Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Читайте также:
  1. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
  2. Бухгалтерський облік у системі наук
  3. Вибір площадки під промислове підприємство і розміщення виробничих будівель на її території
  4. Врахування темпераменту дитини в системі гувернерського виховання.
  5. Все вирощене насіння батьківських форм повністю обробляється в системі першої ланки і відпускається потім насінницьким господарствам для посіву на ділянках гібридизації.
  6. Грошовий потік як сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, які генерують діяльність суб’єкта господарювання.
  7. Держава в системі суспільного відтворення
  8. Державна реєстрація суб’єктів господарювання
  9. Економічна теорія як наука. Об’єкт і предмет економічної теорії. Місце економічної теорії в системі медичних наук.
  10. Економічні нормативи в системі контролю за банківськими операціями

1. Сутність національної економіки країни. Поняття галузі.

2. Поняття підприємства та етапи його створення.

3. Класифікація підприємств за різними ознаками.

4. Акціонерне товариство. Характеристика видів акцій. Дивіденд.

1. !!!!A Національна економіка України- це сукупність галузей та видів виробництва, продукція яких задовольняє потреби людей. За створенням сукупного суспільного продукту економіка поділяється на сферу матеріального виробництва і нематеріальну ( невиробничу ) сферу.

Загальний поділ праці призвів до виділення у сфері матеріального виробництва таких галузей :

· промисловість;

· сільське господарство;

· транспорт ( у виробничій сфері );

· будівництво ;

· торгівля тощо.

Невиробнича сфера - сфера, яка споживає національний дохід. До неї входять :

· заклади державної безпеки і оборони; всі міністерства;

· судові, юридичні і митні служби;

· заклади охорони здоров’я та освіти;

· банкові установи, страхові компанії тощо.

У невиробничій сфері зайнято більше третини робочої сили країни, приблизно 43 % основних фондів, біля 30 % всіх капітальних вкладень. Характерною є дуже велика питома вага жіночої праці – приблизно 70 %.

!!!!A Промисловістьє основною ланкою національної економіки. Провідна роль промисловості пояснюється такими причинами :

”È-саме промисловість виробляє товари, які є основою добробуту народу;

@ -промисловість впроваджує сучасні досягнення науково-технічного прогресу в усі інші галузі;

k-промисловість є основою обороноздатності країни.

!!!!A Галузь промисловості - це якісно однорідна сукупність підприємств різних форм власності, що поєднуються за такими схожими ознаками :

· сировинна база;

· технологія та обладнання;

· спеціально підготовлені кадри;

· і як результат – однорідна готова продукція.

Всі галузі поділяються на ті, що відносяться до групи А – виготовлення засобів виробництва, наприклад, машинобудування і металообробка “. Продукція галузей групи А призначена в основному для виробничого споживання.

Підприємства, які виготовляють предмети споживання, відносяться до групи Б. Наприклад, целюлозно-паперова, кондитерська, легка промисловість тощо. Продукція цієї групи призначена як для особистого споживання ( одяг ), так і для виробничого ( робочий одяг ) .Цікавим є питання про пропорційність відношення між обсягами продукції груп А і Б.

Історія цього питання така :

Таблиця- Пропорції між групами А і Б у процентах

Рік Група А Група Б Примітка
    39.5   60.5 Нова економічна політика ( НЕП ): економіка працювала на людей
60.3 39.7 Перед війною, “дзеркальна” зміна пропорції
    72.5   27.5 Н.Хрущов, виступ в ООН, “холодна “ війна, ракети на “ ПМЗ “ у Дн-ську, про людину забуто
74.5 25.5 М.Горбачов готувався до з’їзду КПРС під лозунгом “ Все - для блага людини ! “ Але.....
    75.7   24.3 Багато уваги ВПК, загрозлива ситуація для забезпечення потреб людини
  + 1 Горбачов відкрив “ зелену вулицю “ кооперативам

Очевидно, оптимальним є співвідношення груп А і Б, приблизно 60 : 40. Треба мати на увазі, що продукція групи А дає технічну базу розвитку галузей групи Б. Тому частка продукції групи А повинна трохи перевищувати частку групи Б.Всі галузі, незалежно від поділу на групи А і Б, за характером впливу на предмет праці діляться на :

- добувні;

- обробні.

За структурою затрат на:

- трудомісткі;

- матеріаломісткі;

- фондомісткі;

- енерго-і паливомісткі.

За часом роботи протягом року :

- сезонні ;

- несезонні.

 

Всі галузі, незалежно від поділу на групи А і Б, за характером впливу на предмет праці діляться на : - добувні; - обробні.

За структурою затрат на:

- трудомісткі; матеріаломісткі; фондомісткі; енерго-і паливомісткі.

За часом роботи протягом року :

- сезонні ; несезонні.

Галузеву структуру промисловості характеризують кількісне співвідношення між окремими галузями і певні виробничі зв’язки між ними.

Структура окремої галузівизначається кількістю підприємстві, у тому числі крупних, і питомою вагою продукції окремих підприємств у загальному обсязі випуску продукції галузі.

 

Макроекономічні показники України за підсумками 2012 ( та у порівняні з 2011 р.)

Станом на 1 січня 2013 року чисельність населення України становила 45 533 000 чол (а на 1.01.2012 було - 45 633 600.чол). При цьому міське населення складало 31 378.6 тис.чол (68.88%) (а в 2011 - 31 380.9 тис.чол (68.7%)), а сільське – 14 174.4 (31.12%) , а в 2011р.- 14 252.7 тис.чол (31.3%) .

Економіка України за ВВП по ПКС (Паритет Купівельної Спроможності – співвідношення між валютами двох країн на основі їх купівельної спроможності відносно певного набору товарів та послуг) – 39 місце ( за 2011 рік було 131 місце) в світі. Розмір ВВП на душу населення – 7 600 доларів ( в 2011 - 7 200 доларів) . Зріст ВВП 0.2% (в 2011 році було 5.2 %). Борг України на 31 грудня 2012 року становить 28.1 % від ВВП ( сукупний борг держави та бізнесу). Рівень безробіття 7.4%.Найбільш розвинуті в економічному відношенні є промислові регіони – Донбас (Донецька та Луганська область), Дніпропетровська та Запорізька область, а також міста Київ, Харків, Одеса та Львів. Західна Україна традиційно більш аграрний регіон.

Статті експорту – чорні та кольорові метали, паливо та нафтопродукти, хімікати, харчові продукти, транспортне обладнання, харчові продукти. Партнери з експорту – Росія ( 25,1% - а в 2011 було 21.1%), Туреччина (5.8 %, а в 2011 було 5,3%), Китай (4.5 %, а в 2011 було 3,8%).

Статті імпорту - машини та обладнання, хімікати, енергія. Партнери з імпорту – Росія (30.5 %, а в 2011 було 28%), Німеччина (9.1%, а в 2011 було 98,6%), Китай (8.9%, а в 2011 було 6,1%), Казахстан (4.9%, так і в 2011 було 4,9%), Польща (5.3%,а в 2011 було 4,9%).

За 2012 відємне сальдо зовнішньої торгівлі зросло ще на 1 млрд.грн і становить на початок 2013 р.13.8 млрд.дол.

Населення за межею бідності – 35 %. Економічно активне населення – 22.15 млн.чол. Зайнятість населення по секторах: сільське господарство – 16%, промисловість – 27%, сфера послуг – 57%.

Очевидними є диспропорції в економіці України, бо саме промислове виробництво - одна з найголовніших ланок національної економіки, яка забезпечує життєві інтереси країни, її економічну безпеку, соціальний та культурний рівень життя народу.

Тим не менш у промисловому виробництві України створюється близько 50 % ВВП.

Промисловість є активним агентом зовнішньої торгівлі України. Частка валового випуску промислової продукції в експортно-імпортному обороті країни дорівнює майже 80 % , завдяки чому країна отримує близько 2/3 валютних надходжень.

Структура промисловості України сформувалася під впливом природних та економіко-організаційних передумов розвитку продуктивних сил.

При характеристиці промисловості виділяють наукомісткі, високотехнологічні галузі, які визначають науково-технічний розвиток країни; матеріало-, енерго- та трудомісткі галузі.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты