Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВСТУП. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ
Читайте также:
  1. А. Этос науки
  2. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  3. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  4. Аксиология и этика науки.
  5. Актуальные проблемы и задачи науки
  6. Александрийский период развития науки
  7. Багатозначність поняття топології
  8. Бюджетне кредитування економіки
  9. Важнейшими социальными функциями исторической науки являются: познавательная, практически-рекомендательная и воспитательная.
  10. Валютні системи: поняття, структура, призначення

де Ц і та С і — відповідно ціна і собівартість і - го виробу.

Рівень рентабельності всіх організацій та установ залежить від величини прибутку, товарної продукції, витрат виробництва, величини основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів. Важ­ливими факторами, які забезпечують зростання прибутку і рента­бельності підприємства, слугують зростання продуктивності праці, економія матеріальних ресурсів, підвищення фондовіддачі та рівня технічного прогресу та ін.

Резерви зростання прибутку :

Резерви зростання суми прибутку визначаються по кожному виду продукції. Їх основними джерелами є :

· збільшення обсягу реалізації продукції;

· зниження її собівартості ;

· підвищення якості ТП;

· реалізація ТП на більш вигідних ринках збуту;

· раціональне підвищення реалізаційних цін;

· реалізація в більш оптимальні терміни тощо.

Основними джерелами резервів підвищення рівня рентабельності є:

· збільшення суми прибутку від реалізації продукції;

· зниження собівартості ТП.

 

ВСТУП. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ

 

Всі вчені погоджуються, що економіка відрізняється від інших наук тим, що не може дозволити собі чистого експерименту у лабораторних умовах. “ Полігоном “ для досліджень завжди буде якась країна, або її великий регіон, і, врешті-решт, людські долі. Це накладає на економіку, як науку, велику відповідальність і вимагає від неї впевненості у своїй правоті.

Той, хто починає вивчати економіку, повинен перш за все засвоїти таке важливе правило : не слід сприймати речі такими, якими вони здаються !!!Це правило можна проілюструвати такими прикладами :

1. Якщо всі фермери прекрасно працюють, і природа допомагає їм виростити небувалий врожай, то загальна сума доходів фермерів зменшиться.

2. Підвищення цін на один продукт може принести вигоду тим, хто з ним має справу ( виробник, продавець ), але якщо одночасно і однаково збільшуються ціни на всі товари, то від цього ніхто не виграє. Таке явище часто зустрічається в економіці країни. Це схоже на таку ситуацію : коли, спостерігаючи урочистий парад, всі стануть навшпиньки, то це нікому на принесе вигоди, хоча окрема людина могла б від цього виграти.

3. Те, що вважається розумним для окремої людини або фірми, іноді буває безглуздим для всієї нації або країни ( протизаплідні та наркотичні засоби ).Взагалі, існує кілька визначень ЕКОНОМІКИ якнауки :

1. Економікає найбільшою сферою суспільних відносин, це наукова дисципліна, що займається вивченням народного господарства, його галузей, окремих підприємств, а також окремих елементів виробництва ( капітал, фонди, праця тощо ). Конкретно економіка підприємства - це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах.

2.ЕКОНОМІКА – це наука про :

- прагнення та вміння заробити собі на прожиття;

- збільшення національного багатства;

- гроші, капітал, багатство;

- економічні закони, які регулюють виробництво, обмін, перерозподіл та споживання продукції протягом всього існування людства.

3. Але найчастіше вживають таке коротке та влучне визначення економіки :


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 25; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты