Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГлоссарий. Кристалдарды талдаған кезде олардың атомдарының маңындағы көршілерінің саны,сорты,оларға дейінгі
Читайте также:
  1. VI. ГЛОССАРИЙ
  2. Глоссарий
  3. Глоссарий
  4. Глоссарий
  5. Глоссарий
  6. Глоссарий
  7. Глоссарий
  8. Глоссарий
  9. ГЛОССАРИЙ

Кристалдарды талдаған кезде олардың атомдарының маңындағы көршілерінің саны,сорты,оларға дейінгі қашықтықты білудің зор маңызы бар, олар бір сөзбен айтқанда – координациядеп аталады.

Координациялық сан (к.с) деп центр мен көрші атомдар санын, не атомнан не ионнан бірдей қашықтықта жатқан бір сортты атомдарды айтамыз

Блиц-тест:

1.Мінсіз кристалдардың нүктеліден айырмашылығы

А) мінсіз кристалдың үшсатылы периодты бұзылуы

В) физикалық қасиеттер әртүрлі

Б) химиялыққасиеттеріәртүрлі

Г) айырмашылық жоқ

2. Тығыз төселген шарлар мына пайызды алады: лишь:

А) 10%

В) 25 %

Б) 55%

Г)74%

3.Бір біріне жақын орналасқан Бірінші координациялық сфералы атомдарды өзара түзу центрлермен байланыстырсақ, мынығын ие боламыз

А) куб

В) полиэдр

Б) призма

Г)трапеция

4.Кристалл тордың тығыздығы:

А) қаттысұйықтық

В) қатты шар

Б) белгісіз

Г)суспензия

5.Орталық деп есептелетін, атом мен ионнан бірдей қашықтықта орналасқан, бір сұрыпты жақын орналасқан атомдар мен иондар саның былай түсінуге болады:

А) Координациялықсан

В) атом радиусы

Б) координация

Г)комбинация

Негізгі әдебиеттер:

13. Лившиц Б.Г. Металлография М, Металлургия, 1990.

14. Вегман Е.Ф., Руфанов Ю.Т., Федорченко И.Н., «Кристаллография, минералогия и рентгенография» М, Металлургия, 1990г.

15. Миловский А.В. «Минералогия и петрография» М, Москва 1979г.

16. Торопов Н.А. , Булак Л.Н. «Кристаллография и минералогия» М, Москва 1972г. (CD-RW)

5.Захаров А.М.Диаграммы состояний двойных и тройных систем.М, Металлургия ,1978г(CD-RW)

6.Ермолов В.А. Геология: Учебник .Часть 1.М.МГТУ.2004г

7.ЕрмоловВ.А.Геология,Учебное пособие.Часть5 «Кристаллография, минералогия и геология камнесамоцветного сырья».М.МГТУ.2007г.

8.ЕрмоловВ.А, ПоповаГ.В, МосейкинВ.В.и др. Учебник. «Месторождения полезных ископаемых»М.МГТУ.2007г.9.ЕрмоловА,ПоповГ.Б,МосейкинВ.В. и др.; Под ред.В.А.Ермолова. Месторождения полезных ископаемых .М.:Изд.МГГУ, 2004год(CD-RW)

Қосымша әдебиеттер:

10.Емельянов Н.А. «Практика руководства по минералогии» М, Москва 1972г.

11.Юшко С.А. Руководство для лабораторного исследования руд. Методы лабор. исследования руд.

12.Смагулов Д.У. Металлография: Окулык/ Д.У. Смагулов. - Алматы: КазУТУ, 2007  

 

Дәріс 5

Нүктелі ақаулар

Жұмыстың мақсаты: нүктелі ақаулармен танысу.

1.Вакансиялар,түйін аралық атом.Нүктелік ақаудың пайда болу мехнизмі(Шоттки механизмі, Френкеля ақаулар)

2.Кристалдық құрылым бойынша кеуектер,олардың түйін аралық атоммен толтырылуы

3.Нүктелік ақаулардың айналасында кристалдық торлардың ығысуы

Кілт сөздер: бос орын, Шоттки ақауы, Френкель ақауы, дивакансия, жетілмегендік, түйінаралық атомдар, енгізілетін қоспа.

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты