Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 15.1
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Дати відповіді на питання по лекції.

1. Які фізичні особи відносяться до платників єдиного податку?

2. Які існують обмеження для можливості переходу на сплату єдиного податку?

3. Що потрібно для переходу на сплату єдиного податку зі звичайної системи оподаткування?

4. Які можливі розміри єдиного податку?

5. Які види податків сплачує підприємство-платник єдиного податку, окрім єдиного податку?

6. Який облік веде платник єдиного податку?

7. Чи має право підприємець-платник єдиного податку вести трудові книжки на найманих працівників?

Завдання 15.2

Необхідно:

— за даними наведеного реєстру господарських операцій торговельного підприємства визначити особливості відображення окремих господарських операцій при здійсненні торговельної діяльності.

Дані для виконання:

Інформація про залишок товарів на 01.04 ц.р.

№ з/п Зміст запису Сума, грн.
Товари на складі
Товари в магазині
Торговельна націнка
Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ)

Реєстр господарських операцій за квітень ц.р.

Отримано раніше оплачені товари, в т.ч. ПДВ
Відображені витрати по доставці товару, в т.ч. ПДВ
Виявлено нестачу товару при прийманні від постачальника, в т.ч. ПДВ
Передано товари до магазину за собівартістю
Продано товари через магазин, в т.ч. ПДВ
Відвантажено товари зі складу оптовим покупцям, в т.ч. ПДВ
Продано товари через комісіонера, в т.ч. ПДВ
Утримано комісіонером суму комісійної винагороди, в т.ч. ПДВ
Повернений оптовим покупцем проданий у березні товар, в т.ч. ПДВ
Повернений товар постачальникові, в т.ч. ПДВ
Нараховано оренду складу, в т.ч. ПДВ
Нараховано заробітну плату директорові, головному бухгалтерові
Нараховано заробітну плату продавцям, вантажникам
Проведено відрахування на соціальні заходи від нарахованої заробітної плати (див. оп. 12, 13) ?
Нараховано орендну плату магазину, в т.ч. ПДВ
Сплачено банку за розрахунково-касове обслуговування
Уцінено товари на складі
Понесено транспортні втрати на збут, в т.ч. ПДВ
Нараховано амортизаційні відрахування за основними засобами (торговельне обладнання)
Отримано часткову оплату від оптового покупця, в т.ч. ПДВ
Отримано оплату від постачальника за повернений товар

 Завдання на контрольну роботу та теми рефератів

Варіанти завдання на контрольну роботу студенти визначають самостійно за першою буквою прізвища.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты