Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОпис мови
Опис мови – це відомості про синтаксис і семантику мови програмування

Опис мови включає наступні підрозділи

2.4.1. Загальні відомості;

2.4.2 Елементи мови.

Допускається вводити підрозділи:

- способи структурування програми;

- засоби обміну даними;

- вбудовані елементи;

- засоби налагодження програми.

В залежності від особливостей мови допускається об’єднувати окремі підрозділи або вводити нові.

В підрозділі “Загальні відомості” мають бути зазначені призначення та опис загальних характеристик мови, її можливості, основні сфери застосування та інші відомості.

В підрозділі “Елементи мови” має бути зазначено опис синтаксису і семантики базових і складових елементів мови.

В підрозділі “Способи структурування програми” мають бути зазначені способи виклику процедур передачі управління та інші елементи структурування програми.

В підрозділі “Засоби обміну даними” має бути приведено опис вбудованих в мову елементів (наприклад, функції, класи і т. п.) і правила їх використання.

В підрозділі “Засоби налагодження програми” має бути приведено опис наявних у мові засобів налагодження програм, семантики цих засобів, приведені рекомендації щодо їх застосування.

При необхідності вміст підрозділів може пояснюватись прикладами.

В додатки з опису мови можуть бути включені додаткові матеріали (формалізовані описи мовних засобів, ілюстрації, таблиці, графіки, форми бланків і т. п.).

2.5 Методи забезпечення надійності та ефективності обчислювального процесу

Контрольні місця в програмі, методи діагностики, методи зменшення затрат годинного часу. Питання технології програмування., які включать відомості про засоби операційних систем для організації відладки та відомості про основні методи структурування програмного продукту, який реалізує алгоритм.

Описується та обґрунтовується ("знизу-вверх","зверху-вниз" і т д ).Приводять та обґрунтовують тести для окремих програмних модулів та всієї системи в цілому Якщо для виявлення помилок в ході відладки були використані діагностичні тести, то необхідно навести відомості про міри прийняті в даній програмній системі для підвищення її надійності (захисне програмування, контрольні місця) ,про відповідність програм принципам структурного програмування.Обумовлюють вибір мови програмування (якщо при розробці була можливість вибору).

3. ТЕСТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ

Результати роботи програми та їх аналіз. Експериментальні дані (результати розрахунку по програмі результати контрольних прикладів, таблиці, графіки, діаграми, оцінка витрат годинного часу) (2-5с).

Аналіз отриманих даних , дослідження особливостей роботи алгоритмів, рекомендації по їх використанню до різноманітних класів задач (2-5с).

4. ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ (3-5%).

Розділ містить повідомлення про результати роботи програми, можливості використання програми, інформацію про запровадження розробки.

5.ЛІТЕРАТУРА.

Список літератури , який використовувався при роботі над розділами обов'язково включається в загальний список літератури, а в тексті розділу роблять відповідні посилання.

Дані про книгу записується у наступній послідовності : автор, назва книги, місто, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок.

Список літератури повинен наводитись у алфавітному порядку по автору книги.

Електронні видання приводяться у кінці списку книг.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты