Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВплив важких металів на біосферу, людину.
Читайте также:
  1. Взаємний вплив атомів у молекулі толуену.
  2. Вплив Другої світової війни на економіку УРСР та характеристика післявоєнного господарства
  3. Вплив зміненого атмосферного тиску на організм.
  4. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів. Антиінфляційна політика
  5. Вплив іонізуючого випромінювання на організм.
  6. Вплив цін на ВВП. Номінальний і реальний ВВП
  7. ГОЛКОПРОБИВНОЇ МАШИНИ ЇХ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  8. Для регулювання держава використовує економічні (непрямі) та адміністративні (прямі) методи впливу на підприємницьку діяльність.
  9. Економічна сутність пропозиції. Закон пропозиції та нецінові чинники, що впливають на пропозицію.

Одним з найсильніших по дії й найпоширенішому хімічному забрудненні є забруднення важкими металами.

До важких металів ставляться більше 40 хімічних елементів періодичної системи Д.И. Менделєєва, маса атомів яких становить понад 50 атомні одиниці.

Ця група елементів бере активну участь у біологічних процесах, входячи до складу багатьох ферментів. Група "важких металів" багато в чому збігається з поняттям "мікроелементи". Звідси свинець, цинк, кадмій, ртуть, молібден, хром, марганець, нікель, олово, кобальт, титан, мідь, ванадій є важкими металами.

Джерела надходження важких металів діляться на природні (вивітрювання гірських порід і мінералів, ерозійні процеси, вулканічна діяльність) і техногенні (видобуток і переробка корисних копалин, спалювання палива, рух транспорту, діяльність сільського господарства). Частина техногенних викидів, що надходять у природне середовище у вигляді тонких аерозолів, переноситься на значні відстані й викликає глобальне забруднення.

Інша частина надходить у безстічні водойми, де важкі метали накопичуються й стають джерелом вторинного забруднення, тобто утворення небезпечних забруднень у ході фізико-хімічних процесів, що йдуть безпосередньо в середовищі (наприклад, утворення з нетоксичних речовин отрутного газу фосгену).

Важкі метали накопичуються в ґрунті, особливо у верхніх гумусових обріях, і повільно віддаляються при вилужені, споживанні рослинами, ерозії й дефляції - видуванні ґрунтів.

Період напіввидалення або видалення половини від початкової концентрації становить тривалий час: для цинку - від 70 до 510 років, для кадмію - від 13 до 110 років, для міді - від 310 до 1500 років і для свинцю - від 740 до 5900 років.

У гумусовій частині ґрунту відбувається первинна трансформація сполук, що потрапили в неї.

Важкі метали мають високу здатність до різноманітних хімічних, фізико-хімічних і біологічних реакцій. Багато хто з них мають змінну валентність і беруть участь в окислювально-відновних процесах. Важкі метали і їхні сполуки, як і інші хімічні сполуки, здатні переміщатися й перерозподілятися в середовищах життя, тобто мігрувати.

Міграція сполук важких металів відбувається в значній мірі у вигляді органо-мінеральної тридцятилітньому. Частина органічних сполук, з якими зв'язуються метали, представлена продуктами мікробіологічної діяльності. Ртуть характеризується здатністю акумулюватися в ланках "харчового ланцюга" (про це йшла мова раніше). Мікроорганізми ґрунту можуть давати стійкі до ртуті популяції, які перетворюють металеву ртуть у токсичні для вищих організмів речовини. Деякі водорості, гриби й бактерії здатні акумулювати ртуть у клітках.Ртуть, свинець, кадмій входять у загальний перелік найбільш важливих забруднюючих речовин навколишнього середовища, погоджений країнами, що входять в ООН. Зупинимося докладніше на цих речовинах.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты