Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ
 

№ з/п Зміст операції Кореспонденція субрахунків
за дебетом за кредитом
1. Облік необоротних активів
1.1 Оприбуткування необоротних активів (вартість без податку на додану вартість (далі - ПДВ) та суми без копійок):    
у разі попередньої оплати 101-122
у разі сплати після їх отримання 101-122
Водночас проводиться другий запис (сума без ПДВ):    
при оплаті коштами загального фонду 801, 802
при оплаті коштами спеціального фонду 811-813
Відображення суми ПДВ:    
при оплаті коштами загального фонду 801, 802 364, 675
при оплаті коштами спеціального фонду:    
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 811-813 364, 675
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 364, 675
1.2 Списання сум копійок з придбаних необоротних активів 801, 802, 811-813 364, 675
1.3 Безоплатне отримання необоротних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності) 101-122
Водночас проводиться другий запис 401, 131-133
1.4 Безоплатне отримання необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності 101-122 401, 131-133
1.5 Безоплатна передача необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності 401, 131-133 101-122
1.6 Реалізація будинків, споруд 364, 675, 131, 401 711, 103
На суму нарахованих коштів від реалізації, що належать перерахуванню до Державного бюджету України
1.7 Реалізація необоротних активів (крім нерухомого майна) 364, 675, 131-133, 401 711, 104-122
1.8 Зміна вартості необоротних активів:    
після проведення індексації, дооцінки 101-122 401, 131-133
уцінки 401, 131-133 101-122
1.9 Списання вартості необоротних активів, які стали непридатними, у порядку, визначеному законодавством 401, 131-133 103-122
1.10 Списання необоротних активів унаслідок нестачі, установленої при інвентаризації 401, 131-133 104-122
Якщо встановлено винні особи, водночас проводиться другий запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб
Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач необоротних активів    
1.11 Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації 103-122, 811 711, 401
1.12 Відображення сум за не введеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва 141-143
1.13 Прийняття в експлуатацію об'єктів капітального будівництва на підставі акта 103-122 141-143
Водночас відображаються зміни у капіталі
1.14 Нарахування суми зносу на необоротні активи 131-133
1.15 Оприбуткування фінансових інвестицій в капітал підприємств при їх першому визнанні відповідно до законодавства 151-152 421-422
1.16 Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внесення активів до статутного капіталу підприємств 151-152 101-143, 311-328
Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях 801-813 421-422
1.17 Зменшення фінансових інвестицій та їх вибуття 421-422 151-152
2. Облік запасів
2.1 Оприбуткування придбаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування (вартість без ПДВ):    
у разі попередньої оплати 201-218, 231-239 362, 364
у разі сплати після їх отримання 201-218, 231-239
Сума ПДВ з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів загального фонду 801, 802 362, 364, 675
Сума ПДВ з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:    
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 811-813 362, 364, 675
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 362, 364, 675
2.2 Безоплатне отримання виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 201-218, 231-239 683, 684
2.3 Списання використаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування на підставі підтвердних документів, крім отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 801, 802, 811-813 201-218, 231-236, 238, 239
2.4 За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми безоплатно переданих виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала) та списання використаних запасів (установою, що отримала) 683, 684 201-218, 231-239
2.5 За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми використаних виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала) 801, 802, 813 683, 684
2.6 Отримання матеріалів і продуктів харчування як гуманітарної допомоги 231-236, 238, 239
2.7 Оприбуткування лишків матеріалів і продуктів харчування, виявлених при інвентаризації 231-236, 238, 239
2.8 Відображена вартість сум переоцінки виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування:    
дооцінка 201-218, 231-236, 238, 239
уцінка 201-218, 231-236, 238, 239
2.9 Списання виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування внаслідок нестачі, у тому числі в межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи, придбаних у поточному році, у минулих роках за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів 801, 802, 811-813, 431, 432, 683, 684 201, 204, 205, 231-236, 238, 239
Якщо встановлено винні особи, водночас проводиться другий запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб
Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей    
2.10 Оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів (вартість без ПДВ):    
у разі попередньої оплати 221-222 362, 364
у разі оплати після їх отримання 221-222
Водночас проводиться другий запис (сума без ПДВ) 801, 802, 811-813
Сума ПДВ з малоцінних та швидкозношуваних предметів:    
придбаних за рахунок коштів загального фонду 801, 802 362, 364, 675
придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:    
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 811-813 362, 364, 675
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 362, 364, 675
2.11 Безоплатне отримання малоцінних та швидкозношуваних предметів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 221-222
2.12 Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів, отриманих як гуманітарна допомога 221-222
Водночас проводиться другий запис
2.13 Видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів
2.14 Оприбуткування лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, виявлених при інвентаризації 221-222, 811 711 411
2.15 Реалізація лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, що не передані в експлуатацію та не використовуються установою 221, 222
На суму коштів від реалізації проводиться запис 364, 675
2.16 Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, не введених в експлуатацію, які стали непридатними 221, 222
2.17 Списання запасів, придбаних у попередні звітні роки, які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством 431, 432 201-205, 211-218, 231, 234, 235, 238, 239
2.18 Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи 231, 234, 235, 238, 239
2.19 Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, установлених при інвентаризації нестач і втрат
Якщо встановлено винні особи, водночас проводиться другий запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб
Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей    
2.20 Придбання тварин для відгодівлі:    
у разі попередньої оплати 313, 323, 364
у разі оплати після їх отримання 313, 323, 675
2.21 Оприбуткування приросту і приплоду молодняку за плановою собівартістю
2.22 Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі 211, 212
2.23 Оприбуткування м'ясних продуктів при забої тварин за плановими цінами 211-218
3. Облік операцій з грошовими коштами
3.1 Отримання асигнувань із загального фонду 311, 321 701-702
3.2 Отримання асигнувань із спеціального фонду (крім власних надходжень) 316, 326
3.3 Переведення коштів розпорядникам нижчого рівня 701, 702, 713 311, 312, 316, 321, 322, 326
3.4 Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у звітному році 701, 702, 713 311, 312, 316, 321, 322, 326
3.5 Надходження на поточні, спеціальні реєстраційні рахунки установи сум, що відносяться до плати за надані послуги, оренду та реалізацію майна відповідно до законодавства 313, 323 364, 674, 633
3.6 Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у т. ч. надходження у натуральній формі) 301, 302, 314, 318, 324
3.7 Витрачання спонсорських та благодійних внесків 364, 675 314, 318, 324
3.8 Перерахування частини отриманих доходів відповідно до законодавства установі нижчого рівня 711, 712 313, 314, 318, 323, 324
3.9 Перерахування сум постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за матеріальні цінності та отримані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування тощо:    
шляхом попередньої оплати у випадках, передбачених законодавством 311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326
після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг 311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326
3.10 Перерахування до Державного бюджету України податків і зборів відповідно до законодавства 641, 642 311, 313, 321, 323
3.11 Послуги із замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування, списані на фактичні видатки 801, 802, 811-813 364, 675
3.12 Оприбуткування бланків суворої звітності, вартість бланків (без ПДВ) 311, 313, 321, 323, 364, 675
Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 08    
3.13 Видача в підзвіт бланків суворої звітності
3.14 Списання витрачених бланків суворої звітності на підставі акта 801, 802, 811 331, 362
Водночас проводиться списання з позабалансового рахунку 08    
3.15 Отримання в касу готівки з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунків за прибутковими касовими ордерами 301, 302 311, 313-316, 318, 319, 321, 323-326, 328
3.16 Видача готівки з каси за видатковими касовими ордерами або іншими документами, що їх замінюють 362, 652, 661, 662, 671, 672
3.17 Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми 221, 231-236, 238, 239, 331, 801, 802, 811-813, 823
3.18 Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу установи 301, 302
3.19 Віднесення на рахунок винних осіб виявлених нестач грошових коштів у касі установи 301, 302
3.20 Надходження сум у касу, на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки установи на погашення нестач, завданих збитків тощо 301, 302, 311, 313, 321, 323
3.21 Надходження коштів за харчування працівників за місцем роботи, утримання дітей в дитячих дошкільних закладах 301, 313, 323 364, 674
3.22 Надходження в касу плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків 364, 801, 802, 811-813
3.23 Зарахування сум на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки та інші рахунки коштів, які надійшли в касу установи 313-316, 318, 319, 321 323-326, 328 301, 302
3.24 Зарахування плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків 311, 321, 313, 323 301, 364
3.25 Зарахування коштів на депозитний рахунок 315, 325
3.26 Повернення коштів з депозитного рахунку 315, 325
3.27 Надходження на поточний, спеціальний реєстраційний рахунки установи коштів, отриманих від реалізації необоротних активів (крім споруд нерухомого майна) та інших матеріальних цінностей (у т. ч. списаних), за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, макулатуру, дорогоцінні метали (у т. ч. відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи 313, 323 364, 675
3.28 Перерахування коштів установі банку для придбання іноземної валюти 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326
3.29 Проведення розрахунків з установою банку із придбання іноземної валюти:    
зарахована іноземна валюта
списана вартість послуги за придбання валюти 801, 802, 811-813
3.30 Повернуто установою банку невикористаний залишок коштів, перерахований установою для придбання іноземної валюти 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326
3.31 Отримана в касу готівка в іноземній валюті
3.32 Видано під звіт іноземну валюту
3.33 Проведений розрахунок за підзвітну суму:    
прийняття та затвердження звіту про використаний аванс в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу) 801, 802, 811-813
повернення невикористаної частини авансу в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу)
відшкодовані перевитрати понад виданий аванс (за курсом на день погашення заборгованості, але не пізніше терміну, визначеного для звітування за відрядження)
3.34 Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (щомісяця при зміні курсу):    
при збільшенні курсу
при зменшенні курсу
3.35 Перерахована валюта для надання послуг, виконання робіт тощо
3.36 Списано на фактичні видатки, отримані послуги, виконані роботи (за курсом перерахування авансу) 801, 802, 811-813
3.37 Оприбуткування поточних фінансових інвестицій при їх першому визнанні відповідно до законодавства
3.38 Придбання поточних фінансових інвестицій 311-328
Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях 801-813
3.39 Вибуття поточних фінансових інвестицій
4. Власний капітал
4.1 Віднесення до результатів виконання кошторису отриманих протягом звітного періоду асигнувань загального фонду бюджету 701, 702
4.2 Віднесення до результатів виконання кошторису доходів, отриманих як плата за послуги, що згідно з кошторисом відносяться до звітного року
4.3 Віднесення до результатів виконання кошторису доходів за іншими джерелами власних надходжень
4.4 Віднесення до результатів виконання кошторису доходів за іншими надходженнями спеціального фонду
4.5 Віднесення до результатів виконання кошторису доходів, що отримані від батьків за утримання дітей в дошкільних закладах, за навчання у державних школах естетичного виховання тощо
4.6 Віднесення до результатів виконання кошторису доходів, отриманих як плата за послуги, що отримані в минулому звітному періоді, які були використані в поточному звітному році (плата за навчання, перерахована за весь навчальний рік, тощо), якщо установою застосовувався у минулому році субрахунок 716 "Доходи за витратами майбутніх періодів"
4.7 Віднесення до результатів виконання кошторису доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт 721, 722, 723
4.8 Віднесення до результатів виконання кошторису видатків звітного періоду, проведених за рахунок коштів загального фонду бюджету 801, 802
4.9 Віднесення до результатів виконання кошторису видатків звітного року, проведених за рахунок доходів спеціального фонду бюджету: видатки за коштами, отриманими як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, за іншими надходженнями спеціального фонду 811, 812, 813
4.10 Віднесення до результатів виконання кошторису витрат (виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) сільських господарств, на науково-дослідні роботи, на виготовлення експериментальних пристроїв, на заготівлю і переробку матеріалів) за закінченими і зданими роботами. Витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими роботами до результатів виконання кошторису звітного періоду не відносяться 821, 822, 823, 824, 825
4.11 Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки запасів та матеріалів:    
дооцінка 431, 432
уцінка 431, 432
4.12 Віднесення до результатів виконання кошторису нараховані курсові різниці:    
додатний результат 431, 432
від'ємний результат 431, 432
4.13 Списання сум дебіторської заборгованості після закінчення терміну позовної давності 431, 432 363, 364
4.14 Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув 364, 675 431, 432
4.15 Списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув 431, 432
5. Розрахунки із зобов'язань, не пов'язаних безпосередньо з діяльністю установи
5.1 Отримання довгострокового кредиту в установі банку
5.2 Відстрочення терміну погашення довгострокового кредиту в установі банку
5.3 Перерахування з поточного рахунку на погашення довгострокових кредитів 501, 502
5.4 Отримання короткострокового кредиту в установі банку
5.5 Відстрочення терміну погашення короткострокового кредиту в установі банку
5.6 Відображення поточної заборгованості з довгострокового кредиту в установі банку
6. Розрахунки із заробітної плати
6.1 Нарахування заробітної плати працівникам 801, 802, 811-813
6.2 Нарахування стипендій 801, 802, 811
6.3 Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 801, 802, 811-813
6.4 Нарахування суми допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів установи 801, 802, 811-813
6.5 Нарахування суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
6.6 Нарахування сум субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (у частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством мають право відповідні категорії громадян 801, 802, 813 674, 675
6.7 Надходження на рахунки установи грошових коштів для виплати працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326
6.8 Утримання із заробітної плати та стипендій відповідно до законодавства 661, 662 641, 651, 663-668
6.9 Перерахування з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних, інших рахунків за дорученням працівників: сум заробітної плати, стипендії, утримань із заробітної плати за товари, продані в кредит; в установи банків на вклади; за добровільним страхуванням; профспілковим організаціям членських профспілкових внесків тощо 661 - 668 311, 313-316, 318, 319, 321, 323-326, 328
6.10 Повернення на рахунки установи сум неотриманих коштів заробітної плати, стипендії, аліментів тощо 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 661, 662, 668
6.11 Нарахування внесків з інших видів страхування, передбачених законодавством 801, 802, 811-813
6.12 Перерахування сум внесків за розрахунками із страхування 651, 652, 654 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326
6.13 Нарахування гонорару композиторам, артистам, авторам за виконані ними роботи 801, 802, 811
6.14 Утримання податків з гонорару
6.15 Виплата заробітної плати, стипендій і гонорарів з каси установи 661, 662, 669
6.16 Віднесення на рахунок депонентів не отриманих у строк заробітної плати та стипендій 661, 662
6.17 Виплата з каси установи сум, що належать депонентам
6.18 Надходження на рахунок коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
6.19 Перерахування сум субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством мають право відповідні категорії громадян 674, 675 321, 326
6.20 Нарахування допомоги і компенсацій, виплат, пов'язаних з підвищеною оплатою праці, наданням додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства
6.21 Отримання в касу установи коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
6.22 Видача працівникам коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або заробітної плати відповідно до законодавства
7. Облік операцій з власними надходженнями та інші операції
7.1 Нарахування плати за послуги, що надаються установою згідно із законодавством 364, 674, 633 711, 714
7.2 Нарахування плати за оренду майна бюджетної установи
7.3 Нарахування плати за комунальні послуги зданого в оренду приміщення, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків 364, 675 801, 802, 811
7.4 Нарахування коштів від реалізації майна, відшкодування вартості завданих збитків тощо 363, 364
7.5 Нарахування ПДВ та інших податків, що підлягають перерахуванню до Державного бюджету України відповідно до законодавства 641, 642
7.6 Здійснення видатків за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги (сума без ПДВ) 364, 675
Сума ПДВ:    
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 364, 675
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 364, 675
7.7 Надходження, відповідно до законодавства, на спеціальний реєстраційний рахунок власних надходжень за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби
7.8 Повернення плати за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах
7.9 Надходження коштів для сплати іменних стипендій 314, 324
7.10 Нарахування стипендій за рахунок отриманих коштів для сплати іменних стипендій
7.11 Виплата іменних стипендій 301, 314, 324
7.12 Списання видатків, проведених за кошти, що надійшли як гуманітарна допомога 364, 675
7.13 Проведення видатків за коштами, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду 316, 326, 364, 675
8. Облік операцій при виробництві продукції
8.1 Оприбуткування готових виробів і продукції, переданих з виробництва на склад 241, 251 821, 822
8.2 Нарахування суми надходжень від реалізації виробів і продукції 364, 633 721, 722
8.3 Надходження коштів від реалізації виробів і продукції 313, 323 364, 633
8.4 Відображення собівартості реалізованих готових виробів і продукції підсобних господарств 721, 722 241, 251
8.5 Оприбуткування продукції підсобних господарств для потреб установи 232, 239 241, 251
8.6 Видача зі складу матеріалів тривалого використання науковими підрозділами для виконання науково-дослідних робіт або майстернями для реставрації та ремонту виробів мистецтва, музейних цінностей і пам'ятників архітектури
Водночас проводиться другий запис 801, 802, 811-813
8.7 Оприбуткування спеціального обладнання для виконання науково-дослідних робіт (сума без ПДВ) 313, 323, 351, 364, 631-635, 675
Сума ПДВ:    
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 313, 323, 351, 364, 631-635, 675
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 313, 323, 351, 364, 631-635, 675
8.8 Передача спеціального обладнання зі складу до наукового підрозділу для виконання робіт
Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 02    
8.9 Оприбуткування за ціною можливого використання спеціального обладнання, яке не повернуто замовнику після завершення теми і яке використовується як:    
основні засоби 104, 106 811 711 131, 401
малоцінні та швидкозношувані предмети 221 811 711 411
матеріали 231, 234
Вартість цього обладнання списується з позабалансового рахунку 02    
8.10 Передача матеріалів і продуктів харчування в переробку 231-236, 238, 239
8.11 Оприбуткування матеріалів, які надійшли від заготівлі і переробки 231-236, 238, 239
8.12 Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, які надійшли з переробки
Водночас проводиться другий запис 801, 811
8.13 Оприбуткування необоротних активів, виготовлених господарським способом 106, 109, 113, 114
Водночас проводиться другий запис 801, 811
8.14 Надходження від замовників сум на сплату рахунків за виконані науково-дослідні роботи 313, 323
8.15 Надходження авансів від замовників на виконання науково-дослідних робіт 313, 323
8.16 Перерахування з поточного, реєстраційного рахунків організаціям за виконані ними замовлення для науково-дослідних і конструкторських робіт за тематикою загального фонду бюджету 311, 321
8.17 Прийняття згідно з актом або іншими документами виготовлених приладів і виробів для науково-дослідних і конструкторських робіт 104, 221
Водночас проводиться другий запис 801, 802 401, 411
8.18 Перерахування з поточного, спеціального реєстраційного рахунків для обліку коштів, отриманих як плата за послуги спільним виконавцям, залученим для виконання окремих науково-дослідних і конструкторських робіт 313, 323
8.19 Прийняття виконаних робіт від співвиконавців
8.20 Залік авансів, одержаних від замовників на науково-дослідні роботи відповідно до законодавства
8.21 Здача замовникам виконаних науково-дослідних робіт
8.22 Оплата прямих видатків при виробництві продукції і при виконанні науково-дослідних і конструкторських робіт 821 - 823 301, 313, 323, 362, 635
8.23 Видача зі складу матеріалів та спеціального обладнання на виробництво продукції і виконання науково-дослідних робіт 821 - 823 201, 203, 231, 234, 235, 238, 239
8.24 Повернення на склад матеріалів, що не були використані у виробництві 201, 203, 231, 234, 235, 238, 239 821-823
8.25 Оплата наданих послуг із заготівлі і переробки матеріалів 301, 313, 323, 362, 364, 675
8.26 Отримання від постачальників для будівництва обладнання і будівельних матеріалів 202, 204
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 801, 811, 813
якщо ПДВ включено до податкового кредиту
8.27 Передача підрядним організаціям обладнання і будівельних матеріалів на капітальне будівництво без ПДВ 202, 204
8.28 Оплата зі спеціального рахунку замовника сум підряднику за закінченими етапами будівельно-монтажних робіт з капітального будівництва 311, 313, 319, 321, 323
8.29 Списання на підставі підтвердних документів сум виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт, змонтованого обладнання, проектно-вишукувальних робіт та інших витрат на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів 801, 802, 811, 813
9. Облік операцій з надання адміністративних послуг
9.1 Нарахування замовникам зобов'язань за надання адміністративних послуг (на підставі відповідних первинних документів, розпоряджень та дозволів керівника установи)
9.2 Погашення замовниками зобов'язань перед бюджетом за отримані адміністративні послуги

 
 

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.06.2013 № 611

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 38; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты