Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення ціни поділки шкали приладу
Читайте также:
  1. АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ
  2. Визнання, визначення , класифікація та первісна оцінка запасів
  3. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  4. Визначення вартості матеріалів.
  5. Визначення видатків на покупні комплектуючі вироби.
  6. Визначення внутрішнього ринку ЄС
  7. Визначення дотичних напружень
  8. Визначення затрат на проектні роботи
  9. Визначення класифікація та оцінка нематеріальних активів
  10. Визначення коефіцієнта динамічної в’язкості рідин

Лабораторна робота №1

Ознайомлення з вимірювальними приладами.

Визначення ціни поділки шкали приладу

Мета роботи: познайомитися з найпростішими вимірювальними приладами, навчитися знаходити ціну поділки вимірювального приладу.

Обладнання: лінійка, мензурка, термометр.

Теоретичні відомості

Лінійка — найпростіший і добре відомий вимірювальний прилад, за допомогою котрого можна вимірювати невеликі відстані й лінійні розміри твердого тіла правильної форми. У лінійки є шкала, на яку нанесено поділки, причому біля деяких поділок нанесено значення фізичної величини.

Мензурка — вимірювальний прилад, за допомогою якого можна визначити об'єм рідини. Мензурка являє собою скляну судину, на стінці якої нанесена шкала, і деякі поділки цієї шкали позначені цифрами. Звичайно за допомогою мензурки вимірюють об'єм рідини в кубічних сантиметрах (см3) або мілілітрах (мл). Для одержання числового значення цієї величини потрібно налити рідину в мензурку і зчитати значення шкали, на яку приходиться поверхня рідини, що граничить повітрям.

Термометр — це розповсюджений вимірювальний прилад, за допомогою якого можна визначили температуру рідини або повітря. Термометр має шкалу, що визначає числове значення температури вимірюваного середовища. Щоб, наприклад, визначити температуру рідини, необхідно занурити нижню частину термометра в цю рідину і після закінчення деякого часу (коли стовпчик термометра перестане переміщатися) зчитати числове значення температури. Звичайно за допомогою термометра вимірюють значення температури градусах Цельсія (°С).

Барометр - прилад

для вимірювання атмосферного тиску. Найважливіша частина барометра-анероїда порожня тонкостінна металева коробка з гофрованим дном і кришкою або тонкостінна плоска трубка, зігнута у вигляді підкови. Принцип роботи ми розглянемо в 7 класі.

Амперметр лабораторний являє собою шкільний вимірювальний прилад для вимірювання сили струму. З принципом роботи ознайомимося в наступних класах

Ціна́ по́ділки шкали́ вимірювального приладу — різниця значень вимірюваної величини, що відповідає двом сусіднім позначкам. Для визначення ціни поділки шкали потрібно вибрати будь – які дві сусідні позначки з цифрами, знайти різницю їх значень і результат поділити на кількість поділок між ними:де x1, x2 - значення сусідніх поділок вимірювальної величини, позначених цифрами, N - кількість поділок між ними.

Увага! Під поділкою шкали розуміють не штрихи шкали, а проміжки між штрихами.

Хід роботи.

1. Роздивіться один із запропонованих вам приладів і його шкалу. За результатами спостережень заповніть таблицю ( перший рядок для перших 5 стовпців).

2. Визначте ціну поділки та межі вимірювань шкали цього приладу ( назва приладу):

Сп( ) =

3. Отримані дані занесіть до таблиці ( 3 стовпці, що залишилися).

4. Повторіть зазначені дії для кожного з решти приладів.

Сп( ) = Сп( ) =

 

Сп( ) = Сп( ) =

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 43; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты