:
  ÞФормат, ÞИнтервал по горизонтали / Интервал по вертикали
 • Групування: ÞФормат, ÞГруппировать

4. Зміна надпису:

 • виділити надпис, виділити текст, ввести новий текст
 • змінити властивість надпису "Подпись"

5. зміна джерела даних для елемента

· виділити елемент, Свойства , вкладинка Данные,

· обрати назву поля в комбінованому списку "Данные" або використати построитель выражений - кнопка

6. додавання поля або елемента управління

1 спосіб:

· відобразити список всіх полів джерела даних: кнопка "Список полей" на панелі інструментів "Конструктор форм"

· обрати в списку поле та перетягти його в форму

2 спосіб:

· На панелі інструментів "Панель элементов" обрати елемент керування

· розмістити обраний елемент на формі

· визначити джерело даних: властивість "Данные"

7. зміна типу елемента керування

· виділити елемент керування

· Формат, Преобразовать элемент в

· Обрати необхідний тип елемента керування

Властивості елементів форми та їх вибір

У режимі конструктора можна здійснювати настройку властивостей об’єктів. Для цього необхідно:

1. виділити елемент управління та натиснути кнопку Свойства на панелі інструментів або виконати подвійний щелчок лівою кнопкою миші

2. У вікні Свойства :

§ Обрати значення із списку

§ Ввести в комірку властивості значення

§ Використати “построитель” (кнопка ...)

Усі властивості основних об’єктів бази даних та елементів керування групують згідно їх призначення на групи, кожній з яких відповідає певна вкладинка у вікні властивостей:

1. Макет – властивості, які встановлюються загальний вигляд елементу або об’єкту,

2. Данные - властивості, які стосуються даних, що пов’язані з елементом або об’єктом,

3. События – властивості, які дозволяють визначити процедури, що будуть виконанні при виникненні певної події,

4. Другие – додаткові властивості

5. на вкладці Все розташовані усі властивості

Деякі властивості форми:

· Автоматический размер: розмір форми автоматично встановлюється так, щоб записи повністю відображались на екрані.

· Ввод данных: значення Да -форма відкривається для введення даних; значення Нет - форма відкривається для відображення всіх записів.

· Выравнивание по центру: значення Да- вирівнювання форми по центру у вікні застосування при першому відкритті.

· Кнопка закрытия: значення Нет – відключення кнопки закриття форми

· Кнопка оконного меню: значення Нет – відключення кнопок віконного меню.

· Кнопки перехода: значення Нет – відключення кнопок переходу по записам в формі

· Кнопки размеров окна: значення Нет - відключення кнопок згортання та розгортання форми

· Контекстные меню : значення Нет - відключення контекстного меню форми

· Полосы прокрутки : значення Нет – відключення полос прокрутки

· Разделительные линии: значення Нет – приховування розділюючих ліній у ленточній формі

· Режим по умолчанию: перетворює форму в один з трьох типів - Простая форма, Ленточная форма, Таблица.

· Сообщение об ошибке - текст повідомлення про помилку, яка має виводитись при спробі ввести дані, що порушують умову на значення.

· Условие на значение задає умову на значення

Для багатьох елементів керування визначені наступні властивості:

Имя


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 39; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты