Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 10.1
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Який порядок отримання ліцензії для здійснення міжнародних перевезень?

2. Яку інформацію містять договори на перевезення вантажів автомобільним транспортом?

3. Хто виступає сторонами договорів на перевезення вантажів та транспортної експедиції?

4. Що розуміють під "довгостроковими" та "разовими" договорами?

5. Які документи належать до товарно-транспортної документації?

6. На які види та форми поділяються подорожні листи? Який термін їх дії?

7. Які особливості використання міжнародного подорожнього листа?

8. Які правила зберігання подорожніх листів?

9. Який порядок складання товарно-транспортної накладної?

10. В яких випадках складається акт заміру? Який порядок його складання?

11. З якою метою оформлюється талон замовника? Які реквізити цього документа?

12. Який документ оформлюється при псуванні або пошкодженні товару?

13. За яких обставин наявність товарно-транспортної накладної є обов'язковою?

14. З яких процесів складається операційна діяльність АТП? Дати характеристику кожного процесу.

Завдання 10.2

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Як класифікують витрати на здійснення автоперевезень?

2. Які витрати АТП відносяться до прямих і непрямих?

3. Які фактори впливають на організацію обліку витрат АТП?

4. З яких статей витрат складається калькуляція автоперевезень?

5. На підставі яких документів здійснюється облік робочого часу водія?

6. Які методи калькулювання собівартості послуг застосовують на АТП?

7. Що є калькуляційною одиницею для різних видів автотранспортних перевезень?

8. Які особливості обліку міжнародних перевезень?

9. На яких рахунках бухгалтерського обліку відображаються доходи від здійснення автомобільних перевезень?

10. Який порядок визначення фінансових результатів діяльності АТП?

Завдання 10.3

Дати відповіді на запитання згідно чинного законодавства.

1. З якою метою АТП укладає з страховиками договори страхування?

2. Що розуміють під поняттям "страхування відповідальності"?

3. Від чого залежать розміри страхових платежів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності?

4. На підставі яких документів здійснюють виплату страхової суми третій особі?5. Чи завжди виплачується страхова сума?

6. Чи повинен продавець виписувати ТТН на відвантажений товар?

7. Чи несе продавець відповідальність за відсутність ТТН при транспортуванні товару?

8. Який порядок виїзду за кордон на автомобілі за дорученням?


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты