Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПриклад №4

Читайте также:
  1. В 11прикладное соц.исследование
  2. В прикладном значении DL50 используется в промышленной токсикологии
  3. Военно-прикладное плавание
  4. Возможности запросов и инструментальные средства разработки прикладных программ
  5. Гетерополiсахариди (приклади, властивості).
  6. Декоративно-прикладное искусство
  7. Декоративно-прикладное искусство средних веков
  8. Декоративно-прикладное искусство средних веков
  9. Діапазон комірок може задаватись не тільки як об’єкт Range, а й з використанням функцій робочого аркуша (об’єкта Worksheet) Rows та Columns. Наприклад: Rows(4); Columns(3).
  10. ДОДАТОК Б. Приклади тестових завдань

ВП Χ = 04325 Υ= 98995 h=195 м

Ц Χ = 12628 Υ= 99259 h=130 м aон = 0-00

Відповідь :Дцт= 8309 дцт =-+0-35; ε = -0-08

8. ВИЗНАЧЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ ДАНИХ ПО КАРТІ.

 

Наносять на карту за допомогою АК-3 положення ВП. та СП.

По горизонталям визначають висоту ВП та СП.

НА карті від точок ВП та СП олівцем прокреслюють лінії основного напрямку стрільби.

Для того щоб нанести на карту лінію основного напрямку стрільби, наприклад від ВП, необхідно прикласти круг до карти з центром в точці ВП , так щоб нуль кругу був направлений на північ , вертикальні лінії кругу були паралельні вертикальним лініям кілометрової сітки карти.

На против поділки червоної шкали ,яка відповідає дирекційному куту основного напрямку стрільби роблять на карті помітку олівцем . Потім зняти круг ,та сполучивши мітку з точкою ВП прокреслюють лінію основного напрямку стрільби.

Аналогічно прокреслюють лінію основного напрямку з СП.

Після одержання вогневої задачі :

- наносять ціль на карту;

 

- розраховують кут місця цілі та визначають установку рівня:

;

розраховують необхідні коефіцієнти необхідні для пристрілки та стрільби на поразку:

Для швидкого визначення топографічних даних доцільно робити так:

накласти центр АК на точку цілі так, щоб лінія 30-00 та всі вертикальні лінії кругу були паралельні лініям основного напрямку ,а 0-00 направлений в сторону ВП;

сполучити зріз прицільної лінійки з точкою ВП та навпроти неї прочитати Дцт з точністю до 25м ;

навпроти зрізу лінійки на кругові прочитати доворот від основного напрямку дцт з точністю до 0-05 .

Якщо зріз лінійки проходить через 1,2,3,.... чорної шкали круга - доворот лівіше(-),якщо зріз лінійки проходить через 1,2,3,.... червоної шкали круга - доворот правіше (+);

не збиваючи лінійки та центру АК сумістити 0-00 зі зрізом лінійки /МПЛ/;

перевести МПЛ на точку СП та прочитати ПЗ та Дк

 

 

Порядок визначення даних для стрільби по карті Рисунок 8.1

 

Порядок нанесення цілі на карту

 

а) по прямокутним координатам ц №207 Х=13500 У=97750

 

 

 

б)за дирекційним кутом та дальністю(по полярним координатам) 0-00 на північ ,кут знімаємо по червоній шкалі.Ц. №208 α=57-30 Д=2300

 

 

 

в) від орієнтиру ( місцевого предмету)

Ц.№209 ор. 2 вправо 1-10 далі 300м./0-00 направляємо на орієнтир, перемістити лінійку МПЛ на кут 1-10 вправо, Дк=1800+300=2100/

 

 

Задачі для самостійного рішення:

( учбова карта ДОКУЧАЄВСК 1:50 000)

Задача 1.

а/ Бойовий порядок батареї

ВП Х = 09920 Y = 46820 h = 170 м

КCП Х = 12645 Y = 43130 aОН=48-00

 

б/ Визначити і по ц. 104-й,

якщо: aц= 44-65

Дк= 2700 м. (норматив №8 4хв 35с; 5хв; 6хв)

Відповідь: = 6904 = ОН +0-72 ПЗ = 4-07

Х = 12539 Y = 40432 h = 177 м

 

Задача 2.

а/ Бойовий порядок батареї

ВП Х = 12225 Y = 47630 h = 170 м

КCП Х = 11360 Y = 45180 aОН= 44-00

б/ Визначити і по ц. 105-й,

якщо: aц 50-03

Дк= 2370 м (норматив №8 4хв 35с,5хв,6хв)

Відповідь: = 4530 = ОН +1-68 ПЗ = 4-35

Х = 12545 Y = 43128 h = 155 м

 

Задача 3

а/ Бойовий порядок батареї

ВП Х = 15500 Y = 47780 h = 173 м

КСП Х = 13610 Y = 43670 aОН=45-00

б/ Визначити і по ц.106-й, якщо: X = 14610

Y = 40045(норматив №8 4хв 35с,5хв,6хв)Відповідь: = 7786 = ОН -1-91 Дк = 3760

ПЗ = 3-76 aц =47-57

 

9. ПРИСТРІЛЮВАННЯ ЦІЛІ ІЗ СПОСТЕРЕЖЕННЯМ ЗА ЗНАКАМИ РОЗРИВІВ.

Цій вид пристрілювання використовують у випадках, коли нема можливості вимірювати відхилення розривів від цілі по дальності за допомогою приладів.

Пристрілювання починають одиночним пострілом на обчислених установках. Якщо при першому пострілі обмірюване тільки бічне відхилення розриву, виводять розрив на лінію спостереження, приймаючи відхилення по дальності рівним нулю за формулою (розрахунковий спосіб), або за допомогою ПРК, ПУВ або МК.

 

Розрахунковий спосіб :

Dd = (- a ) х КВ де

Dd - коректура напрямку;

(- a) -відхилення розриву від цілі по напрямку с протилежним знаком.

КВ -коефіцієнт віддалення (співвідношення дальності командира до цілі і дальності топографічної до цілі –

КВ = ;

Отримавши знак, приймають розрив перелітним /недолітнім/ по лінії спостереження на розмір першої вилки, яка дорівнює 200м, уводять коректури з урахуванням обмірюваного відхилення розриву по напрямку і призначають наступний постріл. (Коректури дальності і напрямки визначають за допомогою ПРК, ПУВ або МК і розрахунком.)

Розрахунком :

DП тис = В / D ХТИС

Dd= -a Кв ± КК 100 де

DП -коректура в приціл в тисячних;

В –величина вилки в метрах;

D ХТИС – зміна дальності при зміні прицілу на 1 тисячну ( з таблиць стрільби );

КК 100- крок кутоміра на 100 метрів ( співвідношення поправки на зміщення до сотої дальності топографічної до цілі –

КК =

Знак поправки напрямку на крок кутоміра визначають в залежності від знаходження вогневої позиції відносно КСП і в яку сторону вводиться коректура в дальності:

Вогнева позиція праворуч:

дальність збільшуємо - на крок кутоміру довертаємо праворуч

дальність зменшуємо - на крок кутоміру довертаємо ліворуч

Вогнева позиція ліворуч:

дальність збільшуємо - на крок кутоміру довертаємо ліворуч

дальність зменшуємо - на крок кутоміру довертаємо праворуч

У залежності від відхилення розриву від цілі розмір першої вилки може бути зменшена або збільшена. Так доходять до одержання розриву протилежного знака.

Після чого вводять коректури, приймаючи відхилення розриву по лінії спостереження в два рази менше прийнятого попереднього відхилення,і, якщо потрібно, продовжують пристрілювання.

До стрільби на поразку переходять:

- на середині вилки, рівної 100 м, - при глибині цілі менше 100м;

- на середині вилки, різної 200м, - при глибині цілі 100 м і більш;

- при влученні в ціль;

- при влученні в групову ціль уводять коректури з урахуванням обмірюваного відхилення розриву по напрямку й окомірній оцінці відхилення розриву по дальності від центру цілі, а при розривні снаряда поблизу дальня або ближня її межа приймають розриву відповідно перелітним або недолітним на розмір рівний. 1/2 глибини цілі і відповідно на цей розмір уводять коректуру убік центру цілі.

Вході стрільби на поразку вогонь коректують по центру групи розривів наступним чином:

При коректуванні вогню по спостереженню знаків розривів відхилення центру групи розривів по дальності від цілі /центру групової цілі/ по лінії спостереження приймають рівними:

- при глибині цілі менше 100 м - 50 м після пристрілювання, якщо отримані всі перельоти або недольоти,100 м, якщо установки для стрільби визначені іншим засобом, і 25 м, якщо отримана група, що накриває, із переваженням перельотів або недольотів;

- при глибині цілі 100 м і більш - глибині цілі після пристрілювання, 1,5 глибини цілі, якщо установки для стрільби визначені іншим способом, якщо отримані всі перельоти щодо дальньої межі цілі /усі недольоти щодо ближньої межі цілі/, і 2/3 глибини цілі, якщо отримане переваження перельотів /недольотів/ щодо дальньої /ближньої/ межі цілі.

Порядок пристрілювання за спостереженням знаків розривів розглянемо на прикладах.

Приклад. Батарея 122-мм гаубиць Д-30 (позивний «Вісла») разгорнута в бойовий порядок.

Координати: ВП (позивний Десна Х= 03220, У= 64125 висота 175 м; КСП Х =99940, У=69010, αОН= 20-00. З попередньої стрільби відомі пристріляні поправки: дальності +180 м, напрямку лівіше 0-06.

Командиру батареї поставлена задача подавити ціль105-ю, що спостерігається, живу силу і вогневі засоби в траншеї. Полярні коордінати цілі : ДК =1800 м. αЦ =22-17, hц=160 м

Фронт ццілі ФрЦ =0-70.Командир батареї вирішив пристрілювання цілі провести по СЗР, коректури визначати на вогневої позиції.

Команда командира батареї: «Дісна» Стій. Ціль 105-я. піхота укрита. Батарений: 22-17, 1800, висота 160. Фронт 0-70. Пристрілювання по СЗР.Третьому 1 снаряд. Зарядити. Я «Вісла».

Порядок роботи на ВП:

1. Нанести ціль на ПУВ і визначити топографічні й обчислені

дані для стрільби:

ДТЦ = 7670 м, ∂ТЦ =ОН +1-00 ( з ПУВ), εЦ =((hЦ -hВП)/ Дтц)= (160-175)/7,7 = -0-02. ДОбЦ =7850 м. ∂ОБЦ=+0-94.( з урахуванням поправок.

2.Розраховують обчислені установки по цілі для заряду другого (шкала тисячних): Пр = 392. Рів = 29-98; ∂ОБЦ=+0-94

 

3.Визначають необхідні дані для ведення пристрілювання: Кв = 0,2 ( Дк/Дт = 1800/7670), Кк100 = 0-02 ( ПЗ/0,01 ДТЦ = 1-52 (з ПУВ): 76,7), ВП праворуч ( з ПУВ), ∆ Х тис = 12м ( з таблиць стрільби)

 

4.Розраховують значення інтервалу віяла

IВ = (ФЦ (П.К.) х Кв)/ nГР = (70 х 0,2)/6 = 0-02

 

5. СОБ подає команду для наведення на гармат і, після доповідей командирів гармат о готовності, доповідає командиру батареї о готовності к пристрілюванню( доповідає дані пунктів 3 та 4).

 

 

Порядок пристрілювання :

 

№ п/п       Команда Спостереження   Розрахунки
"Дісна" Стій, ц 105-а піхота укрита, ОФ, підр оск, Зар2 шк. тис Приціл 392, рівень 29-98, основний напрямок правіше 0-94, віяло 0-02 3 -му 1сн Вогонь!     П 47 Отримано спостереження тільки по напрямку Вивести розрив на лінію спостереження : Dd = (- a ) х КВ Dd = (-47 )х 0,2 = -0-09
Лівіше 0-09. Вогонь!   П6 + Для приближення розриву до цілі зменшити ( отримали +) дальність на величину першої вилки, тобто на 200м. DП = В / DХТИС = (-200) / 12 = -17 тис Коректура напрямку: Dd = -a Кв ± КК 100 Dd = (- 0-06) х 0,2 -( 0-02 х (200/100) ( знак “-” у поправки на крок кутоміра тому що вогнева позиція праворуч і дальність зменшуємо) Dd= -0-01 – 0-04 = - 0-05
Приціл 375, лівіше 0-05, вогонь!     П3 - Коректура дальності рівна половині попередньої з зворотнім знаком, тобто DП = Dd / DХТИС = +100 / 12 = + 8 тис. Коректура напрямку Dd = (- 0-03)х 0,2 + ( 0-02х(100/100) = + 0-01 ( знак “+” у поправки на крок кутоміра тому що вогнева позиція праворуч і дальність збільшуємо)  

 

Приціл 383, правіше 0-01, вогонь!     Л4 - Ціль захоплена у вилку, порівняну 100м ( П 392- “+”, П 383- “-”) на ії середині переходимо до стрільби на поразку, вводячи коректури: DП = + 4 тис. Dd = (+ 0-04) х 0,2 + (0-02 х (50/100) = +0-01+0-01 = + 0-02
Приціл 387, правіше 0-02, батареї по 2 снаряда швидким, вогонь!     Перевага “+” Центр групи розривів П 8 Ціль глибиною до 100 м, при перевазі перельотів зменшують дальність на 25 метрів, тобто: DП =( -25) / 12 = - 2 тис. Коректура напрямку: Dd = ( - 0-08) х 0,2 – ( 0-02 х ( 25/100) = - 0-02
Приціл 385 лівіше 0-02, 4 снаряда швидким ,вогонь! Ціль уражена  
Стій, записати, ціль 105-у,піхоту укриту. Приціл 385, рівень 29-98, основний напрямок правіше 0-81. Витрата 40 сн.      

 

 

Задачі для самостійного рішення:


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 23; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Задача №4. Координати ВП Х=61500 У=59500 h=90м визначити топографічні дані та кут місця цілі ,якщо ціль №13 пускова установка ПТКР Х=70910 У=59085 h= 130м | Задача №4. Умови стрільби на вогневій позиції батарея 122ммГ Д-30 позивний батареї Десна № команди Спостереження Подавити мотопіхотний
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты