Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ.
Читайте также:
 1. ДОДАТОК В. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 2. ЗАПИТАННЯ
 3. ЗАПИТАННЯ
 4. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 5. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 6. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 9. Зміст, мета і завдання курсу. Сучасні вчені, які займаються проблемою гувернерства.
 10. Контрольні заходи
 1. Основні етапи розвитку охорони праці
 2. Основні поняття в галузі охорони праці
 3. Предмет, структура, зміст, мета дисципліни „Основи охорони праці”
 4. Історія розвитку охорони праці в Україні та світі
 5. Видатні Українські вчені, та їх внесок у розвиток охорони праці
 6. Основні законодавчі акти про охорону праці
 7. Закон України про охорону праці
 8. Кодекс законів про охорону працю України (КЗПУ)
 9. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці
 10. Гарантії прав громадян на охорону праці
 11. Соціальний захист потерпілих на виробництві
 12. Державний та інші види нагляду за охороною праці
 13. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
 14. Охорона праці жінок і неповнолітніх
 15. Інструкції з охорони праці
 16. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження
 17. Служба охорони праці підприємства
 18. Комісія з питань охорони праці
 19. Організація навчання з охорони праці
 20. - Стажування та допуск працівників до роботи
 21. Поняття мікроклімату виробничих приміщень

22. Гігієнічне нормування параметрів повітря робочої зони

 1. Заходи нормалізації мікроклімату
 2. Захист людини від перегрівання та переохолодження
 3. Шкідливі речовини у повітрі робочої зони
 4. Гігієнічне нормування шкідливих речовин
 5. Методи боротьби з шкідливими речовинами , що потрапляють у повітря робочої зони
 6. Пилове забруднення повітря робочої зони
 7. Значення адаптації в трудовому процесі
 8. Показники тяжкості та напруженості трудового процесу
 9. Характеристика небезпечних психофізіологічних та шкідливих виробничих чинників
 10. Вплив втоми та стресу на безпеку праці
 11. Роль трудового колективу у створенні безпечних умов праці
 12. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці
 13. Прилади для вимірювання параметрів мікроклімату
 14. Основні поняття та гігієнічні вимоги до виробничого освітлення
 15. Класифікація виробничого освітлення
 16. Основні світлотехнічні показники
 17. Джерела світла та основні світлотехнічні прилади
 18. Шум. Загальні поняття та визначення
 19. Вплив шуму на організм людини
 20. Вібрація та її вплив на організм людини
 21. Захист від шуму та вібрації
 22. Ультразвук
 23. Інфразвук
 24. Основні поняття про вентиляцію та її класифікація
 25. Природна вентиляція
 26. Механічна вентиляція
 27. Аварійна вентиляція
 28. Повітряні завіси
 29. Дія електричного струму на організм людини
 30. Чинники, що впливають на тяжкість ураження струмом
 31. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм
 32. Види електротравм
 33. Причини електротравм
 34. Засоби електробезпеки
 35. Визначення та природа іонізуючого випромінювання
 36. Іонізуюче випромінювання та його вплив на організм людини
 37. Основні характеристики радіоактивного випромінювання
 38. Норми радіаційної безпеки
 39. Методи і прилади для вимірювання іонізуючого випромінювання
 40. Загальна характеристика електромагнітних випромінювань
 41. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормування
 42. Захист від електромагнітних випромінювань
 43. Електромагнітні випромінювання комп’ютера та портативного комп’ютера
 44. Безпечні рівні електромагнітного випромінювання
 45. Інфрачервоне випромінювання
 46. Ультрафіолетове випромінювання
 47. Лазерне випромінювання
 48. Гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочих місць з ВДТ
 49. Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ
 50. Загальні відомості про процес горіння
 51. Способи пожежегасіння
 52. Вогнегасні речовини
 53. Характеристика виробництв та протипожежні вимоги до них
 54. Характеристика пожежо та вибухонебезпечних приміщень
 55. Протипожежні перепони
 56. Протипожежне водопостачання
 57. Пожежний зв’язок і сигналізація
 58. Спринклерні та дренчерні установки

ЗМІСТ 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 26; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты