Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 6. Ознайомитись з гербарними зразками та колекцією шишок представників відділу Pinophyta.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Виконати тестові завдання
  5. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

Під час вивчення окремих видів звертати увагу на наступні особливості: вічнозелена рослина або листки опадають на зиму, листки лускоподібні або голчасті, одиночні або розташовані в пучках, кількість листків в пучках. Під час вивчення шишок звернути увагу на їх форму, консистенцію (дерев’янисті або соковиті), розпадаються або не розпадаються під час дозрівання.

Рекомендована література

1. Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Тихомиров В.Н. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений. – М.: Академия, 2004. – 432 с. – С. 130-177.

2. Жизнь растений. Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники. Голосеменные растения / Ред. И.В. Грушвицкого, С.Г. Жилина. – М.: Просвещение, 1978. – Т.4. – 447 с. – С. 257-420.

3. Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Ботаника. Систематика растений. – М.: Просвещение, 1975. – 608 с. – С. 280-339.

4. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Мулдашев А.А. Высшие растения: краткий курс систематики с основами науки о растительности. – М.: «Логос», 2001. – 264 с. – С. 48-68.

5. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 432 с. – С. 175-201.

6. Рейн П., Эверт Р. Современная ботаника. - М.: Мир, 1990. – Т. 1. – С. 313-322.

7. Хржановский В.Г. Курс общей ботаники. Часть 2. – М.: Высшая школа, 1976. – 480с. – С. 129-154.

8. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: Высшая школа, 1990. – 367с. – С. 179-191.

 


СИСТЕМАТИКА АРХЕГОНІАЛЬНИХ РОСЛИН

Відділ Мохоподібні – Bryophyta

 

Клас 1. Антоцеротовидні, або Антоцеротопсиди – Anthocerotopsida

Порядок Антоцеротові – Anthocerotales

Родина Антоцеротові – Anthocerotaceae

Рід Антоцерос – Anthoceros

Вид А. крапчаcтий – A. punctatus

 

Клас 2. Печіночники, або Маршанціопсиди – Marchantiopsida

Підклас Маршанцієві, або Маршанцііди – Marchantiidae

Порядок Маршанцієві – Marchantiales

Родина Маршанцієві – Marchantiaceae

Рід Маршанція – Marchantia

Вид М. поліморфна – M. polymorpha

Родина Річчієві – Ricciaceae

Рід Річчія – Riccia

Підклас Юнгерманієві, або Юнгерманііди – Jungermanniidae

Порядок Юнгерманієві – Jungermanniales

 

Клас 3. Листкостеблові мохи, або Мохи, або Бріопсиди - BryopsidaПідклас Сфагнові мохи, або Сфагніди – Sphagnidae

Порядок Сфагнові мохи – Sphagnales

Родина Сфагнові – Sphagnaceae

Рід Сфагнум – Sphagnum

Види: С. болотний – S. palustre

С. магеланський – S. magelanicum

Підклас Андреєві мохи, або Андреіди – Andreaeidae

Порядок Андреєві мохи – Andreaeales

Родина Андреєві – Andreaeaceae

Рід Андрея – Andreaea

Вид А. скельна – A. rupestris

Підклас Брієві мохи, або Брііди – Bryidae

Порядок Політрихові – Polytrichales

Родина Політрихові – Polytrichaceae

Рід Політрих – Polytrichum

Вид П. звичайний, або Зозулин льон звичайний – P. commune

Порядок Фунарієві – Funariales

Родина Фунарієві – Funariaceae

Рід Фунарія – Funaria

Вид Ф. вологомірна – F. hygrometrica


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты