Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


На стиховне самогласен дне, дважды, и мученичен.
Слава, и ныне, самогласен, глас 4: Язы́ка, его́же не ве́дяше, / услы́ша Богоро́дица, / глаго́лаше бо к Ней Арха́нгел Благове́щения глаго́лы: / отню́дуже ве́рно прии́мши целова́ние, / зача́т Тя, Преве́чнаго Бо́га. / Те́мже и мы ра́дующеся вопие́м Ти: / из Нея́ воплоти́выйся непрело́жно, Бо́же, / мир мiрови да́руй / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Вход. Све́те ти́хий:

Прокимен, глас 4.

Щедр и ми́лостив Госпо́дь, / долготерпели́в и многоми́лостив. Стих: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́, и́мя свято́е Его́.

Бытия чтение.

Бысть по глаго́лех сих, Бог искуша́ше Авраа́ма, и рече́ ему́: Авраа́ме, Авраа́ме. И рече́: се аз. И рече́: пойми́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго, его́же возлюби́л еси́, Исаа́ка, и иди́ на зе́млю высо́ку, и вознеси́ его́ та́мо во всесожже́ние, на еди́ну от гор, и́хже ти реку́. Воста́в же Авраа́м у́тро, оседла́ осля́ свое́, поя́т же с собо́ю два о́трочища, и Исаа́ка, сы́на своего́, и растни́в дрова́ во всесожже́ние, воста́в и́де, и прии́де на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог, в тре́тий день. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма, ви́де ме́сто издале́че. И рече́ Авраа́м отроко́м свои́м: ся́дите зде со осля́тем: аз же и де́тищ по́йдем до о́нде, и поклони́вшеся возврати́мся к вам. Взя же Авраа́м дрова́ всесожже́ния, и возложи́ на Исаа́ка, сы́на своего́: взя же в ру́ки и огнь, и нож, и идо́ста о́ба вку́пе. Рече́ же Исаа́к ко Авраа́му, отцу́ своему́: о́тче. Он же рече́: что есть, ча́до? Рече́ же: се огнь и дрова́, где есть овча́ е́же во всесожже́ние? Рече́ же Авраа́м: Бог у́зрит Себе́ овча́ во всесожже́ние, ча́до. Ше́дше же о́ба вку́пе, приидо́ста на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог, и созда́ та́мо Авраа́м же́ртвенник, и возложи́ дрова́, и связа́в Исаа́ка, сы́на своего́, возложи́ его́ на же́ртвенник верху́ дров. И простре́ Авраа́м ру́ку свою́ взя́ти нож, закла́ти сы́на своего́. И воззва́ и А́нгел Госпо́день с небесе́, и рече́: Авраа́ме, Авраа́ме. Он же рече́: се аз. И рече́: да не возложи́ши руки́ твоея́ на о́трочища, ниже́ да сотвори́ши ему́ что, ны́не бо позна́х, я́ко бои́шися ты Бо́га, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма ви́де, и се ове́н еди́н держи́мый рога́ма в са́де саве́к: и и́де Авраа́м, и взя овна́, и вознесе́ его́ во всесожже́ние вме́сто Исаа́ка, сы́на своего́. И нарече́ Авраа́м и́мя ме́сту тому́: Госпо́дь ви́де, да реку́т днесь, на горе́ Госпо́дь яви́ся. И воззва́ А́нгел Госпо́день Авраа́ма втори́цею с небесе́, глаго́ля: Мно́ю Саме́м кля́хся, глаго́лет Госпо́дь, его́же ра́ди сотвори́л еси́ глаго́л сей, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди. Вои́стинну благословя́ благословлю́ тя, и умножа́я умно́жу се́мя твое́, я́ко зве́зды небе́сныя, и я́ко песо́к вскра́й мо́ря, и насле́дит се́мя твое́ гра́ды супоста́тов. И благословя́тся о се́мени твое́м вси язы́цы земни́и, зане́же послу́шал еси́ гла́са Моего́.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 64; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты