Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоказники оцінки шкідливої дії речовин
Основним критерієм якості повітря є гранично допустимі концентрації шкідливих речовин – ГДК. Величина ГДК залежить від впливу речовин на здоров'я людей і навколишнє середовище.

Під ГДК розуміють концентрацію, яка при щоденній (крім вихідних днів) роботі протягом 8 годин чи при іншій тривалості (але не більше 41 год на тиждень) під час усього робочого стажу (25 років) не може викликати захворювань чи відхилень стану здоров'я у процесі роботи чи у віддалений період життя сучасного і наступних поколінь.

ДСТУ 12.1.005 - 88 установлює ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони. Указується величина ГДК у мг/м3, клас небезпеки й агрегатний стан (п – пара, гази; а – аерозоль; п + а – суміш). Всього 1307 найменувань.

При одночасному вмісті в повітрі декількох шкідливих речовин одно-спрямованої дії оцінку проводять за сумою відносин фактичних концентрацій до їхної ГДК, яка не повинна перевищувати одиниці:

С1 / ГДК1 + С2 / ГДК2 + … + С3 / ГДКn £ 1,

де С1, С2, …Сn – фактична концентрація шкідливих речовин.

До речовин односпрямованої дії відносяться такі речовини, що близькі за хімічним складом і характером впливу на організм людини.

ГДК деяких шкідливих речовин: борошняний пил – 6 мг/м3, зерновий – 4; чайний, тютюновий – 3; сірковуглець, хлор – 1; аміак – 20; сірководень – 10; миш’яковистий водень – 0,3.

Сукупна дія небезпечних і шкідливих чинників міського і побутового середовища

Небезпечні і шкідливі фактори міського середовища викликаються забрудненнями атмосфери і гідросфери, що надходять від промислових об'єктів, транспорту і комунально-побутових відходів.

Джерелами вібрацій є електротранспорт і автотранспорт.

Джерелами електромагнітних полів є лінії електропередач (ЛЕП), телевізійні станції, телевізори, печі НВЧ. Джерелами електронебезпечності є всі електрокомунікації міста, а також електропобутові прилади.

Повітря в квартирах влітку на 90% таке ж, як на вулиці, взимку - на 50%. Забруднюється повітря в квартирах, в основному, за рахунок газу радону, що виділяється з землі і попадає у воду, повітря і будматеріали.

Мікроби попадають з пилом, також з побутовими комахами: мухи, таргани тощо.

 

Теми рефератів

1. Техногенні катастрофи на території України та їх наслідки.

2. Основні джерела забруднення води в Україні.

3. Якість питної води в Україні та за кордоном.

4. Хімічно небезпечні виробництва в Україні.

5. Демографічні проблеми в Україні.

6. Рівень шумового і вібраційного забруднення міст України.

7. Особливості психологічного клімату в трудових колективах України.

Питання для самоконтролю

1. Джерела забруднення навколишнього середовища.

2. Урбанізація та її негативні наслідки.

3. Джерела забруднення атмосфери і питної води в містах.

4. Джерела і біологічна дія іонізуючих випромінювань.

5. Дія електричного струму на організм.

6. Джерела та засоби захисту від дії інфрачервоного та ультра фіолетового випромінювань.

7. Вплив шуму та вібрації на організм людини.

8. Загальна характеристика і класифікація хімічних речовин.

9. Характеристика шкідливих речовин.

10. Поняття гранично допустимої концентрації шкідливих речовин.

Література: [1, с. 67-69, 121-159, 209-213, 234-242; 2, с. 156-168, 169-190, 204-221; 3, с. 106-113, 120-129, 130,-178; 4, с. 118-207, 331-343; 5, с. 181-241]


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 23; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты