Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальні положення. Техногенні та природні НС в сучасних умовах відносяться до найбільш вірогідних джерел аварій на ОГД

Читайте также:
  1. Вимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.
  2. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  3. Держави та її положення на світовій арені
  4. Для методики нав­чання іноземних мов важливі такі положення.
  5. Загальні вимоги
  6. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесфів
  7. Загальні вимоги до написання наукової статті, анотації, тез, відгуку, рецензії, КОНСПЕКТУ. Текст наукової доповіді як особливий жанр писемного мовлення
  8. Загальні вимоги з охорони праці.
  9. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  10. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Техногенні та природні НС в сучасних умовах відносяться до найбільш вірогідних джерел аварій на ОГД, які завдають шкоди довкіллю, спричиняють збитки економіці і часто призводять до жертв серед населення. Забезпечення захисту робітників і населення є одним з основних завдань ЦЗ (ЦО). Захист населення і ОГД в умовах НС може бути досягнутий завчасним проведенням організаційних, інженерно-технічних та інших заходів, що спрямовані на усу-нення або на максимальне зниження впливу вражаючих факторів.

При отриманні інформації про загрозу виникнення надзвичайної ситуації в усіх органах управління ЦО та з НС передбачається виконання наступних організаційних заходів:

- уточнення порядку оповіщення і збору всього персоналу у робочий та неробочий час, доведення до усіх співпрацівників порядку дій при виникненні НС;

- збір та уточнення інформації про обставини, що створилися у районі аварії, катастрофи або стихійного лиха;

- посилення контролю щодо стійкості роботи технологічного і диспетчерського зв’язку, всіх ланок управління, перевірка технічного стану та приведення у готовність резервних каналів зв’язку;

- формування і підготовка до роботи груп фахівців для здійснення розвідки можливих осередків аварій, катастроф та небезпечних зон;

- підготовка текстів повідомлень про порядок дій працюючого персоналу, населення при виникненні надзвичайних ситуацій;

- приведення в готовність захисних споруд.

Інженерний захист робітників і службовців ОГД – це їх захист із використанням інженерних споруд: сховищ та протирадіаційних укриттів. Він досягається завчасним проведенням інженерних заходів з будівництва і оснащення захисних споруд з урахуванням умов розташування об’єкта і вимог будівничих норм і правил. Ефективність проведення зазначених інженерних заходів потребує подальшої оцінки.

Оцінка укриття працівників ОГД в захисних спорудах полягає у визначенні показників, які мають відповідати наступним умовам:

- загальна місткість захисних споруд на об’єкті дозволяє укрити найбільшу працюючу зміну;

- захисні властивості споруд відповідають таким, що вимагаються, тобто забезпечують захист від всіх уражаючих факторів, які очікуються на об’єкті у надзвичайних ситуаціях;

- система життєзабезпечення захисних споруд забезпечує безперервне перебування в них людей не менше 2-х діб;- розміщення (віддалення) захисних споруд від місць роботи дозволяє людям укритися за сигналами сповіщення ЦЗ (ЦО) у встановлені терміни;

- сховища і протирадіаційні укриття (ПРУ) своєчасно приводяться в готовність для прийому людей (протягом 12 годин після введення надзвичайної ситуації);

- працівники навчені правильним діям за сигналами сповіщення ЦЗ (ЦО);

- система сповіщення діє оперативно і надійно.

Оцінка укриття в захисних спорудах проводиться для екстремальних умов роботи об’єкта (цеху).

4. Контрольні питання

1. Мета і завдання цивільного захисту.

3. Основні способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях.

3. Основні захисні споруди, їх призначення, основні вимоги.

4. Вимоги до приміщень для тих, хто укривається.

5. Режими вентиляції повітря у захисних спорудах, їх коротка характеристика.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 17; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Загальні положення | Вихідні дані.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты