Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозрахунок молекулярної маси суміші
Читайте также:
  1. Автоматизація комп‘ютерних проектів. Автоматизований розрахунок обміну валют
  2. Вибір та розрахунок кількості транспортного обладнання
  3. Гідравлічний розрахунок кільцевих мереж.
  4. Гідравлічний розрахунок тупикових мереж середнього тиску.
  5. Ешелоноване угрупування сил угрупування сил та засобів. Суб’єкти реагування на НС, їх завдання, розрахунок сил, угрупування сил.
  6. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН
  7. Конструктивний розрахунок
  8. Методи оцінювання вартості цінних паперів та розрахунок їх прибутковості
  9. Провести очистку суміші методом фільтрування з при пониженому тиску.
  10. Проектний розрахунок

 

Сировина, яка використовується в хімічній технології, складається як з основних компонентів, так і з домішок. Суміш – це сукупність газів або рідин, або сипких твердих речовин, що характеризується рівномірним розподілом їх за об'ємом. Для суміші речовин кількість кожної з них виражається у відсотках по відношенню до всієї суміші або в долях одиниці. Для цього використовується масова, мольна і об'ємна частки.

Масова частка компонента суміші (gi) – це число, що показує, яку частину складає маса компонента від загальної маси суміші. Тобто це відношення маси i-го компонента (mi) до маси всієї суміші ( ):

. (10)

Мольна частка (ni) – це відношення кількості i-го компонента (ni) до кількості всіх речовин суміші ( ):

. (11)

Об'ємна частка речовини (ui) – це число, що показує, яку частину складає об'єм даного газу (або рідини) від загального об'єму суміші. Тобто це відношення об'єму i-го компонента (Vi) до об'єму всієї суміші ( ):

. (12)

Оскільки всі ідеальні гази в однакових умовах мають однаковий об'єм і однакову кількість речовини, то значення мольної і об'ємної частки співпадатимуть:

ni=ui. (13)

 

Мольні, об’ємні та масові часки можуть бути представлені у відсотках.

Для переходу від об'ємної частки до масової потрібно визначити масу через щільність:

r = m / V Þ m = r V

 

З іншого боку молярний об'єм – це величина, що визначається відношенням молярної маси газу до його щільності, тому щільність газоподібної речовини при н.у. визначають як:

, (14)

 

де М – молекулярна маса речовини;

Vm – молярний об’єм газу.

Підставимо ці дані в формулу для масової частки:

 

gi = . (15)

 

Формула для переходу від масової частки до об'ємної (мольної) має такий вигляд:

 

. (16)

 

У хімічному виробництві газоподібні маси надходять до реакційного апарату у вигляді суміші речовин, тому для технологічних розрахунків необхідно враховувати не молярну масу окремо узятої речовини, а масу суміші в цілому з урахуванням частки вмісту кожної з речовин.

Формула для розрахунку молярної маси газоподібних (або рідких) речовин, що утворюють суміш, наступна:

 

, (17)

 

де Vi – об'єм або об'ємна частка речовини;Мi – молярна маса відповідної речовини;

k – кількість компонентів у суміші.

 


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 18; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты