Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Прилади індивідуального дозиметричного контролю
 

4.7.1. Прилади, що працюють на базі іонізаційного методу виявлення іонізуючих випромінень(рис. 3)


Дозиметр кишеньковий прямопоказуючий ДК-0,2призначений для контролю за експозиційною дозою жорсткого рентгенівського випромінення та -випромінення з енергією 0,2-2,0 МеВ в діапазоні 0,01-0,20 Р. Потужність експозиційної дози не повинна перевищувати 6 Р/год. В комплект приладу входять десять вимірювальних камер ДК-0,2 і зарядний пристрій ЗД-6, призначений для зарядки дозиметрів. Саморозрядка дозиметра не перевищує

10% значення шкали за добу. Похибка виміру 7±10%.

Вимірювальна камера складається з трьох частин: інтегруючої іонізаційної камери з повітряноеквівалентними стінками, електроскопу та

мікроскопу. Конденсатор, утворений внутрішніми стінками камери і

центральним електродом, заряджується до визначеного потенціалу. При дії випромінення повітря в робочому об’ємі дозиметра іонізується, і потенціал

камери зменшується пропорційно дозі опромінення. Його вимірюють за допомогою вмонтованого в дозиметр мініатюрного електроскопу. Відхилення рухомої системи електроскопу (платинована кварцева нитка

діаметром 5 мкм) визначається по шкалі мікроскопа, що відградуйована в мілірентгенах.

Конструктивно дозиметр виконано у вигляді авторучки з утримувачем для закріплення на одязі. Циліндричний корпус із дюралюмінію виконує функцію зовнішнього електрода іонізаційної камери. Об’єм камери - 1,8 см3. Зарядний пристрій має корпус та зарядне гніздо для дозиметра, потенціометр для встановлення необхідної напруги на конденсаторі у діапазоні 180-250 В.

Принцип роботи зарядного пристрою ЗД-6 базується на п’єзоелектричному ефекті. Під впливом тиску дозиметра на п’єзоелементи перетворювача механічної енергії в електричну відбувається деформація та утворення на їх протилежних сторонах різниці потенціалів. Позитивний заряд подається на стержень зарядного пристрою, негативний - на корпус. Для зменшення вихідної напруги зарядного пристрою використовується розрядник.

Зарядний пристрій ЗД-6призначений також для зарядки інших прямопоказуючих дозиметрів: ДКП-50, ІД-1, ІД-0,2.

Індивідуальні дозиметри ДКП-50А, що входять до комплекту ДП-22- В і ДП-24 - це кишенькові конденсаторні камери, які призначені для вимірювання індивідуальних доз фотонного випромінення в аварійних

умовах в діапазоні 2-50 Р при потужності дози 0,5-200 Р/год (енергія фотонів становить 0,2-2,0 МеВ. Саморозряд дозиметра не вище 4 Р за добу. Похибка виміру 7±15%. Комплектація, конструкція і принцип дії цих приладів аналогічні дозиметру ДК-0,2.

Індивідуальний дозиметр КІД-2призначений для індивідуального

дозиметричного контролю при роботі з рентгенівським і -випроміненням з енергією 0,02-2,0 МеВ в діапазоні 0,005-1,0 Р. Цей діапазон вимірювань розбито на два піддіапазони: 0,005-0,05 Р при потужності експозиційної дози, яка не перевищує 6 Р за годину і 0,05-1,0 Р при потужності експозиційної дози до 120 Р за годину. Саморозряд конденсаторних камер дозиметра не


перевищує 0,002 Р за добу. Похибка вимірювання в діапазоні енергії 150 кеВ

- 2,0 МеВ становить 7±10%, в діапазоні енергій 10-150 кеВ - 7±60%.

В комплект даного приладу входять зарядно-вимірювальний пристрій і дозиметри. Дозиметр складається з двох іонізаційних камер, розрахованих на максимальні експозиційні дози 0,05–1 Р. Кожна камера - це електрична ємкість, утворена центральним електродом і корпусом. Зарядно- вимірювальний пристрій служить для зарядки конденсаторних камер та

визначення дози. Живлення зарядно-вимірювального пристрою здійснюється від мережі змінного струму.

Комплект індивідуального дозиметричного контролю КІД-1,

призначений для вимірювання експозиційних доз жорсткого рентгенівського

та -випромінення в діапазонах 0,02-0,2 Р і 0,2-2,0 Р. Він являє собою модифікацію комплекту КІД-2. Конструктивно зарядно-вимірювальний пульт приладу КІД-1 виконаний у вигляді настільного приладу з похилою передньою панеллю та з’ємною кришкою. На панелі знаходяться: вимірювальний прилад з регулятором установки нуля шкали, гнізда "Заряд" і "Вимір", регулятор установки зарядної напруги, тумблер вмикання та дві сигнальні лампи, що вказують робочі піддіапазони 0,2 і 2,0 Р. принцип дії дозиметра КІД-1 та порядок роботи з ним аналогічний дозиметру КІД-2.

Загальним недоліком іонізаційних конденсаторних камер дозиметрів

ДК-0,2, ДКП-5А, КІД-1, КІД-2 та їх аналогів є саморозряд. Тому дозиметри використовують протягом одного робочого дня. Саморозряд дозиметра

контролюють по контрольному дозиметру, який знаходиться протягом

робочого дня у свинцевому контейнері.

 

 

1 4

5 6

 

Рис. 3. Загальний вигляд приладів індивідуального дозиметричног контролю:

1 – зарядний пристрій ЗД-6; 2 – комплект індивідуальних дозиметрів ДК-02;

3 – дозиметр КІД-1; 4 – дозиметр ДК-02; 5 – дозиметр ДКП-50А; 6

дозиметр ІД- 1

 

Індивідуальний дозиметр ДКС-04 "Стриж"(рис. 4) використовується для виявлення, оцінки та вимірювання за допомогою звукової та світлової сигналізацій щільності потоку теплових нейтронів, рентгенівського та жорсткого -випромінень. Дозиметр подає звуковий та світловий сигнали при наявності потоку теплових нейтронів, жорсткого -


випромінення з енергією більше 0,5 МеВ, а також рентгенівського та - випромінення. Цей прилад вимірює потужність експозиційної дози і експозиційну дозу рентгенівського та -випромінень в діапазоні енергій фотонів 0,05-3,0 МеВ. Діапазон потужності експозиційної дози - 0,1-999,9

мР/год (7,16 · 10-12 - 7,16 · 10-8 А/кг); діапазон вимірювань експозиційної дози

1-4096 мР (2,58 · 10-7 - 1,03 · 10-3 Кл/кг).


 

Рис. 4. Індивідуальний дозиметр

ДКС-04 «Стриж».


Детектором -випромінення є малогабаритний газорозрядний лічильник типу СБМ-21 з додатковим циліндричним кадмієвим фільтром. Використання кадмію збільшує чутливість детектора на теплові нейтрони у 4 рази внаслідок реєстрації захоплюючого нейтронного випромінення.

В результаті впливу іонізуючого випромінення на виході детектору виникають імпульси, котрі за допомогою електричної схеми перетворюються у звукову та світлову сигналізації, а також

цифрову інформацію про значення експозиційної дози та її потужності.


 

Сигналізація працює в режимах "Межа" експозиційної дози та

"Пошук". В другому режимі сигналізація спрацьовує

від кожного імпульсу, зареєстрованого лічильником. В першому режимі сигналізація включається при перевищенні значень дози 1 мР (2,6 · 10-7

Кл/кг). Живлення дозиметра здійснюється від мережі змінного струму та акумуляторів типу Д-01.

Конструктивно дозиметр виконано у вигляді портативного

кишенькового приладу. Корпус зроблено із міцного протиударного полістеролу у вигляді прямокутної коробки, що складається з двох з’єднаних між собою половинок.

Дозиметр індивідуальний ДКГ-21призначений для вимірювання

індивідуальної еквівалентної дози та потужності еквівалентної дози - випромінення. Особливістю даного дозиметра є можливість запам’ятовування в енергонезалежній пам’яті історії накопичення дози та передачі даної інформації в ком’пютер через інфрачервоний порт; світлова та звукова індикація перевищення запрограмованих порогових рівнів дози; автоматичне вимкнення за умови рівня гамма-фону нижче встановленого порогу за миттєвим вімкненням при його зростанні.


Рис. 5. Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21.

 

Діапазон вимірювання потужності еквівалентної дози (мкЗв/год) 0,1-

1000000; еквівалентної дози (мЗв) 0,001-9999, при відносній похибці вимірювання ±15%.

Енергетичний діапазон реєстрованого -випромінення становить від

0,05 до 6,0 МеВ.

Дискретність запам’ятовування в енергонезалежній пам’яті історії накопичення дози від 5 до 30 хв.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 293; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты