Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоказники уваги підлітків
Читайте также:
  1. Види уваги
  2. Виконання вправ на розвиток професійно-педагогічної уваги і спостережливості
  3. Витрати підприємства в базових розрахунках та показники ефективності діяльності
  4. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  5. Грошова маса та її показники. Швидкість обігу грошей.
  6. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, СОЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА УГРУПОВАННЯ
  7. Динамічні показники ефективності проекту
  8. Економічне зростання, його критерії та показники
  9. Емпіричні показники відтворення населення
  10. Ефективність виробництва. Суть та показники
Шифр досліджуємого Методика №1 Методика №2 Методика №3 Методика №4 Сумарний показник
АБ
ке
... ... ... ... ... ... ...
мс

 

(Далі потрібно навести аналіз таблиці, показати отримані вами факти –наприклад, яка властивість уваги розвинена краще, яка гірше, у кого увага більш розвинена у дівчат, чи у хлопців, виокремити найбільш уважних і найбільш неуважних дітей і т.ін., пояснити, чому, на ваш погляд. так склалося.

Далі треба проаналізувати результати складених вами завдань на увагу під час занять музикою і (хореографією) та співставити їх з результатами таблиці по кожному з досліджуваних. Це потрібно, щоб встановити, чи є звязок між рівнем уваги і окремих її властивостей за методиками і уважністю дітей на заняттях).

Висновки до другого розділу (треба сформулювати всі отримані вами факти, стосовно уваги досліджуваних)

ВИСНОВКИ(вони стосуються роботи загалом)

 

Наприклад.

Аналіз результатів теоретично – емпіричного дослідження дозволяє зробити наступні висновки:

1. Теоретичний аналіз літератури показав, що психологічну природу уваги найбільш повно і точно відбиває її розуміння як ... (навести обрано в роботі визначення). Він також дозволив обрати показники уяви, які були використані в емпіричному дослідженні.

2. За допомогою аналізу отриманих результатів у вибірці досліджуваних було встановлено порівняно низький рівень розвитку основних властивостей уваги.

3. Дещо краще за інші розвинен розподіл уваги, гірше – концентрація та стійкість.

4. Порівняльний аналіз показав, що результати дівчат за розподілом і переключенням переважають результати хлопців, а за стійкістю і концентрацією – навпаки.

5. Загальні особливості уваги досліджуваних безпосередньо впливають на результати їхньої музичної (хореографічної) діяльності. Більш уважні загалом, є також більш уважними на заняттях музикою (танцями).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (30 – 40 джерел)

ДОДАТКИ

Додаток А

психологічні рекомендації стосовно розвитку уваги на заняттях музикою (хореографією) 

Увага!

Кожний розділ повинен починатися з нового аркушу. Це вступ, розділ 1, розділ 2, висновки, список використаної літератури,) додатки).

Загальний обсяг роботи 30 -35 сторінок

Робота виконується на машинці або за допомогою компютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А 4 через 1,5 інтервалу, 28 – 32 рядки на сторінці. У кожному рядку повинно бути не більше 60 – 65 знаків з урахуванням пропусків між словами. Шрифт times new roman – 14. поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє по 20 мм. Нумерація сторінок – зверху справа, починаючи з 3 (ВСТУП). 1 – титульний аркуш (форму взяти у старости), 2 – зміст.

Робота може бути написана тільки українською мовою.


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 7; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты