Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаGt; захист прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин
Читайте также:
  1. Amp; 2. Моніторинг НС та порядок його здійснення. Захисні бар’єри і види цивільного захисту
  2. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  3. Адміністративна відповідальність юридичних осіб
  4. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  5. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  6. В екологічній сфері
  7. Взаємовідносини особистості та світу в українському експресіонізмі.
  8. взаємовідносини Президента Украхни з 3 гілками влади: парламентом урядом судовою гілкою.
  9. Взаємозв'язок попиту, пропозиції і ціни. Ринковий механізм регулювання економічних відносин

> охорона прав, свобод та інтересів фізичних осіб від порушень з боку фізичних осіб

> захист прав, свобод та інтересів посадових і службових осіб

> захист прав, свобод та інтересів суб.єктів адміністративних правопорушень

> захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб у сфері приватно-правових відносин

Gt; захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб у сфері публічно-правових відносин

 

Завдання № 859

Під публічною службою в розумінні Кодексу адміністративного судочинства України є:

> дипломатична служба в рамках міжнародного публічного права

Gt; професійна діяльність прокурорів

Gt; військова служба

Gt; професійна діяльність суддів

> недержавна служба

> діяльність на організаційних посадах

Gt; діяльність на державних політичних посадах

 

Завдання № 860

Компетенцію адміністративних судів складають:

> спори, що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України

> спори щодо накладення адміністративних стягнень

Gt; спори щодо правовідносин пов.язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму

Gt; спори з приводу прийняття громадян на службу, її проходження, звільнення з публічної

Служби

Gt; спори фізичних чи юридичних осіб із суб.єктом владних повноважень щодо оскарження

Його рішень

> спори щодо відносин, які відповідно до закону, статуту об.єднання громадян віднесені до

його внутрішньої діяльності або виключної компетенції

Gt; спори за зверненням суб.єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом

 

Завдання № 861

До компетенції адміністративних судів не відносяться:

> спори з приводу звільнення громадян з публічної служби

Gt; публічно-правові спори щодо накладення адміністративних стягнень

Gt; публічно-правові спори, що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України

> спори за зверненням суб.єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом

> публічно-правові спори, пов.язані з виборчим процесом

> спори між суб.єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у

сфері управління

Gt; публічно-правові справи, що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства

 

Завдання № 862

Справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб.єктів владних повноважень

підлягають перевірці адміністративними судами на предмет прийняття (вчинення) їх:

Gt; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано

> упереджено

> збалансовано


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 14; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты