Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМета і завдання роботи
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  5. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  6. Апаратні засоби роботи з відео
  7. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  8. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.
  9. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств
  10. Вивчення літературних джерел та написання курсової роботи

1. Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

2. Вимоги до улаштування захисних споруд.

3. Призначення і класифікація сховищ.

4. Організація евакуаційних заходів.

5. Індивідуальні засоби захисту шкіри.

6. Які засоби захисту органів дихання використовують від радіоактивного, хімічного, біологічного зараження.

Література:[1, с.121-131, с.135-141, 147-157; 3, с.82-83, 92-114, с.127-149; 5, с.79-93, с.98-103; 7, с.124-127]

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних робіт з курсу «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

 

Затверджено

радами спеціальностей:

 

8.091701 пр. № 2 від 4.10.2010
8.091702 пр. № 1 від 30.09.2010
8.091711, 8.091722, 6.140101 пр. № 2 від 28.10.2010
8.091704, 8.091706, 8.091708, пр. № 10 від 28.10.2010
8.091707, 8.091709, 8.070801 пр. № 2 від 20.10.2010
8.090221 пр. № 1 від 20.09.2010
8.092501, 6.050702 пр. № 1 від 28.09.2010
8.050106 пр. № 4 від 28.05.2010
8.050107 пр. № 4 від 28.05.2010
8.050201 пр. № 2 від 15.10.2010
7.050301, 7.050302, 6.030507 пр. № 2 від 9.11.2010

 

 

  ОДЕСА ОНАХТ 2010

 

 
 

Ме­то­ди­чні вказівки до практичних робіт з курсу «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Автори О.А, Нетребський, І.А. Дюдіна, З.М. Сахарова. – Одеса: ОНАХТ, 2010. – 34с.

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. ка­фе­д­рою безпеки життєдіяльності

О.А. Нетребський, д-р техн. наук, професор

 

 

Практична робота №1

ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ

Мета і завдання роботи

Мета:надати необхідні знання щодо оцінки радіаційної обстановки; вивчити призначення, принцип дії, порядок підготовки до роботи і зняття показань з приладів радіаційної розвідки та дозиметричного контролю; ознайомитися з методологією оцінки радіаційної обстановки і провести її за даними індивідуального завдання.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты