Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика і техніка обліку господарських ситуацій на «СКС КОНСАЛД».
Читайте также:
  1. Amp; 3. Управління, прийняття рішень та інформаційна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій.
  2. Amp; 4. Класифікація надзвичайних ситуацій
  3. II. Методика и порядок составления родословной
  4. II. МЕТОДИКА “СЛОЖНАЯ АНАЛОГИЯ”.
  5. Алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві
  6. Анализ состава и структуры затрат Факторы изменения общей суммы операционных расходов Методика расчета и оценки их влияния
  7. Аналіз особливостей застосування та видів адміністративно-господарських санкцій як інституту господарського права.
  8. Аналіз педагогічних ситуацій
  9. Базові принципи бухгалтерського обліку
  10. БЕРЕЗИН Ф. Б., МИРОШНИКОВ М. П., СОКОЛОВА Е. Ю. МЕТОДИКА МНОГОСТОРОННЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ. — М., 1994

 

На підприємстві розглянуто наступні операції:

Ситуація 1:

Неприбуткова організація безоплатно отримала як благодійну допомогу матеріальні цінності. На дату одержання згідно з даними прайс-листів справедлива вартість матеріальних цінностей становила:

- МШП (канцтовари) з терміном служби до 1 року (рахунок 22) - 600 грн;

- малоцінні необоротні матеріальні активи (шафи - 6 шт. за ціною 300 грн за одиницю) з терміном служби 10 років (субрахунок 112) на суму 1800 грн.

Оскільки щодо шаф прийнято прямолінійний метод нарахування амортизації, а ліквідаційна вартість дорівнює нулю, то розрахуємо місячну амортизацію:

(300 х 6 шт.) : 10 років : 12 міс. = 15 грн

Ситуація 2:

Підприємство самостійно виготовило МШП, у результаті чого ним понесені такі затрати:

використано матеріалів на суму 1500 грн.

нарахована заробітна плата бригаді, що виконувала МШП, у сумі 340 грн.;

використані напівфабрикати власного виготовлення на суму 850 грн.;

надані послуги допоміжним виробництвам на суму 170 грн.;

частина встановлених МШП (15 шт.) видана для потреб цеху.

Ситуація 3:

На підприємстві прийняте рішення про продаж частини МШП, що знаходиться на складі з причини їх незатребуваності.

Покупець був знайдений за допомогою посередника.

Ціна продажу МШП за договором купівлі-продажу склала 4800 грн. Вартість посередницьких послуг 200 грн.

Ситуація 4:

Надходження МШП відображається в регістрах бухгалтерського обліку за ціною придбання, до якої додаються витрати по доставці їх в установу банку.

У бухгалтерському обліку операції з оплатою, надходженням МШП та їх оприбуткуванням на склад відображаються таким чином.

Здійснено попередню оплату постачальнику за МШП:

Д-т №3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та МШП»;

К-т № 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

Аналогічною бухгалтерською проводкою відображається також оплата послуг за доставку закуплених у постачальника МШП.

Одержані МШП прибуткуються на склад (разом з витратами на доставку):

Д-т № 3410 «МШП на складі»;

К-т № 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та МШП».

Оскільки згідно з чинним законодавством банки звільнені від сплати податку на додану вартість з виручки від реалізації своїх послуг, то з оплаченої постачальниками вартості МШП також не відшкодовується розмір цього податку, що входить у вартість оплачених матеріалів. Це означає, що банки оприбутковують і списують на свої витрати вартість придбаних МШП разом з податком на додану вартість.Ситуація 5:

Витрати на будівництво становили:

- будівництво облікової вартості 175000грн

- МШП 1100грн

- нафтопродукти 2000грн

- електроенергія та вода 3000грн

- зарплата працівників,зайнятих на будівництві 30000грн,єдиний внесок на соцстрахування(сума умовна) 12000грн

- собівартість транспортних послуг допоміжного підрозділу підприємства 3500 грн

- амортизація ОЗ,задіяних на будівництві 4000грн(припустимо,що бухгалтерська та податкова амортизація співпадають)

Будівлю ввели в експлуатацію

Ситуація 6:

Підприємством прийняте рішення про:

Безоплатну передачу МШП зі складу на суму 20 грн. у вигляді благодійної акції дитячому будинку.

Внесені до статутного фонду іншого підприємства частини внеску у вигляді МШП на суму 1500 грн.Безоплатна передача МШП зі складу.

Ситуація 7:

Підприємством прийняте рішення про:

Безоплатну передачу МШП зі складу на суму 20 грн. у вигляді благодійної акції дитячому будинку.

Внесені до статутного фонду іншого підприємства частини внеску у вигляді МШП на суму 1500 грн.

Внесок МШП до статутного фонду.

Ситуація 8:

Первісною вартістю МШП, отриманих підприємством безоплатно, є їхня справедлива вартість. Вартість безоплатно отриманих МШП відбивається в складі інших доходів на рахунку 745 "Доходи від безоплатно отриманих активів" звітного періоду.

Підприємством безоплатно отриманий господарський інвентар, по справедливій вартості 270 грн.

Ситуація 9:

Протягом звітного періоду зі складу підприємства відпущені МШП: на капітальне будівництво — 96 грн.;

на виробництво продукції— 740 грн.;

на загальногосподарські потреби — 83 грн.;

для адміністративних потреб — 230 грн.;

на забезпечення збуту продукції— 121 грн.;

для потреб житлово-комунальних і обслуговуючих господарств — 45 грн. Через якийсь час частина МШП була повернута на склад на суму 60 грн.

Ситуація 10:

Підприємство придбало спеціальний інструмент, у зв’язку і з чим направило у відрядження співробітників відділу постачання (на службовому автомібілі):

-вартість інструмента - 8700 грн.;

-сплачено посередникові за інформаційні послуги, пов’язані з пошуком цього -спеціального інструмента – 84 грн.;

-транспортні витрати (на автомобіль) – 170 грн.;

-витрати на відрядження – 105 грн.

Крім того, підприємство за безготівковим рохрахунком прибдало канцтовари на суму 100 грн., частина яких на суму 80 грн. була видана співробітникам офісу.

 

Таблиця 4. Журнал реєстрації господарських операцій

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 28; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Инструкция. Московский институт психоанализа совместно с Центром экспериментальной психологии МГППУ проводят исследование


lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.029 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты