Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Уровень 1
 

V2 Астрономия қандай мәселелерді қарастырады?
Аспан денелерінің физикалық табиғатын зерттейді.
Аспан денелері мен олардың жүйелерінің пайда болуы мен эволюциясы мәселелерін шешеді.
Аспан денелерінің көрінетін және нақты орнын, қозғалысын зерттейді.

 

V2 Астрономияның үш ғылыми революциясының бастауы
B. Коперник ілімі және телескоптың ойлап табылуы.
E. Спектрлік анализ және фотография.
H. Космосқа аппаратураның шығарылуы.

Вопрос №4

V2 Астрономияның пайда болуы мен дамуының түрткісі
A. Практикалық қажеттілік.
D. Астрология.
F. Сыртқы әлемді тану құмары.

 

 

V2 Информацияны қабылдау әдістері бойынша астрономияның негізгі бөлімдерін атаңыз
B. Астрофизика.
D. Аспан механикасы.
F. Астрометрия.

 

Вопрос №5

V2 Қазақстанда кәсіби астрономия қашан пайда болды?
D. 1941 ж. қазанда.
E. 1941 ж. 21 қыркүйегінде Алматыда толық күн тұтылуынан кейін.
H. ҚазКСР ғылым академиясына дейін.

Вопрос №6

V2 Төменде келтірілген аспан денелері атауларының қайсысы қазақша атаулар болып табылады?
D. Үркер.
E. Шолпан.
H. Темір қазық.

Вопрос №7

V2 Шоқжұлдыздар дегеніміз не және олар неліктен ойлап шығарылған?
D. Аспанда бағдарлану мақсатында.
E. Астрономдардың ыңғайлылығы үшін.
H. Шоқжұлдыздар – ең жарық жұлдыздары бойынша ұқсастандырылатын аспан сферасының облыстары.

 

Вопрос №8

V2 Жұлдыздар, планеталар, Ай және Күннің көрінетін қозғалыстарының сипаттамасы.
C. Көрінетін Күннің жылдық қозғалысы және Айдың айлық қозғалысы жұлдыздар арасында сағат тіліне қарсы бағытталған.
E. Планеталар жұлдыздар арасында сағат тілі бойынша да, қарсы бағытта да қозғалады (бұралаңдайды).
G. Барлық аспан денелерінің тәуліктік қозғалысы сағат тілі бойымен бағытталған.

Вопрос №9

V2 Қандай шоқжұлдыздарды зодиактық деп атайды?
C. Күннің жылдық жүріп өтетін жолындағы 13 шоқжұлдыздардың ішіндегі 12 шоқжұлдыздарды.
E. Үлкен планеталардың жүріп өтетін жолындағы Змееносецтан басқа 12 шоқжұлдыздарды.
H. Айдың айлық жүріп өтетін жолындағы шоқжұлдыздарды.

Вопрос №10

V2 Аспан күмбезі мен аспан сферасы түсініктері.
F. Астрономиядағы аспан сферасы – центрі бақылаушының көзінде болатын, кез келген үлкен радиусты жорамал сфера.
G. Күндіздік аспан күмбезі – біздің ішкі санамыз бірдей қашықтықта қабылдайтын, біздің атмосфера тығыздығының флуктуациясынан шашыраған Күн жарығы.
H. Аспан күмбезі көптеген адамдардың елестетуі бойынша – аспанның әсем бейнесі.

Вопрос №11

V2 1 - аспан сферасының негізгі бағыттары мен нүктелері.
D. Вертикаль сызық – тіктеуіш сызығының бағытымен сәйкес келетін сызық.
F. Әлем өсі – аспан сферасының центрінен өтетін және Жердің айналу өсіне параллель сызық.
G. Зенит – вертикаль сызықтың аспан сферасымен қиылысатын, жоғарыдағы нүкте.

Вопрос №12

V2 2 - аспан сферасының негізгі сызықтары.
A. Аспан экваторы – аспан сферасының әлем өсіне перпендикуляр жазықтықпен қиылысуынан пайда болған үлкен дөңгелегі.
C. Математикалық горизонт – бұл аспан сферасының тіктеуіш сызығына перпендикуляр жазықтықпен қиылысуынан пайда болатын үлкен дөңгелегі.
G. Аспан меридианы – аспан сферасының полюс пен зениттен өтетін үлкен дөңгелегі.

Вопрос №13

V2 Горизонталь координаталар жүйесі.
B. Азимут – бұл сфера центрінен оңтүстік нүктеге және математикалық горизонттың шырақ биіктігі дөңгелегімен қиылысу нүктесіне бағыттарының арасындағы бұрыш.
E. Горизонталь координаталар жүйесінің негізгі жазықтығы математикалық горизонт жазықтығы болып табылады.
G. Математикалық горизонт жазықтығы мен шырақ бағыты арасындағы бұрыш биіктік деп аталады.

 

 

Вопрос №14

V2 Бірінші экваториалдық координаталар жүйесі.
C. Экваториалдық жүйенің негізгі жазықтығы болып аспан экваторы жазықтығы табылады.
E. Аспан экваторы жазықтығы мен шырақ бағыты арасындағы бұрыш иілу деп аталады.
H. Сағаттық бұрыш – бұл аспан меридианы мен шырақ жазықтықтары арасындағы бұрыш.

 

Вопрос №15

V2 Екінші экваториалдық координаталар жүйесі.
B. Көктемгі күннің теңелу нүктесі – бұл Күннің оңтүстік жартышардан солтүстікке өтетін, экватордың эклиптикамен қиылысу нүктесі.
D. Бірінші координата тік шарықтау болып табылады (көктемгі күннің теңелу нүктесі және шырақ иілуі дөңгелегі мен экватордың қиылысу нүктесі бағыттарының арасындағы бұрыш).
G. Тік шарықтауды аспан экваторы жазықтығында тәуліктік қозғалысқа қарсы есептейді.

Вопрос №16

V2 Планеталар дегеніміз:
Жұлдыздарды орбиталар бойымен айналатын аспан денелері.
Жұлдыздардан массалары жүздеген есе аз объектілер.
Өздік қуатты энергия көздері жоқ аспан денелері.

Вопрос №17

V2 Эклиптикалық координаталар жүйесі
A. Эклиптика – бұл аспан сферасына жүргізілген проекциядағы жұлдыздар арасында Күннің жылдық жүріп өтетін жолы.
D. Эклиптикалық жүйедегі координаталар ұзақтық пен енділік болып табылады.
G. Эклиптикалық координаталар жүйесі күн жүйесі денелерінің орбиталарын есептеу кезінде қолданылады.

Вопрос №18

V2 Жер формасы және қозғалысы, олардың нәтижелері.
B. Әлем полюсі биіктігі бақылау орнының енділігіне тең.
D. Теңіз кемелері көрінуінің өзгеруі мен Ай тұтылуы Жердің шар тәрізділігінің дәлелі болып табылады.
F. Мезгілдердің ауысуы тәуліктік айналу өсінің орбита жазықтығына көлбеу жасайтынына байланысты.

Вопрос №19

V2 Батпайтын және шықпайтын шырақтарға арналған шарттар
A. Батпайтын шырақтар үшін: иілу δ > (90° - j)
C. Батпайтын және шықпайтын шырақтар үшін: -(90° - j) < δ < (90° - j)
G. Шықпайтын шырақтар үшін: δ < -(90° - j)

Вопрос №20

V2 Параллактикалық үшбұрыш (п.ү.): анықтамасы және қасиеттері
C. П.ү. – төбелері полюс, зенит және шырақ болып келетін сфералық үшбұрыш.
D. П.ү. бір қабырғасы зениттік қашықтық болып табылады.
F. П.ү. бір төбесі Әлем полюсі болып табылады.

Вопрос №21

V2 Сфералық үшбұрыш: анықтамасы және қасиеттері
A. Сфералық үшбұрыш (с.ү.) үлкен дөңгелектердің доғаларымен құрылады.
C. С.ү. бұрыштарының қосындысы (A + B + C) 180°-тан үлкен және 540°-тан кіші.
E. С.ү. бұрыштары үшбұрыш төбелерінен қабырғаларына жүргізілген жанамалардан түзіледі.

Вопрос №22

V2 Сфералық тригонометрияның теоремалары (A, B, C – бұрыштар, a, b, c – қабырғалар).
B. sin a/sin A = sin b / sin B = sin c / sin C
F. cos a = cos b cos c +sin b sin c cos A
H. sin a cos B = sin c cos b – cos c sin b cos A

Вопрос №23

V2 1 – уақыт өлшеулері
C. Секунд (атомдық) – бұл негізгі күйдегі 133Cs атомы шығаратын электро-магниттік толқын тербелістерінің 9 192 631 770 периодының ұзақтығына тең уақыт аралығы.
D. Жұлдыздық уақыт – бұл көктемгі күн теңелу нүктесінің сағаттық бұрышы.
G. Тропикалық жыл – нағыз Күн центрінің көктемгі күннің теңелу нүктесінен өткен көршілес екі уақыт аралығы.

Вопрос №24

V2 2 – уақыт өлшеулері
A. Уақытты өлшеу үшін уақыттың өлшем бірлігін таңдау керек (қандай да бір табиғи қатаң периодты процесті және санақ басын).
E. Шын күндік тәулік – берілген орындағы Күннің екі көршілес әрі аттас кульминациялар аралығындағы уақыт.
G. Орташа күндік тәулік – берілген орындағы орташа Күннің екі көршілес әрі аттас кульминациялар аралығындағы уақыт.

 

Вопрос №25

V2 3 – уақыт өлшеулері
A. Астрономияда уақытты бұрышпен өлшейді.
B. Күннің экватор бойымен жылдық қозғалу жылдамдығы айнымалы.
D. Бірдей уақыт моментіндегі орташа уақыт пен шын күндік уақыт айырмасы уақыт теңдеуі h деп аталады.

 

Вопрос №26

V2 4 – уақыт өлшеулері
C. Мұсылмандық күнтізбе Мұхаммед пайғамбардың (с.а.у.) Мединадан Меккеге хижра жасауынан басталады.
E. Жергілікті уақыттар айырмасы ұзақтылықтар айырмасына тең.
H. Орташа күн – бұл шын Күннің тропикалық жылына тең периодта экватор бойымен бір қалыпты қозғалатын виртуалдық нүкте.

 

Вопрос №27

V2 Аспанда шырақтардың орнын өзгертетін эффекттер
А. Көкжиек үстінде рефракция шырақты жоғыралатып көрсетеді. Және мынадай формуламен өрнектеледі: r = 60,25² tg z (z < 70° болғанда).
D. Рефракция себебінен Жер полюстерінде полярлық күндер түннен ұзағырақ.
H. Тәуліктік параллакс ол бақылау нүктесіне жүргізілген, шырақтан Жер радиусы көрінетін бұрыш.

Вопрос №28

V2 Планеталардың көрінерлік қозғалысы
В. Элонгация ол Күн мен планеталар арасына бағытталған бұрыш.
G. Птолемейдің геоцентрлік жүйесі планеталардың көрінерлік қозғалысын дәл нақты сиппаттайды.
H. Жерге қарағанда Күнге жақын планеталар ішкі және одан алыс планеталар сыртқы деп саналады.

Вопрос №29

V2 Планеталардың толық қозғалысы
Сыртқы планеталар үшін синодтық қозғалыс теңдеуі: 1/S = 1/T – 1/P, мұндағы S және P – планеталардың синодтық және сидерлік айналу периоды, ал Т – Жердің айналуының жұлдыздық периоды.
Е. Синодический период – екі кезектелген бірдей конфигурациялы планеталар арсындағы уақыт аралығы.
G. Эллипстің эксцентриситеті мынаған тең: e = (a2-b2)0,5 / a, мұндағы a және b – эллипстің жартылай осьтері.

Вопрос №30

V2 Орбита элементері
С. Шығыс торабының гелиоцентрлік бойлығы – көктемгі күн теңелу нүктесі мен шығыс торабының арасына бағытталған Күн центрінен алынған бұрыш.
D. шығыс торабынан w перигелийдің бұрыштық қашықтығы - перигелий мен шығыс торабының арасына бағытталған Күн центрінен алынған бұрыш.
G. Орташа аномалия – егер ол орташа бұрыштық жылдамдықпен 2p/Т радиус шеңберін бойлай қозғалатын болса, (t-t0) уақыт аралығында планета сипаттай алатын, шеңбер доғасы, мұндағы Т – планетаның айналу периоды.

 

Вопрос №31

V2 Екі дене есебі
С. Гравитациялық күш экрандалмайды.
D. Екі дене есебінің нақты теңдеуі: v2 = f (M + m) (2/r -1/a), мұндағы v – m массалы дененің жылдамдағы, M – центральды дененің массасы, f – гравитациялық тұрақты, a –эллипса үлкен жартылай осі, r - радиус-вектор.
Е. Кеплердің үшінші заңының нақтыланған түрі: T12(M + m1) / T22 (M +m2) = (a1/a2)3

Вопрос №32

V2 Жердің жасанды серіктерінің қозғалысы
С. Дененің критикалық (параболалық) жылдамдығы Vcirc тең.
Е. Жерге спутник орбитасының жақын нүктесі перигей деп аталады.
F. Үшінші космостық жылдамдық бағытқа тәуелді және 16.6 дан 72.8 км/с аралығында жатады .

Вопрос №33

V2 Аспан денелерінің көлемі, пішіні және оларға дейінгі қашықтық
С. Астрономиялық бірлік ол Жерден Күнге дейінгі орташа ара қашықтық.
Е. Горизонталды параллакс ол бұрыш, егер ол көзге перпендикуляр болған жағдайда, шырақтан Жер радиусы көрінеді.
F. Алып аспан денелерінің пішінін гравитация күші мен айналулар анықтайды.

Вопрос №34

V2 Жердің қозғалысы
А. Эклиптпкалық параллакстың пішіні эклиптикалық ендікке тәуелді.
G. Жердің айналуының дәлелі Кариолис күші, Фуко тәжірибесі, лақтырылған, түсетін дененің шығысқа қарай ауытқуы.
H. Жерде жыл маусымдарының ауысып тұруы оның айналу осьтері орбита жазықтығына еңкеюімен түсіндіріледі.

 

Вопрос №35

V2 Прецессия және оның салдары
С. Прецессия ол Ай мен Күннің өзіне тартуынан пайда болған момент әсерінен Жердің айналу остерінің бағытының өзгеруі.
D. Прецессияның әсерінен көктемгі күн теңелу нүктесі ығысады.
Е. Экваторды бойлай көктемгі күн теңелу нүктесінің орын ауыстыру жылдамдығы 46,11²/ жылды құрайды.

Вопрос №36

V2 Айдың фазасы және қозғалысы
В. Бойлық бойынша тербелуі Жердің айналасында Айдың бірқалыпсыз жылдамдықпен айналуымен пайда болады.
С. Айдаһар айы ол бір ғана орбита торабы арқылы Айдың екі рет кезектеліп жүруінің арасындағы уақыт аралығы.
H. Айдың қозғалысы 2000 мүшеге жуық есептейтін теңдеумен сипатталады.

Вопрос №37

V2 Астрономияның бұрышты өлшейтін құралдары және сағаттар
D. Кварцтік сағаттар – айнымалы токтың генераторы, оның тербелу периоды айнымалы электрлік өрісте орналасқан кварцтік пластинкамен қойылады.
Е. Берілген уақыт аралығында сағаттарды түзетіп өзгертіп отыру сағатардың жүрісі деп аталады: w = (u1 – u2) / (T*2 –T*1), мұндағы u1 және u2 – Т1 және Т2 моменттерінде сағаттарды түзету.
G. Астрономиялық трубаны бұру бұрышы екі дөңгелек бойынша саналады, олар трубаның екі өзара перпендикуляр осьтерімен тығыз байланысты.

Вопрос №38

V2 Спутниктік навигацияның және геодезияның жүйесі
С. Спутниктік навигациядан шығатын теңдеу: ri =c(ti0 – tie), мұндағы ri – бақылаушыдан спутникке дейінгі қашықтық, c – жарық жылдамдығы, ti0 – бақылаушымен сигналды тіркеу мезеті, tie - сигналдың сәулелену мезеті.
Спутниктік навигацияның басты жұмысқа керек теңдеуі: (x – xi)2 + (y – yi)2 + (z – zi)2 = c2 (ti0 +dt – tie)2 , мұндағы і – спутник нөмірі, dt – спутниктік сағаттарға қатысты бақылаушының сағатын белгісіз түзетілуі.
Навигациялық спутниктің координатын дәл анықтау үшін 20 жер обсерваториясының желілері бар.

Вопрос №39

V2 Экваториалдық координаттарды анықтаудың абсолютті әдістері
А. Еңкею жоғарғы және төменгі кульминацияларда шырақты бақылаумен мынадай формула бойынша анықталады: δ = 90° - 0,5(zd – zu), мұндағы zd және zu – төменгі және жоғарғы кульминациялардың зениттік арақашықтығы.
С. Күннің тік шарықтауын мынадай формуламен анықтауға болады: sinα* = tgδ*/tge, мұндағы e - экватордың эклиптикаға еңіс бұрышы.
H. Жергілікті жердің ендігін мынадай формуламен анықталады: j = 90° - 0,5(zd + zu).

Вопрос №40

V2 Жұлдыздардың өзіндік қозғалысы
Е. Жұлдыздардың өздік қозғалысы қашықтыққа тәуелді.
F. Өздік қозғалыс ол прецессияны, нутацияны және абберацияны ескермей бір жыл ішінде жұлдыздың ығысу бұрышы.
G. Өздік қозғалыс бір бірлікте өлшенуі: бұрыштық секунд/жыл.

Вопрос №41

V2 Астрономиялық карталар, каталогтар және мәліметтер базасы
С. Халықаралық аспан тірек санақ жүйесі өздік қозғалысы нөлге тең ғарыштық алыс қашықтықтыға радиокөздерге байланған.
D. Қазіргі таңда нақтырақ астрономиялық каталог «Гиппаркос» ғарыштық каталогы болып табылады.
Е. Халықаралық астрономиялық орталықтар Страсбургта орналасқан (Франция).

Вопрос №42

V2 Космостық геодезия және ЖЖС бақылау әдістері.
A. Космостық геодезияның негізінде Жер бетінен бұрыштық өлшеулер үшін Жер мен Айдың жасанды серіктерін тірек нүктелері ретінде қолдану жатыр.
D. Лазерлік ұзақ метрияның негізгі формуласының түрі: r = 0.5 (cDt +Dr1 + Dr2), мұндағы r - ізделініп отырған ұзақтық, Dr1 және Dr2 – атмосферадағы сәулелердің іркілуі мен аппаратураның қателігіне байланысты сәйкес түзетулер.
G. Доплерлік ЖЖС бақылау әдісінің негізгі теңдеуінің түрі:

Вопрос №43

V2 Астрометриядағы тым ұзын базалы радиоинтерферометрлер (ТҰБР).
B. ТҰБР базасы бірнеше мың километрді құрайды.
D. Радиотелескоптардағы атомдық сағаттар секундтың миллиондық бөлігі дәлдігімен синхрондалулары керек.
G. Радиоинтерферометрлердің көмегімен Халықаралық аспандық тіреу жүйесі құрылған.

Вопрос №44

V2 Электромагниттік сәуле шығарудың негізгі түсініктері және қасиеттері.
A. 1 эВ = 1, 6´10+19 Дж
C. Көрінетін сәуле шығару кванттарының энергиясы 2-3 эВ тең.
D. 1А = 10-8м
F. Көрінетін сәуле шығарудың ұзын толқынды шекарасы – шамаман 760нм.

Вопрос №45

V2 Жер атмосферасы.
A. Жер атмосферасының екі мөлдір терезесі бар: оптикалық және радио терезе.
E. Спектрдің инфрақызыл облысында сәуле шығаруды су молекулалары және көмірқышқыл газы жұтады.
F. Радиодиапазонда атмосфера толқын ұзындығы 1 см -ден 20м –ге дейінгі сәуле шығару үшін мөлдір болады.

Вопрос №46

V2 1 – Астрофотометрия негіздері
E. Ағын сәуле шығару көзіне дейінгі қашықтыққа кері пропорционал кемиді.
F. Берілген аудан арқылы өтетін ағын сәуленің түсу бұрышының косинусына пропорционал.
H. Жарқырау – сәуле шығару көзінің бірлік уақытта шығаратын барлық энергиясы.

Вопрос №47

V2 2 – Астрофотометрия негіздері
A. Ағын – бірлік уақытта берілген ауданнан өтетін сәулелік энергия мөлшері.
C. Энергетикалық жарықтылық – берілген бағытта бет арқылы өтетін сәуле шығару ағынының бірлік денелік бұрышқа және сәуле шығару бағытына перпендикуляр бірлік ауданға қатынасы.
G. Жұлдыздық шамалар шкаласы – жұлдыздар және басқа да денелермен тудырылатын жарықтылықтардың фотометрлік логарифмдік шкаласы.

Вопрос №48

V2 Жұлдыздық шамалардың энергетикалық шамалармен байланысы.
A. Жұлдыздық шама – бұл объектінің спектрі энергиясының түйіні және прибордың өткізу жолағы.
B. Спектрде энергияның таралуы – бұл дененің сәуле шығару энергиясы мөлшерінің толқын ұзындығына тәуелділігі.
D. Болометрлік жұлдыздық шама – барлық спектрлік интервалдағы сәуле шығарумен анықталатын объектінің жұлдыздық шамасы.

Вопрос №49

V2 Молекулалық физика бойынша негізгі мағлұматтар.
A. Идеал газ күйінің теңдеуі: p = mRT/μ, мұндағы p – қысым, m – газ массасы, R – универсал газ тұрақтысы, T – абсолют температура, μ – салыстырмалы молекулалық масса.
B. Температура – дененің жылулық күйін сипаттайтын және дене бөлшектерінің орташа кинетикалық энергиясына пропорционал шама.
C. Больцман тұрақтысы – бұл бір молекуланың 1К есептелген ықтималдылығы ең жоғары энергиясы.

 

Вопрос №50

V2 Электромагнетизм және оптика бойынша негізгі мағлұматтар.
B. 1граммға есептелген жұтылу коэффициентін заттың әр шаршы сантиметріне 1 грамм масса сәйкес келетін қабатының оптикалық қалыңдығы деп қарастыруға болады.
C. Бірлік көлемді кернеулігі Н магнит өрісінің энергиясы Н2/2p тең.
E. Еркін жүгіріс ұзындығы – бөлшектің кезекті екі соқтығыс аралығында жүріп өтетін жолы: Λ = 1/nσ, мұндағы n – бөлшектер концентрациясы, ал σ – эффективтік қима.
H. Жұқа оптикалық қабат – бұл оптикалық қалыңдығы t << 1 болатын қабат.

Вопрос №51

V2 Абсолют қара дененің (а.қ.д.) сәуле шығару заңдары
B. Термодинамикалық тепе-теңдік – дене бірлік уақытта қаншалықты жұтса, соншалықты шығаратын физикалық күй.
C. Планктың а.қ.д. сәуле шығару мүмкіншілігіне арналған формуласы: endn = (2phn3/c2)[exp(hn/kT) -1] dn, мұндағы h – Планк тұрақтысы, k – Больцман тұрақтысы, n- жиілік, T – абсолют температура.
D. Виннің ауысу заңы: lmax = 0,0029 / kT

Вопрос №52

V2 Астрономиядғы ең белгiлi спектрлiк сызықтар және ең маңызды физикалық эффектілер.
A. Спектрдiң көрiнетiн облысындағы ең белгiлi сызықтар: сутектің бальмерлік сызығы Hα - Hε, кальцийдің екi рет иондалған сызығы H және K, натрийдің D1, D2 сары дублеті, гелий сызығы, екi рет иондалған оттегiнiң тыйым салынған сызықтарының жасыл дублеті.
B. Сәуле шығарудың поляризациясы симметриялық емес молекулаларда, ұсақ тозаңдарда, еркiн электрондарда жарықтың ыдырауы кезінде пайда болады.
F. Спектрлiк сызықтардың пайда болуы атомдардың iшкi қуатының тұрақты өзгерiсiмен (жұту-сәулелендіру) байланысты.

Вопрос №53

V2 Оптикалық телескоптардың мақсаттары мен типтері.
A.Телескоптардың негізгі мақсаты - аспан денелеріндегі сәулеленуді жинау.
E.Телескоптың мақсаттарының бірі рұқсат етілген мүмкіндіктерді ұлғайту болып табылады.
G. Телескоптың міндеттерінің бiрi бейненi құру болып табылады.

Вопрос №54

V2 Телескоптың сүлбелері мен сипаттамалары.
A. Кеплердiң рефракторы фокустерi қатар қолданылған екi таратылған қос-дөңес линзалардан тұрады.
E. Аспанның үлкен аумақтарын суретке түсіру үшін жарыққа төзімді телескоптар: Шмидт камералары және Максутов телескоптары қолданылады.
F. Объектив диаметрі телескоптың негізгі параметрі болып табылады.

Вопрос №55

V2 Телескоптар аберрациясы. Адаптивті және активті оптика.
A. Сфералық айналарда өте үлкен сфералық аберрация болады.
B Салыстырмалы саңылау – бұл объектив диаметрiнiң телескоптың фокус қашықтығына қатынасы болып табылады.
F. Адаптивтi телескоп дифракция бейнесiне жетуге көмектесетін жер атмосферасы арқылы шығарылған толқындық фронттың өзгеруін компенсациялайды.

 

 

Вопрос №56

V2 Телескоптардың монтировкасы
C. Кіші көлемді телескоптар (диаметрі 1м аз) неміс монтировкасында қойылады,онда остердің біреуі Жердің айналу осіне параллель.
D. Ағылшын монтировкасында телескоптың негізгі (полярлық) осі өзінің шетімен екі тіреуіш колоннаға сүйемелденеді.
F. Күнді бақылау үшін толық қондырғылар қолданылады, олардың бір айнасы жазық, ал екіншісі - сфералық.

Вопрос №57

V2 Астроклиматтың рөлі
A. Жер атмосферасы жарықтың түсу жолын қисайтады, толқын ұзындығына тәуелді сәулеленуді баяулатады, жарым-жартылай оны поляризацияландырады және кескінді бұлдырлатады.
B. Жер атмосферасы электромагниттік сәулеленуді екі түрлі спектр аймағында өткізеді: 1 см-ден 20(30)м аралығындағы радиодиапазонда орналасқан көрінетін және оған жалғасқан кішігірім ультракүлгін және инфрақызыл аймақтарда.
C. Астроклиматтың негізгі факторлары: ашық түндердің саны, атмосфераның мөлдірлігі мен тұрақтылығы, нүктелік сәуле шығару көзі кескінінің өлшемі және аспан фоны (жарқырауы).

Вопрос №58

V2 Радиотелескоптар
B. Радиотелескоптың сезімталдылығының нүктелік сәуле шығару көзінің орнына тәуелділігін бағытталу диграммасы деп атаймыз.
G. Радиоинтерферометр жолының айырмасы а = b sinα, b – база ұзындығы, α - база бағыты және беткі жазықтыққа түсетін толқындар арасындағы бұрыш.
H. Диаметрі 306 м болатын дүниежүзіндегі ең үлкен радиотелескоп Пуэрто -Рикода орналасқан.

Вопрос №59

V2 Инфрақызыл және рентгендік астрономия
A. Су молекуласы және көмірқышқыл газы инфрақызыл сәулелерін қарқынды жұтады. ИҚ сәулелерінің толқын ұзындықтарын жер беткейінен тек бірнеше интервалын бақылай аламыз (терезе мөлдірлігінен), онда да тек таулы аймақтардан немесе ұшақтан.
D. Ең танымал ғараштық ИҚ телескоптар: IRAS, «Спитцер» және «Гершель».
E. Ренгенде және гамма-диапазонда жоғары энергиялы физика техникасы қолданылады: сцинцилляциялық есептеуіштері, ионизациялық газ детекторлары.

Вопрос №60

V2 Сәуле қабылдағыштары - 1.
B. Қабылдағыштың сезімталдылығы деп шығыс сигналының өлшенетін ағынға немесе жарықтылыққа қатынасын айтамыз.
E. Қабылдағыштың спектрлік сипаттамасы - ол сезімталдықтың толқын ұзындығына тәуелділігі.
F. Қабылдағыштың сезімталдылығы сигнал шамасының әр түрлі заңдылығына тәуелді.

Вопрос №61

V2 Сәуле қабылдағыштары - 2
A. Сезімталдылық шегі - тіркелетін ағынның немесе жарықтың минималды көрсеткіші.
C. Фотографияның негізгі артықшылықтары: сигнал жинақтау қасиеті, панорамалы, документалды, объективті.
G. Сипаттамалық фотографиялық қисық - негативтің қараюының оған түскен энергия мөлшеріне тәуелділігі.

Вопрос №62

V2 Сәуле шығаруды қабылдағыштар - 3
A. Фотоэлектрлік сәуле шығаруды қабылдағыштар сыртқы және ішкі фотоэффект құбылыстарына негізделген.
E. Фотокөбейткіш – сәуле шығаруды эмиттер-динодтардың көмегімен күшейетін токқа түрлендіретін электр-ваакумдық құрылғы.
F. Тіркеудің фотоэлектрлік әдісінде фотокөбейткіште пайда болатын ток немесе импульс күшейткіші қажет.

Вопрос №63

V2 Сәуле шығаруды қабылдағыштар - 4
A. Фотокедергілердің жұмыс істеу принципі ішкі фотоэффектке негізделген.
E. ЗБҚ-қабылдағыштар – электр зарядын жинақтай алатын және сақтай алатын МОЖ-кондесаторлар жиынынан тұратын мозаика.
G. ЗБҚ-матрицалардағы зарядтарды азайту ЭЕМ-да кернеу импульстары түрінде іске асады.

Вопрос №64

V2 Фотометр және фотометрлік жүйелер.
A. Фабри линзасы – фотокөбейткіш фотокатодында телескоптың кіріс қарашығының суретін құрастыратын фотоэлектрлік фотометрдегі линза.
C. Фотометр – сәуле шығару интенсивтілігін өлшейтін құрылғы.
F. Фотометрдің міндетті элементтері кіріс диаграммасы, фильтрлер жиынтығы, көрсететін окуляр, сәуле шығару қабылдағыштары болып табылады.

Вопрос №65

V2 Спектрлік құрылғылар - 1
F. Жарық дисперсиясы – ақ жарықтың жеке түстерге (спектрге) жіктелуі.
G. Эшеллет – берілген штрих формасы бар дифракциялық тор.
H. Спектрографтың сызықты дисперсиясы – камераның фокустық қашықтығы f мен бұрыштық дисперсия dα/dl көбейтіндісіне тең шама.

Вопрос №66

V2 Спектрлік құрылғылар - 2.
A. Спектр – толқын ұзындығына тәуелді объектінің электромагниттік сәуле шығару энергиясының таралуы.
E. Спектрлік құрылғының негізгі сипаттамасы спектрлік рұқсаттама болып табылады: R = l/Dl. Dl - бөлек көрінетін сызықтар арасындағы минимал интервал.
G. Шағылдырғыш дифракциялық тор бетіне тығыздығы 1 мм -ге сәйкес оннан бірнеше мыңға дейін жететін көптеген бірдей қашықтықтағы штрихтар жасалған алюминийленген айна болып табылады.

Вопрос №67

V2 Космостық сәулелер. Нейтриндік және гравитациялық құрылғылар.
C. Космостық сәулелер бүкіл әлемдік тартылу заңына бағынбайды.
E. Гравитациялық антенна қызметін кез келген массалары теңдей сыналатын денелер (гантель типті) немесе созылған дене (цилиндр) және массалардың салыстырмалы аз ауытқуын немесе оларды туындататын күштерді тіркей алатын сезімтал құрылғы атқара алады.
F. Нейтринолардың үш типі белгілі: осцилляцияланатын (периодты түрде бір-біріне түрленіп отыратын) электрондық, мюондық және тау-нейтрино.

Вопрос №68

V2 Ай физикасы - 1
E. Айда мұз түрінде су бар.
F. Айдағы мұздың кометалық тегі бар.
G. Айда атмосфера жоқ.

Вопрос №69

V2 Ай - 2
D. Айдағы таулар биіктігі Жердегіден үлкен болуы мүмкін.
G. Ай бетінде температура Цельсий бойынша +130 дейін жетеді.
H. Айдағы көптеген кратерлердің қарқындық тегі бар.

Вопрос №70

V2 Жер планета ретінде
A. Өткен заманда Жер сұйық фазада болған.
C. Жерде магнит өрісінің болуы оның қойнауының сұйық күйде екендігін көрсетеді.
F. Жердің жасы радиоактивті әдіспен анықталады.

Вопрос №71

V2 Меркурий
B. Меркурий бетінің рельефі Айдыкіне ұқсас.
D. Күнмен жарықталған бетінің температурасы 700 К дейін жетеді.
E. Меркурийдің магнит өрісі әлсіз, бұл оның ядросының сұйық екендігін көрсетеді.

Вопрос №72

V2 Шолпан
B. Шолпанда жыл мезгілдері ауысымдары жоқ.
C. Шолпанның өз өсінен айналу периоды Күнді айналу периодынан үлкен.
E. Шолпан бетіндегі атмосфералық қысым 90 атмосфераға дейін жетеді.

Вопрос №73

V2 Марс
D. Күн жүйесіндегі биіктігі 27 км ең үлкен Олимп жанартауы Марста орналасқан.
E. Марс бетінің космостық суреттерінде кеуіп кеткен өзен арналары көрінеді. Бұл Марс атмосферасының тығызырақ екендігін, сәйкесінше өткен замандағы климатының жұмсақтығын көрсетеді.
G. Жерден полярлық қалпақтардан басқа Марстағы теңіздер мен материктер атауын алған ашық және қараңғы облыстар көрінеді.

Вопрос №74

V2 Юпитер
C. Юпитер массасы Жерден 318 есе көп, алайда ол жұлдыз болу үшін 100 есе артық болу керек.
E. Телескоптан көрінетін Юпитердегі қызғылт және сары түсті ашық және қараңғы жолақтар - әр түрлі биіктіктегі атмосфералық көтерілетін және түсетін ағындар.
G. 1995 жылдан бастап бірнеше жыл бойы Юпитер айналасында Жерге Юпитер мен оның серіктерінің мыңдаған фотосын жіберген «Галилео» атты жасанды серік ұшып жүрді.

Вопрос №75

V2 Сатурн
B. Сатурнның химиялық құрамы Күнге ұқсас, яғни Сатурн 99% сутегі мен гелийден тұрады.
C. Сатурн атмосферасының эффективті температурасы 95К.
H. Сатурн өзінің атақты сақинасымен космоста белгілі

Вопрос №76

V2 Алып планеталар серіктері.
A. Барлық алып планеталардың әр түрлі формадағы және қанықтықтағы сақиналары болады.
C. Сатурн сақиналары көптеген миллиард мұз кристалдарынан және кішкентай әрі үлкен мұзбен қапталған бөлшектер жиынынан тұрады.
E. Күн жүйесінің ең үлкен серігі – Титан.

Вопрос №77

V2 Төмендегілердің ішінде аспан сферасының элементтеріне жатпайтындары :
Ай
Күн
жер

Вопрос №78

V2 Кульминация туралы айтылғандардың дұрысы:
Шырақтың аспан меридианын қиып өтуі
Шырақ аспан меридианының жоғарғы бөлігін қиып өтуін жоғарғы кульминация
Шырақ аспан меридианының төменгі бөлігін қиып өтуін төменгі кульминация деп атайды

Вопрос №79

V2 Горизонталь координаттарының жүйесі туралы айтылғандардың дұрысы
негізгі жазықтығы ретінде математикалық көкжиек жазықтығы алынады
Негізгі нүктелер ретінде зенит және оңтүстік нүктелері алынады
Бірінші координат ретінде шырақтың зениттік қашықтығы z немесе көкжиектен биіктігі һ алынады

 

Вопрос №80

V2 Шырақтың азимуты туралы айтылғандардың дұрысы
Шырақтың азимуты деп S оңтүстік нүктесінен бастап математикалық көкжиек бойымен батысқа қарай шырақтың вертикаль шеңберіне дейінгі доғаны айтады
талтүстік сызық пен шырақ вертикаль сызығының көкжиекпен қиылысу нүктесі бағыты арасындағы бұрышты айтамыз
Азимут 0º ~360º аралығындағы мәндерді қабылдайды

 

Вопрос №81

V2 Бірінші экваторлық координаттар жүйесі
негізгі жазықтығы ретінде аспан экваторы жазықтығы алынады
Бірінші координат ретінде δ еңкеюі алынады
Негізгі нүкте ретінде аспан экваторының Q жоғарғы нүктеcі алынады

 

Вопрос №82

 

V2 Екінші экваторлық координаттар жүйесі
негізгі жазықтығы ретінде аспан экваторы жазықтығы алынады
Бірінші координат ретінде шырақтың еңкеюі δ алынады
Екінші координат ретінде шырақтың тік шарықтауы α алынады

 

Вопрос №83

V2 Шырақтың шығу және бату шарттары туралы айтылымдардың дұрысы
Бақылаушыға аспан экваторындағы барлық шырақтар шығатын және бататын болып көрінеді

 

Вопрос №84

 

V2 Тәулік деп аталатын уақыттың өлшем бірлігінің ұзақтығы аспанда таңдап алынған нүктеге тәуелді.Астрономияда ондай нүктелер ретінде мына нүктелер алынады
Күн мен түннің теңелу нүктесі(жұлдыздық уақыт)
Күннің көрінетін дискісінің центрі(шын күн,шын күндік уақыт)
Орташа күн-уақыттың кез келген мезеті үшін теориялық түрде есептеуге болатын аспандағы ойша алынған нүкте(орташа күндік уақыт)

 

Вопрос №85

V2 Жұлдыздық уақыт туралы айтылғандардың дұрысы
Көктемгі күн теңелу нүктелерінің екі бірдей кульминациялары арасындағы уақыт аралығы
Көктемгі күн теңелу нүктесінің жоғарғы кульминациясынан оның Жұлдыздық нүкте басы болып жоғарғы кульминация моменті алынады
Көктемгі күн теңелу нүктесінің жоғарғы кульминациясынан кез-келген келесі орынға дейінгі жұлдыздық тәулік бірлігіндегі уақыт - жұлдыздық уақыт деп аталады

 

Вопрос №86

 

V2 Шын күндік уақыт туралы дұрыс тұжырым
Бірдей екі кульминациялар арасындағы және бірдей географиялық меридиандағы уақыт аралығы шын күндік тәуліктер деп аталады
Күннің төменгі кульминациясынан оның кез-келген келесі орнына дейінгі уақыт аралығын шын күндік уақыт Тс деп атайды
Tс= tс + 12h

 

Вопрос №87

V2 Орташа күндік уақыт туралы дұрыс тұжырым
Күнніңқозғалысымен байланысты тәуліктің тұрақты ұзақтығын алу үшін орташа эклиптикалық және орташа экваторлық күн деген екі нүкте ұғымы енгізілген
Орташа эклиптикалық күн күннің жылдамдығымен эклиптика бойымен бірқалыпты қозғалады
Орташа экваторлық күн аспан экваторы бойымен орташа эклиптикалық күн жылдамдығымен бірдей қозғалады және онымен көктемгі күн теңелу нүктесін бірдей уақытта қиып өтеді

 

 

Вопрос №88

 

V2 Уақыт теңдеуі
η= TmTс = tmtс = aсam
Орташа уақыт пен шын күндік уақыттың бір мезеттегі айырмасы - уақыт теңдеуі деп аталады
Tm = Tс + η= tс+12h+ η

 

Вопрос №89

 

V2 Әлемдік уақыт
Гринвич меридианының жергілікті орташа күндік уақыты - әлемдік уақыт T0 деп аталады
Tm - Tn= λh + nh
Tm = T0 + nh

 

Вопрос №90

 

V2 Белдеулік уақыт туралы дұрыс тұжырым
1884 жылы орташа уақытты санау үшін белдеулік уақыт ұсынылды
Уақытты санау бір-бірінен 150 ендікте орналасқан негізгі 24 географиялық меридианда жүргізіледі
Нолдік белдеу ретінде Гринвияч меридианы қойылған

 

Вопрос №91

 

V2 Декреттік уақыт туралы дұрыс тұжырым
Бұл қандай-да бір өкіметтік декрет (қаулы) негізінде енгізілетін уақыт
Үйлер мен кеңселерге берілетін электр энергиясының дұрыс жұмсалуы үшін жаз мезгілінде жаздық уақытты енгізген
Әр мемлекет орналасу жағдайына қарай белгілейді

 

 

Вопрос №92

 

V2 Вин заңын көрсетіңіз:
C)
G)
H)

 

 

Вопрос №93

 

V2 Абсолют қара дене үшін Планк формуласын көрсетіңіз:
C)
F)
G)

 

Вопрос №94

 

V2 Қай тұжырым Коперник әлемі жүйесіне тән?
A) Жер басқа да планеталар тәрізді Күнді айнала қозғалады
C) Әлем центрінде Жер емес, Күн тұрады
E) Жер өз осі бойымен айналады және осы айналу шырақтардың тәуліктік қозғалысын түсіндіреді

 

Вопрос №95

 

V2 Төменгі келтірілген тұжырымдардың қайсылары Кеплер заңдары болып табылады?
А) Әрбір планетаның Күнді айнала қозғалысының траекториясы (орбитасы) эллипс болып табылады, әрі оның бір фокусында Күн тұрады.
D) Әрбір планета өзін Күнмен қосып тұрған түзу бірдей уақыт аралықтарында бірдей аудандар сызып өтетіндей түрде қозғалады.
E) Күнді айнала қозғалып жүрген кез келген екі планетаның айналыс периодтарының квадраттарының қатынасы олардың Күннен орташа қашықтықтарының кубтарының қатынасына тең болады.

 

Вопрос №96

 

V2 Декреттік уақыт туралы дұрыс тұжырым
Бұл қандай-да бір өкіметтік декрет (қаулы) негізінде енгізілетін уақыт
Үйлер мен кеңселерге берілетін электр энергиясының дұрыс жұмсалуы үшін жаз мезгілінде жаздық уақытты енгізген
Әр мемлекет орналасу жағдайына қарай белгілейді

 

Вопрос №97

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 180; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты