Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОплатне вилучення предмету, який став безпосереднім об‟єктом адміністративного правопорушення.
Читайте также:
  1. Gt; змінювати предмет адміністративного позову
  2. Gt; конфіскація предмета, який став знаряддям або безпосереднім об.єктом вчинення
  3. Адміністративне затримання громадян як вид адміністративного примусу
  4. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  5. Взаємодія норм адміністративного права з нормами інших галузей права
  6. Види заходів адміністративного примусу
  7. Громадяни як суб’єкти адміністративного права України
  8. Загальна характеристика адміністративного права
  9. Загальна характеристика органів виконавчої влади як суб’єктів адміністративного права України
  10. Класифікація джерел адміністративного права

► виправні роботи;

► позбавлення волі;

► відшкодування шкоди;

► позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові;

 

Завдання № 784Вкажіть відповіді, в яких передбачено форми вини при вчиненні адміністративного правопорушення:

► легковажність;

► самовпевненість.

► завідомість;

► необачність;

► недбалість;

умисел;

необережність;

 

Завдання № 785Вкажіть відповіді, в яких передбачено форми вини при вчиненні адміністративного правопорушення:

► самовпевненість;

необережність;

умисел;

► самонадіяність;

► недбалість;

► необачність;

► необачність.

 

Завдання № 786Вкажіть відповіді, в яких передбачено види адміністративних стягнень, які можуть застосовуватися як додаткові:

► позбавлення спеціального права;

► оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення адміністративного правопорушення;

► позбавлення рангу державного службовця;

► адміністративний штраф;

► конфіскація предмета, який став безпосереднім об‟єктом адміністративного правопорушення;

► виправні роботи.

► попередження про неповну службову відповідність;

 

Завдання № 787Які види адміністративних стягнень не можуть бути застосовані до військовослужбовців, призваних на збори військовозобов‟язаних, а також осіб рядового і начальницького складів органів внутрішніх справ:

► оплатне вилучення предмета, який став безпосереднім об‟єктом адміністративного правопорушення;

► конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення адміністративного правопорушення. ► громадські роботи;

► позбавлення спеціального права;

► попередження;

адміністративний арешт;

► виправні роботи;

Завдання № 788Громадські роботи, як вид адміністративного стягнення не можуть бути призначені:

► інвалідам першої групи;

► жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років.

► жінкам, які мають дітей віком до дванадцяти років;

► вагітним жінкам;

► інвалідам другої групи;

► жінкам, які мають двох і більше дітей;

► особам, які не досягли вісімнадцяти років;

 

Завдання № 789Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:

► районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями);

► місцевими радами;

► інспекціями у справах неповнолітніх.

► місцевими державними адміністраціями;

► органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій;

виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад;

► адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад; 

Завдання № 790Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:

► органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій;

► районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями);

► іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те Кодексом України про адміністративні правопорушення;

► місцевими радами;

► інспекціями у справах неповнолітніх.

► адміністративними комісіями при районних державних адміністраціях;

► виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад;

 

Завдання № 791Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: ► захист прав, свобод та інтересів громадян;

► своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи;

вирішення справи в точній відповідності з законом;

► забезпечення права на оскарження винесеної постанови;

► справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд кожної справи.

► виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень;

► запобігання правопорушенням;

 

Завдання № 792Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: ► справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд кожної справи.

► забезпечення виконання винесеної постанови;

► забезпечення права на оскарження винесеної постанови;

► виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень;

► запобігання правопорушенням;

► вирішення справи в точній відповідності з законом;

► захист прав, свобод та інтересів громадян;

 

Завдання № 793Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: ► справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд кожної справи.

виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень;

► забезпечення права на оскарження винесеної постанови;

запобігання правопорушенням;

► захист прав, свобод та інтересів громадян;

► вирішення справи в точній відповідності з законом;

► виховання громадян у дусі додержання законів; 

Завдання № 794Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: ► забезпечення права на оскарження винесеної постанови;

виховання громадян у дусі додержання законів;

вирішення справи в точній відповідності з законом;

зміцнення законності;

запобігання правопорушенням;

► захист прав, свобод та інтересів громадян;

► справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд кожної справи.

 

Завдання № 795Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин:

скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність.

► недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення вісімнадцятирічного віку;

► важкої хвороби особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

► вчинення дії особою за форс-мажорних обставин;

відсутність події і складу адміністративного правопорушення;

► відсутність скарги потерпілого, якщо справу може бути порушено не інакше як за його скаргою;

► видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

 

Завдання № 796Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин:

► важкої хвороби особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність.

► вчинення дії особою за форс-мажорних обставин;

► відсутність скарги потерпілого, якщо справу може бути порушено не інакше як за його скаргою;

► недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

► видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі;

неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

 

Завдання № 797Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин:

► вчинення дії особою за форс-мажорних обставин.

вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

► скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

► недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення вісімнадцятирічного віку;

видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

► важкої хвороби особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

► якщо на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення пройшло більше одного місяця з дня вчинення правопорушення;

Завдання № 798Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин:

► вчинення дії особою за форс-мажорних обставин;

► важкої хвороби особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

► відсутність скарги потерпілого, якщо справу може бути порушено не інакше як за його скаргою;

► відсутність події і складу адміністративного правопорушення;

► недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення вісімнадцятирічного віку;якщо на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення пройшло більше двох місяців з дня вчинення правопорушення.

► скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

Завдання № 799Фактичні дані (докази у справі про адміністративне правопорушення) встановлюються:

► висновком спеціаліста.

► показами потерпілих, свідків;

► речовими доказами;

► поясненнями посадової особи, що затримала особу, яка притягається до адміністративної відповідальності;

► протоколом про адміністративне правопорушення;

► поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

► показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху;

 

Завдання № 800Фактичні дані (докази у справі про адміністративне правопорушення) встановлюються:

висновком експерта.

► поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

► показами потерпілих, свідків;

► поясненнями посадової особи, що затримала особу, яка притягається до адміністративної відповідальності;

► протоколом засідання колегіального органу у справі про адміністративне правопорушення; ► показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху;

► речовими доказами;

 

Завдання № 801У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:

► відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності;

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 8; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты