Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток А
 

Міждержавний стандарт ГОСТ 12807-2003 Вироби швейні.

Класифікація стібків, строчок і швів (Sewing goods. Classification of stitches, stitchings and seems) введений 01.01.2006 замість ГОСТ 12807-88.

Розроблений даний стандарт Відкритим акціонерним товариством "Центральний науково-дослідний інститут швейної промисловості" (ВАТ "ЦНДІШП"), внесений Держстандартом Росії і прийнятий Міждержавною радою із стандартизації, метрології і сертифікації (протокол № 24 від 5 грудня 2003 року). За ухвалення проголосували:

Таблиця А.1. – Перелік країн, які прийняли ГОСТ 12807-2003

Коротке найменування країни по МК (ІСО 3166) 004-97 Код країни по МК (ІСО 3166) 004-97   Скорочене найменування національного органу по стандартизації  
Азербайджан AZ Азстандарт
Вірменія AM Армстандарт
Білорусь BY Держстандарт Республіки Білорусь
Грузія GE Грузстандарт
Казахстан KZ Держстандарт Республіки Казахстан
Киргизія KG Киргизстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Російська Федерація RU Федеральне агентство по технічному регулюванню і метрології
Таджикистан TJ Таджікстандарт
Туркменістан ТМ Главгосслужба Туркменстандартлари
Узбекистан UZ Узстандарт
Україна UA Госпотребстандарт України

 

Справжній стандарт включає ідентичні нормативні положення (додатки) наступних міжнародних стандартів:

- ІСО 4915:1991 "Текстиль. Типи стібків. Класифікація і термінологія" (ISO 4915:1991 "Textiles. Stitch types. Classification and terminology", IDT);

- ІСО 4916:1991 "Текстиль. Типи швів. Класифікація і термінологія" (ISO 4916:1991 "Textiles. Seam types. Classification and terminology", IDT)

Даний стандарт встановлює класифікацію, умовні і графічні зображення і кодові позначення стібків, строчок і швів, вживаних при виготовленні швейних виробів.

Класифікацію стібків, строчок і швів застосовують при виборі способів з'єднання деталей і вузлів швейних виробів, засобів технологічного оснащення, розробці карт інженерного забезпечення, при маркіровці швейних машин і напівавтоматів і іншої технологічної і нормативної документації.

При необхідності класифікувати стібки і строчки, що не увійшли до основного тексту справжнього стандарту, позначення приводять по ІСО 4915 і ІСО 4916.

У ГОСТ 12807 -2003 використовують наступні терміни з відповідними визначеннями:

стібок: Елемент структури, що утворився в результаті:

- двох послідовних проколів матеріалу голкою при нитковому способі з'єднання;

- двох послідовних контактів інструменту з матеріалами, що з'єднуються, при безнитковому способі з'єднання.

строчка: Послідовний ряд стібків.

шов: Послідовний ряд стібків на матеріалі завтовшки в один або декілька шарів.

швейне з'єднання: З'єднання двох і більш шарів матеріалу з використанням одного або декількох швів.

верхня нитка: Нитка голки.

нижня нитка: Нитка човника або петельника.

класифікація: Розділення безлічі стібків, строчок, швів на підмножину по їх схожості або відмінності відповідно до розташування шарів матеріалів, що з'єднуються.

клас: Ступінь, розряд, група способів з'єднань шарів матеріалів, що стоять по своїй якості або значенню на певному місці у ряді подібних.

код: Знак або сукупність знаків, прийнятих для позначення класифікаційної групи або способу з'єднання шарів матеріалів.

Стібки підрозділяють на:

- клас 100 - ланцюгові стібки, утворені одній або більш верхніми нитками;

- клас 200 - ручні (машинні) стібки, утворені однією верхньою ниткою;

- клас 300 - човникові зшивальні стібки, утворені двома або більш верхніми і нижніми нитками;

- клас 400 - ланцюгові зшивальні стібки, утворені двома або більш верхніми і нижніми нитками;

- клас 500 - ланцюгові обметувальні і зшивально-обметувальні стібки, утворені однією верхньою або двома і більш верхніми і нижніми нитками;

- клас 600 - ланцюгові плоскі (з покривною ниткою) стібки, утворені двома або більш верхніми і нижніми нитками;

- клас 700 - зварні стібки.

Найменування, графічне зображення, кодове позначення і застосування стібків у виробах приведені в таблиці А.3.

Стібки і строчки, що складаються з одного ряду стібків одного виду, позначають кодом, що складається з трьох цифр. Перша цифра коду (від 1 до 7) визначає клас стібка, друга і третя цифри (від 1 до 99) - порядковий номер (вид).

Строчки, утворені різними стібками або стібками одного виду, але розташовані в два і більш рядів, позначають кодами стібків, розділеними крапкою. Строчки, що виконуються одночасно, позначають в дужках.

Приклади:

1 Строчка з двох стібків: двохниткового однолінійного прямого ланцюгового (401) і двохниткового зшивально-обметувального ланцюгового (502). Позначають таким чином: 401.502.

2 Строчка з двох стібків: двохниткового однолінійного прямого ланцюгового (401) і трьохниткового обметувального| ланцюгового (505), виконувана на одній швейній машині, позначається таким чином: (401.505).

Строчки, утворені з використанням різноманітних стібків (див. таблицю А.3), залежно від призначення підрозділяють на наступні групи. Групові найменування строчок, вживаних в швейних виробах при їх виготовленні, приведені в таблиці 2.

 

Таблиця А.2 - Групові найменування строчок

Порядковий номер Групове найменування
    Зшивальна
Зшивально-обметувальна
Обметувальна
Підшивальна
Стьобальна
Наметувальна
Розметувальна
Вифастригувальна
Спушна
Копіювальна
Петельна
Закріплювальна
Гудзикова
Оздоблювальна

 

Таблиця А.3 - Найменування, графічне зображення, застосування стібків

Найменування стібка   Графічне зображення і кодове позначення стібка   Застосування  
Однонитковий однолінійний прямий ланцюговий   Для виметування країв деталей, для тимчасового скріплення деталей та ін.  

 

Однонитковий ланцюговий потайний     Для підшивання країв деталей і низу виробів, для вистьобування деталей  
Однонитковий ланцюговий     Для виконання оздоблювання строчок  
Однонитковий зигзагоподібний ланцюговий     Для обметування петель, пришивання гудзиків  
Ручний двохнитковий     Для з'єднання деталей  
Ручний петлеподібний     Для з'єднання деталей  
Ручний хрестоподібний   Для підшивання країв деталей і низу виробів  
Ручний петлеподібний   Для прокладення копіювальних строчок  
Ручний петельний     Для обметування петель  

 

Ручний (машинний) прямий     Для тимчасового з'єднання деталей, для виконання оздоблювальних строчок  
Ручний косий       Для підшивання країв деталей і низу виробів  
Ручний потайний       Для підшивання країв деталей і низу виробів  
Ручний петлеподібний потайний     Для підшивання країв деталей і низу виробів  
Ручний петлеподібний     Для з'єднання підігнутих країв деталей  
Ручною косий         Для вистьобування деталей  
Ручний петельний     Для обметування петель  
Двохнитковий однолінійний прямий човниковий     Для з'єднання деталей, для обкантування зрізів деталей та ін.  
Двохнитковий однолінійний зигзагоподібний човниковий   Для виготовлення закріпок, обметування петель, пришивання гудзиків, підшивання сторін листочок, з'єднання частин бортової прокладки  
Двохнитковий потайний човниковий     Для підшивання країв деталей і низу виробів  
Двохнитковий однолінійний човниковий з парних зигзагоподібних стібків     Для з'єднання деталей корсетних виробів та ін.  
Трьохнитковий двохлінійний човниковий     Для застрочування країв деталей і низу виробів, для виконання оздоблювальних строчок  
Трьохнитковий двохлінійний зигзагоподібний човниковий     Для виконання оздоблювальних строчок  
Двохнитковий потайний човниковий     Для підшивання країв деталей і низу виробів  
Двохнитковий однолінійний прямий ланцюговий     Для з'єднання деталей, для обкантування зрізів деталей та ін.  
Двохнитковий зигзагоподібний ланцюговий   Для виконання оздоблювальних строчок, пришивання мережив та ін.  
Трьохнитковий двохлінійний ланцюговий     Для виготовлення хомутиків, настрочування підзору на підкладку кишені, для виконання оздоблювальних строчок  
Чотирьохнитковий трилінійний ланцюговий     Для підшивання низу виробів, для настрочування еластичної стрічки та ін.  
Однонитковий обметувальний ланцюговий     Для з'єднання деталей з натурального хутра та ін.  
Двохнитковий зшивально-обметувальний ланцюговий     Для з'єднання деталей виробів з одночасним обметуванням зрізів  
Двохнитковий обметувальний ланцюговий     Для обметування зрізів деталей  
Трьохнитковий зшивально-обметувальний ланцюговий   Для з'єднання деталей з одночасним обметуванням зрізів  
Трьохнитковий обметувальний ланцюговий   Для обметування зрізів деталей  
Чотирьохнитковий двохлінійний зшивально-обметувальний ланцюговий     Для обметування зрізів деталей  
Чотирьохнитковий двохлінійний зшивально-обметувальний ланцюговий     Для з'єднання деталей з одночасним обметуванням зрізів  
Трьохнитковий двохлінійний зшивально-обметувальний ланцюговий     Для з'єднання деталей з одночасним обметуванням зрізів  
Трьохнитковий двохлінійний зшивально-обметувальний ланцюговий     Для з'єднання деталей з одночасним обметуванням зрізів  
Трьохнитковий двохлінійний зшивально-обметувальний ланцюговий   Для з'єднання деталей з одночасним обметуванням зрізів  
Чотирьохнитковий двохлінійний зшивально-обметувальний ланцюговий     Для з'єднання деталей з одночасним обметуванням зрізів  
Трьохнитковий двохлінійний обметувальний ланцюговий     Для обметування зрізів деталей  
Чотирьохнитковий двохлінійний плоский ланцюговий     Для настрочування мережив, еластичної стрічки, підшивання країв деталей та ін.  
П'ятинитковий трилінійний плоский ланцюговий     Для з'єднання деталей корсетних виробів, пришивання беєк, мережив, підшивання країв деталей та ін.  
Шестинитковий чотирьохлінійний ланцюговий стібок     Для з'єднання корсетних виробів та ін.  
Суцільний зварний     Для з'єднання деталей виробів, обробки петель, прикріплення оздоблювання, обробки низу виробу і рукавів  
Точковий зварний     Для вистьобування деталей, обробки низу виробу і рукавів та ін.  

 

 

ЗМІСТ
Лабораторна робота БУДОВА СТІБКІВ І СТРОЧОК...................................................................  
Зміст роботи ..................................................................................................
Методичні вказівки .............................................................................................
Контрольні питання ......................................................................................
Додаток А ......................................................................................................

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 296; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты