Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯкі у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками.
Читайте также:
  1. Amp; 3. Управління, прийняття рішень та інформаційна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій.
  2. Cтруктуры внешней памяти, методы организации индексов
  3. I. Организационно - методический раздел
  4. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  5. I. Организационно-методический раздел
  6. I. Организационно-методический раздел
  7. I. Организационный подход (Г.Моска, Р.Михельс).
  8. I. Повышение управляемости организации при внедрении процессного подхода.
  9. I.Организационно-методический раздел
  10. II. Воздействие радиоактивного излучения на организм человека

+визнані судом недієздатними;
-які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими друзями;
+які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну;

 

№ 654
Основними обов'язками посадових осіб місцевого самоврядування є:
+сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативність і творчість у роботі;

-соціальний і правовий захист;

-просуватись по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

-вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї.

-отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов'язків;
+недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.
+шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

 

№ 655
Основними обов'язками посадових осіб місцевого самоврядування є:
+додержання прав та свобод людини і громадянина;

-вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї.

-вимагати оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

-вимагати повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

+постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації.
-просуватись по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;
+збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню; 

№ 656
Основними обов'язками посадових осіб місцевого самоврядування є:
+додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування;

-отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов'язків;

-вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї.

-вимагати оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

-вимагати повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

-просуватись по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;
+забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

№ 658
Актами Кабінету Міністрів України є:
-інструкції;-закони.

-рішення;

+розпорядження;
-накази;

-декрети;
+постанови;

№ 659
Які з перелічених правових актів є індивідуальними актами:
+Указ Президента України про призначення голови обласної державної адміністрації;


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 38; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты