Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ, ОФОРМЛЕННЮ ТА ЗАХИСТУ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  9. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  10. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств

В процесі вивчення дисципліни "Криміналістика" навчальним планом передбачено виконання та захист контрольної роботи. Реалізація цього завдання пов'язана з виявленням творчих можливостей студентів, їх вмінням застосовувати криміналістичні знання на практиці. Підготовка контрольної роботи сприяє контролю засвоєння знань не тільки з певної теми дисципліни, але і передбачає встановлення загального рівня отриманих криміналістичних знань. Крім того, виконання контрольної роботи покликане надати суттєву допомогу у підготовці до майбутніх державних іспитів.

Щоб досягти поставленої мети, усі завдання контрольної роботи повинні бути виконані кожним студентом самостійно. При цьому вони можуть звертатися за необхідними консультаціями до кваліфікованих фахівців (слідчих, спеціалістів-криміналістів, суддів) у ОВС або до викладачів кафедри.

Контрольна робота повинна бути виконана, оформлена та захищена у відповідності до наступних методичних вимог.

Перш ніж приступати до виконання контрольної роботи треба ознайомитися з методичними рекомендаціями та обрати відповідний варіант.

Варіант контрольної роботи обирається студентами у відповідності порядкового номеру за навчальною відомістю, потім він реєструється на факультеті заочного навчання працівників ОВС. Вибір одного варіанту особами, що навчаються в одній групі, не дозволяється.

До виконання контрольної роботи слід приступити лише після вивчення відповідних джерел літератури та нормативних актів, що рекомендуються до вивчення кожної теми. Доцільно також вивчити суперечливі питання, які стосуються теми. Після цього студент повинен ретельно проаналізувати завдання варіанту та висловити свою думку стосовно них, підкріпивши аргументами та доказами. Інакше, як свідчить педагогічний досвід, надані завдання виконуються поспіхом, неповно, або з серйозними недоліками, що є підставою для повернення роботи на доопрацювання.

Для оформлення контрольної роботи рекомендується використовувати окремі файли або швидкозшивачі, де обов'язково зазначити:

1. На титульному листі:

- найменування навчального закладу;

- найменування кафедри;

- варіант контрольної роботи;

- прізвище, ім'я та по-батькові автора, курс, факультет та номер навчальної групи;- прізвище, ім'я та по-батькові наукового керівника, посада, спеціальне звання;

- місто та рік виконання роботи.

2. У змісті роботи:

- пропоноване завдання та повну, аргументовану відповідь на нього;

- у додатках проілюструвати відповідні аргументи.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты