Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДержавний адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу.
Читайте также:
  1. Види інформаційних документів, що готуються в посольствах, генконсульствах, представництвах
  2. Види інформаційних документів, які готуються в закордонних представництвах України.
  3. Вимоги до оформлення заяви — забовязання
  4. Випробовування автомобіля після ремонту
  5. Відомості надходження товарів
  6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
  7. Грошові надходження й витрати зумовлені інвестиційною і фінансовою діяльністю страховика.
  8. Державний борг, його сутність, роль і значення в економіці
  9. Державний брендінг в міжнародних відносинах

Завдання № 696У якій відповіді правильно вказано законодавче визначення регуляторної діяльності?

► діяльність спрямована на контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видачу розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства;

► діяльність, спрямована на прийняття регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами;

► діяльність, спрямована на перегляд регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами;

► діяльність, спрямована на підготовку регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами;

► сукупність дій, що здійснюються суб'єктами господарювання, державними адміністраторами та дозвільними органами під час проведення погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру;

► діяльність спрямована на видачу документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;

діяльність, спрямована на відстеження результативності регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами;

Завдання № 697До регуляторних органів, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» також належать:

► територіальні органи центральних органів виконавчої влади, якщо вони уповноважені приймати адміністративні акти;

територіальні органи центральних органів виконавчої влади, якщо відповідно до своїх повноважень вони приймають регуляторні акти;

державні спеціалізовані установи та організації, якщо відповідно до своїх повноважень вони приймають регуляторні акти;

некомерційні самоврядні організації, які здійснюють керівництво та управління окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо відповідно до своїх повноважень вони приймають регуляторні акти.

► некомерційні самоврядні організації;

Міністр економічного розвитку та торгівлі України, який уповноважений приймати регуляторні акти;

► міністерство економічного розвитку та торгівлі України;

Завдання № 698Із запропонованого переліку виберіть відповіді, у яких неправильно вказано регуляторний орган, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»?► Рахункова палата України;

Верховна Рада України; ► Президент України;

► Генеральна прокуратура України; ► Національний банк України;

► Національної служби посередництва і примирення

Кабінет Міністрів України;

Завдання № 699Із запропонованого переліку, виберіть акти, на які не поширюються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо процедури прийняття регуляторних актів:

► рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

акти Центральної виборчої комісії;

► Постанова Кабінету Міністрів України;

► постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

акти Рахункової палати;

акти Національної служби посередництва і примирення;

► наказ Державної податкової служби України "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи страховика"

Завдання № 700Із запропонованого переліку, виберіть акти, на які не поширюються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо процедури прийняття регуляторних актів: ???акти про затвердження стандартів, технічних умов, за винятком випадків, коли їх положення встановлюють вимоги до суб'єктів господарювання щодо проведення обов'язкових погоджень, аналізів, експертиз, тощо за допомогою третіх осіб;

► наказ Державної податкової служби України

► Постанова Кабінету Міністрів України;

► постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

наказ Міністерства юстиції України «Про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

акти, що містять державну таємницю України;

► наказ Міністерства охорони здоров'я України;

Завдання № 701Із запропонованого переліку, виберіть акти, на які не поширюються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо процедури прийняття регуляторних актів:

міжнародні договори України;

► наказ Державної митної служби України;

акти про затвердження державних норм і правил у сфері містобудування, за винятком випадків, коли у положеннях зазначених документів містяться вимоги до суб'єктів господарювання щодо проведення обов'язкових погоджень, аналізів, експертиз, тощо за допомогою третіх осіб.

указ Президента України «Про введення надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим» ;

► наказ Фонду державного майна України;

► наказ Державної податкової служби України;Завдання № 702У якій відповіді правильно вказано права громадян у здійсненні державної регуляторної політики, які передбачені Законом України «Про основні засади державної регуляторної політики»?

► брати участь у розробці проектів будь-яких регуляторних актів;

► надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до регуляторного акта;

подавати пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів;

подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів,

у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці проектів регуляторних актів;

подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність перегляду регуляторних актів;

► оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії регуляторних органів;

► одержувати та знайомитися з регуляторними актами;

Завдання № 703У якій відповіді правильно вказано права суб‟єктів господарювання у здійсненні державної регуляторної політики, які передбачені Законом України «Про основні засади державної регуляторної політики»?

► брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;

► готувати аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта, лише за погодженням з регуляторним органом.

► брати участь у плануванні діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу регуляторних актів;

самостійно готувати аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів, розроблених регуляторними органами;

одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.

► оприлюднювати інформацію про здійснення регуляторної діяльності;

Завдання № 704У якій відповіді правильно вказано права наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики у здійсненні державної регуляторної політики, які передбачені Законом України «Про основні засади державної регуляторної політики»?

► брати участь у плануванні діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;

подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність перегляду регуляторних актів;

одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.

► оприлюднювати інформацію про здійснення регуляторної діяльності;

► готувати аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта, лише за погодженням з регуляторним органом.

бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу регуляторних актів.

Завдання № 705У якій відповіді правильно вказані положення, що стосуються планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів?

затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту;

регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

► регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 1 вересня поточного року.

► регуляторний орган не має права змінювати затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

► затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, не підлягають оприлюдненню;

Завдання № 706У яких відповідях правильно вказані положення, що стосуються аналізу регуляторного впливу акта,

аналіз регуляторного впливу готується стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником;

розробник проекту регуляторного акта зобов‟язаний визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

► аналіз регуляторного впливу готується стосовно окремих проектів регуляторних актів наково-консультаційною установою;

► це документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище;

► до аналізу регуляторного впливу долучається акт відстеження результативності

регуляторного акта;

► аналіз регуляторного впливу готується стосовно проектів регуляторних актів, які визначені розробником;

розробник проекту регуляторного акта повинен обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

Завдання № 707У яких відповідях правильно вказано види відстежень результативності регуляторного акта?

повторне відстеження результативності регуляторного акта;

базове відстеження результативності регуляторного акта;

► регулярне відстеження результативності регуляторного акта;

періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

► систематичне відстеження результативності регуляторного акта;

► перше відстеження результативності регуляторного акта;

► планове відстеження результативності регуляторного акта;

Завдання № 708У яких відповідях правильно вказано підстави для перегляду регуляторних актів, які передбачені Законом України «Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»?

випадки, передбачені Конституцією та іншими законодавчими актами України;

ініціатива регуляторного органу, який прийняв відповідний регуляторний акт;

► офіційне клопотання науково-консультаційної установи, яка брала участь у відстеженні результативності регуляторного акта;

► розпорядження вищестоящого органу;

► заява суб‟єктів господарювання, права свободи та інтереси яких зачіпає регуляторний акт;

► непроведення протягом одного року відстеження результативності регуляторного акта;

аналіз звіту про відстеження результативності регуляторного акта;

Завдання № 709У яких відповідях правильно вказані законодавчі вимоги щодо офіційного оприлюднення регуляторних актів?

регуляторні акти, прийняті Національним банком України, офіційно оприлюднюються в "Офіційному віснику" та у газеті "Урядовий кур'єр" не пізніш як у десятиденний строк після їх державної реєстрації або прийняття та підписання, у випадку, якщо ці регуляторні акти не підлягають державній реєстрації;

► регуляторні акти, прийняті Кабінетом Міністрів України, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації, визначених Кабінетом Міністрів України;

► регуляторні акти, прийняті Президентом України, офіційно оприлюднюються в «Урядовому кур‟єрі».

регуляторні акти, прийняті, місцевими органами виконавчої влади, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації, визначених Кабінетом Міністрів України, не пізніш як у десятиденний строк після їх державної реєстрації;

► регуляторні акти, прийняті місцевими органами виконавчої влади, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації, у порядку передбаченому законами України.

регуляторні акти, прийняті Верховною Радою України, офіційно оприлюднюються відповідно до Конституції України та інших законодавчих актів;

► регуляторні акти, прийняті державними органами, центральними органами виконавчої влади, оприлюднюються відповідно до Конституції України;

Завдання № 710У яких відповідях правильно вказані законодавчі вимоги щодо офіційного оприлюднення регуляторних актів?

регуляторні акти, прийняті Радою міністрів Автономної Республіки Крим, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації, визначених Кабінетом Міністрів України, не пізніш як у десятиденний строк після їх державної реєстрації або прийняття та підписання, якщо ці регуляторні акти не підлягають державній реєстрації;

► регуляторні акти, прийняті Верховною Радою України, офіційно оприлюднюються в «Юридичному віснику України»;

регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад;

► регуляторні акти, прийняті державними органами, центральними органами виконавчої влади, оприлюднюються відповідно до Конституції України;

► регуляторні акти, прийняті, місцевими органами виконавчої влади, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації, визначених законами України;

регуляторні акти, прийняті Президентом України, офіційно оприлюднюються відповідно до Конституції України та інших законодавчих актів.

регуляторні акти, які видані державними спеціалізованими установами та організаціями, некомерційними самоврядними організаціями, які здійснюють керівництво та управління окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування офіційно оприлюднюються в "Офіційному віснику" та у газеті "Урядовий кур'єр" не пізніш як у десятиденний строк після їх державної реєстрації або прийняття та підписання, у випадку, якщо ці регуляторні акти не підлягають державній реєстрації;

Завдання № 711У яких відповідях правильно вказані принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності?

об'єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю);

► пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності;

► зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності;

підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) відповідним органам державної влади;

► принцип прозорості процедури;

► відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам;

Завдання № 712У яких відповідях правильно вказані принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності?

► обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

► відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам;

відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства;

наявності підстав, визначених законом, для здійснення державного нагляду (контролю);

невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;

► зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності;

► відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам;

Завдання № 713У яких відповідях правильно вказані загальні законодавчі вимоги щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності?

державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання;

► зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, можливе лише за рішенням суду;

планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку;

орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує його на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності;

зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника

► планові та позапланові заходи здійснюються у робочий час органу державного нагляду (контролю);

► орган державного нагляду (контролю) може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не забороняє здійснення такого державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності;

Завдання № 714У яких відповідях правильно вказані загальні законодавчі вимоги щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності?

► посадовій особі органу державного нагляду (контролю) забороняється здійснювати державний нагляд (контроль) щодо суб'єктів господарювання, з якими посадова особа перебуває в родинних стосунках;

невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб'єкта господарювання згідно із законом.

► якщо норма закону припускає неоднозначне тлумачення прав і обов'язків суб'єкта господарювання або органу державного нагляду (контролю) у таких випадках справа передається до суду для прийняття рішення;

якщо норма закону припускає неоднозначне тлумачення прав і обов'язків суб'єкта господарювання або органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб, рішення приймається на користь суб'єкта господарювання;

► інформація, яка отримується органом державного нагляду (контролю) підлягає оприлюдненню; ► органи державного нагляду (контролю) та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

► невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою кримінальну відповідальність;

Завдання № 715У яких відповідях правильно вказані загальні законодавчі вимоги щодо здійснення державного нагляду (контролю)?


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты