Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНастання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.
► настання аварії внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання на виробництві; ► перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);

► неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

► звернення суб‟єкта господарювання про здійснення заходу державного нагляду (контролю);

► суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення позапланового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу;

Завдання № 723У яких відповідях правильно вказані права органів державного нагляду (контролю), під час здійснення державного нагляду (контролю)?

► повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом;

► вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

► вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

► відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;

► дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання

► надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю).

► забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення державного нагляду (контролю);

 

№ 724
У яких відповідях правильно вказані права органів державного нагляду (контролю), під час здійснення державного нагляду (контролю)?
+надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків
-повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом;
-дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;
+вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);
-забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення державного нагляду (контролю);
+накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом;
-надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю).№ 725
У яких відповідях правильно вказані обов’язки органів державного нагляду (контролю), під час здійснення державного нагляду (контролю)?
+повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом;
-вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;
+дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;
-відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;
+не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;
-вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);
-надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;№ 726
У яких відповідях правильно вказані обов’язки органів державного нагляду (контролю), під час здійснення державного нагляду (контролю)?
-вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);
-відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;
+забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення державного нагляду (контролю);
-надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;
-накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом.
+ознайомити керівника суб'єкта господарювання або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами державного нагляду (контролю) в строки, передбачені законом;
+надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю).

№ 727
У яких відповідях правильно вказані права суб'єкта господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю)?
-допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю);
+вимагати від посадових осіб органу державного нагляду (контролю) додержання вимог законодавства;
+перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду (контролю) службового посвідчення і одержувати копії посвідчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу;
-одержувати примірник припису або акта органу державного нагляду (контролю) за результатами проведеного планового чи позапланового заходу;
+не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законом;
-виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;
+бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);№ 728
У яких відповідях правильно вказані права суб'єкта господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю)?
+вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;
-допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю),
+одержувати та знайомитися з актами державного нагляду (контролю);
+надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта органу державного нагляду (контролю);
-одержувати примірник припису або акта органу державного нагляду (контролю) за результатами проведеного планового чи позапланового заходу;
+оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб.
-виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

№ 729
У яких відповідях правильно вказані обов’язки суб'єкта господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю)?
+допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю);
-одержувати та знайомитися з актами державного нагляду (контролю);
-оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб.
+виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;
-надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта органу державного нагляду (контролю);
+надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;
+одержувати примірник припису або акта органу державного нагляду (контролю) за результатами проведеного планового чи позапланового заходу.

№730
Вкажіть варіанти відповідей в яких правильно вказано законодавчі ознаки, що характеризують поняття «адміністративна послуга»:
-адміністративна послуга є результатом здійснення суб'єктом повноважень щодо прийняття на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта незалежно від вимог нормативно-правових актів;
+прийнятий суб'єктом повноважень адміністративний акт спрямований на виконання особою визначених законом обов'язків;
-адміністративна послуга є результатом здійснення адміністративними судами повноважень щодо розгляду і вирішення адміністративних справ;
+адміністративна послуга є результатом здійснення суб'єктом повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта;
-порядок надання адміністративних послуг визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення;
+прийнятий суб'єктом повноважень адміністративний акт спрямований на реалізацію та захист прав і законних інтересів фізичної або юридичної особи;
-порядок надання адміністративних послуг що не визначений Кодексом України про адміністративні правопорушення регулюється нормами Цивільного кодексу України;

№731
Вкажіть варіанти відповідей в яких правильно вказано законодавчі ознаки, що характеризують поняття «адміністративний акт»:
+адміністративний акт - це прийняте суб'єктом рішення індивідуальної дії;
-адміністративний акт – це прийнятий Верховною Радою України Закон, що регулює адміністративні правовідносини;
+адміністративний акт - це рішення, що спрямоване на набуття прав та обов'язків особи;
-адміністративний акт - це прийняте суб'єктом рішення нормативної дії;
+адміністративний акт - це рішення, що спрямоване на зміну прав та обов'язків особи;
-адміністративний акт – це ратифікований Верховною Радою України міжнародний договір, що регулює адміністративні правовідносини;
+адміністративний акт - це рішення, що спрямоване на припинення прав та обов'язків особи;

№732
Вкажіть варіанти відповідей в яких неправильно вказано законодавчі ознаки, що характеризують поняття «стандарт адміністративної послуги»:
-стандарт адміністративної послуги - це акт, який видається суб'єктом відповідно до нормативно-правових актів, що визначають порядок надання адміністративної послуги;
+стандарт адміністративної послуги - це акт, який видається суб'єктом відповідно до актів індивідуальної дії, що визначають порядок надання адміністративної послуг;
-стандарт адміністративної послуги - це акт, який містить інформацію про адміністративну послугу;
+стандарт адміністративної послуги установлює права і обов'язки громадян;
-стандарт адміністративної послуги - це акт, який містить інформацію про процедуру надання адміністративної послуги;
+стандарт адміністративної послуги - це акт, який видається суб'єктом відповідно до нормативно-правових актів, що визначають порядок притягнення особи до адміністративної відповідальності;
-установлювати стандартом адміністративної послуги права і обов'язки громадян забороняється;

№733
Виберіть варіанти відповідей в яких неправильно вказано види адміністративних послуг:
-видача ліцензій;
+видача кредитів;
-видача дозволів;
+видача грамот;
-видача сертифікатів;
+видача рецептів;
+видача касового чека;

№734
Виберіть варіанти відповідей в яких неправильно вказано види адміністративних послуг:
+видача роз’яснень;
-видача свідоцтв;
+прийняття судом постанови в адміністративній справі;
-видача атестатів;
+прийняття судом ухвали в адміністративній справі;
+винесення прокурором протесту;
-видача посвідчень;

№735
Виберіть варіанти відповідей в яких неправильно вказано види адміністративних послуг:
-реєстрація фактів;
+реєстрація пактів;
-реєстрація суб'єктів;
-реєстрація прав;
+реєстрація обов’язків;
+реєстрація договорів;
-реєстрація об'єктів;

№736
Виберіть варіанти відповідей в яких правильно вказано види адміністративних послуг:
+легалізація суб'єктів;
-легалізація наркотичних речовин;
+нострифікація;
-кодифікація;
+легалізація актів (документів);
+верифікація;
-інкорпорація;

№737
Виберіть варіанти відповідей в яких неправильно вказано види адміністративних послуг:
+контрольна діяльність;
-видача свідоцтв;
+освітні послуги;
-реєстрація прав;
+медичні послуги;
+господарські послуги;
-легалізація суб’єктів;

№738
Виберіть варіанти відповідей в яких правильно вказано обов’язки суб'єктів, що надають адміністративні послуги на постійній основі:
+розміщення на стендах інформації про перелік адміністративних послуг, що надаються;
-розміщення на стендах інформації про керівника органу, що надає адміністративні послуги;
+розміщення на офіційних веб-сайтах інформації про розміри плати за адміністративні послуги, у разі надання їх на платній основі;
+розміщення на стендах інформації про розпорядок роботи;
-розміщення на офіційних веб-сайтах інформації про порядок оскарження дій суб’єкта, що надає адміністративні послуги;
+розміщення на офіційних веб-сайтах інформації про прізвища і посади відповідальних осіб із зазначенням контактних телефонів та адрес електронної пошти;
-розміщення на офіційних веб-сайтах інформації про порядок оскарження бездіяльності суб’єкта, що надає адміністративні послуги;

№739
Виберіть варіанти відповідей в яких неправильно вказано обов’язки суб'єктів, що надають адміністративні послуги на постійній основі:
-вжиття заходів до функціонування "єдиного вікна";
+розміщення на офіційних веб-сайтах статистики надання адміністративних послуг;
-розміщення на офіційних веб-сайтах інформації про перелік необхідних документів щодо отримання адміністративних послуг;
-розміщення на офіційних веб-сайтах інформації про строки надання адміністративних послуг;
+надання роз'яснень з питань, що стосуються накладення адміністративних стягнень;
+розміщення на стендах інформації про керівника органу, що надає адміністративні послуги;
-надання роз'яснень з питань, що стосуються надання адміністративних послуг;


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты