Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок обчислення виразів
У кожної операції є пріоритет. Якщо у виразі декілька операцій, то першою буде виконана операція з вищим пріоритетом. Якщо ж операції одного і того ж пріоритету, вони виконуються зліва направо.

Наприклад, у виразі 2 + 3*6спочатку буде виконане множення, а потім складання, відповідно значення цього виразу число 20.

У виразі х = у+3спочатку виконується складання, а потім привласнення, оскільки пріоритет операції привласнення нижче складання.

Для даного правила існує виключення: якщо у виразі декілька операцій привласнення, то вони виконуються справа наліво. Н-р, у виразі

х = у = 2 спочатку виконається операція привласнення значення 2 змінній у. Потім результат цієї операції - значення 2 - буде привласнено змінною х.

Для того, щоб змінити послідовність обчислення виразів, можна скористатися круглими дужками. Значенням (2 + 3) * 6 буде 30.

Дужки можуть бути вкладеними, відповідно самі внутрішні виконуються найпершими!

(2 + (3 * (4 + 5) ) - 2)

 


Операції мови С++

Операція Дія Тип операндів Тип результату
+складання - віднімання *множення, / ділення складання віднімання, множення і ділення чисел Цілі або дійсні числа, байти Відповідає типу найбільш "довгого" операнду, тобто операнду, за допомогою якого можна виразити найбільше число
% залишок Залишок від ділення першого операнду на другий Цілі числа або байти, перетворені в цілі числа Ціле число
- мінус Зміна знаку числа Знакові числа і байти Співпадає з типом операнда
+ плюс Унарний плюс, результат операції - незмінений операнд Будь-які числа і байти Співпадає з типом операнда
++ збільшити на одиницю, префіксна форма Збільшити значення операнду на одиницю, результат — нове, збільшене значення операнду Цілі числа Тип результату співпадає з типом операнду
-- зменшити на одиницю, префіксна форма Зменшити значення операнду на одиницю, результат — нове, зменшене значення операнду Цілі числа Тип результату співпадає з типом операнду
++ збільшити на одиницю, постфіксна форма Збільшити значення операнда на одиницю, результат - старе, незмінене значення операнду Цілі числа Тип результату співпадає з типом операнду
- -зменшити на одиницю, постфіксна форма Зменшити значення операнда на одиницю, результат - старе, незмінене значення операнда Цілі числа Тип результату співпадає з типом операнда
==, != рівно, не рівно Порівняння двох операндів на рівність або нерівність Тип операндів може бути будь-якій, але або один і той же, або такі, що між ними визначено порівняння на рівність і нерівність Логічне значення
>, <, <=, >= -менше, більше, менше або дорівнює, більше або дорівнює Порівняння двох операндів Тип операндів може бути будь-якій, але або один і той же вбудований, або такі, що між ними визначено відповідне порівняння Логічне значення
&& логічне І Кон’юнкция двох логічних умов Логічні значення Логічне значення
|| логічне АБО Диз'юнкція двох логічних значень Логічні значення Логічне значення
! логічне НІ Логічне заперечення Логічне значення Логічне значення
& бітове І Побітове виконання операції І Цілі числа Ціле число
| бітове АБО Побітове виконання операції АБО Цілі числа Ціле число
^ бітове ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО Побітове виконання операції ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО Цілі числа Ціле число
~ бітове НІ Зміна кожного біта в числі на протилежний Цілі числа Ціле число
« зрушення вліво Побітове зрушення лівого операнду на кількість розрядів, відповідну значенню правого операнду Цілі числа Ціле число
» зрушення управо Побітове зрушення лівого операнду на кількість розрядів, відповідну значенню правого операнду Цілі числа Ціле число
? : умовний вираз Трьохарна операція; якщо значення першого операнду - істина, то результат - другий операнд; якщо неправда - результат - третій операнд Перший операнд логічне значення, другий і третій операнди можуть мати будь-який, але один і той же тип Тип другого і третього операндів
, послідовність Виконати вираз до коми, потім вираз після коми Довільні Тип другого виразу
= присвоювання Присвоїти значення правого операнда лівому Довільні, але для типу лівого операнда повинна існувати операція присвоєння з типом правого операнда Тип лівого операнда
+=, -=, *=, /=, %=, |=, &=, ^=, «=, »= виконати операцію і присвоїти Виконати відповідну операцію з лівим операндом і правим операндом і присвоїти результат лівому операнду Типи операндів повинні бути такими, що, по-перше, відповідна арифметична операція визначена для них, а по-друге, результат може бути присвоєний лівому операнду Тип лівого операнда

Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 168; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты