Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВаріант 30.
Читайте также:
  1. Варіант 1
  2. Варіант 1
  3. Варіант 10
  4. ВАРІАНТ 11 1 страница
  5. ВАРІАНТ 11 2 страница
  6. ВАРІАНТ 11 3 страница
  7. ВАРІАНТ 11 4 страница
  8. ВАРІАНТ 11 5 страница
  9. ВАРІАНТ 11 6 страница
  10. ВАРІАНТ 15

1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій.

2. У кримінальному провадженні про зґвалтування затримано підозрюваного Синьова. Під час огляду його одягу та тіла, в певних місцях були знайдені мікроволокна, мікрочастинки та мікроречовини.

Раніше під час допиту потерпіла повідомила, що прикмети зовнішності злочинця вона не запам'ятала, але вказала, що він був взутий в туфлі коричневого кольору. При огляді місця події був знайдений і вилучений шматок телевізійного кабелю з заводським маркуванням "КСМ – 51970"; гіпсовий зліпок з об'ємного сліду взуття; мікрооб'єкти; зразки ґрунту та рослинності.

Завдання: проаналізуйте та змоделюйте ситуацію, складіть графічний план розслідування злочину відносно фабули, вкажіть основні напрями розслідування. Обґрунтуйте свою відповідь.

3. На підлозі (ґрунті) під час огляду місця події виявлено пляма рідкої речовини (кров, мастило тощо). Зафіксувати виявлений слід за правилами детальної фотозйомки.

Завдання: зробити опис виявленого сліду у вигляді фрагменту протоколу огляду місця подій та надати разом з фотознімками для перевірки.

4. Прибувши з метою тимчасового вилучення ікони, що була придбана у злочинців, слідчий ознайомив господаря квартири зі своєю постановою і запропонував видати ікону добровільно. Власник речі заявив, що ніякої ікони він не купував та її у нього немає. Слідчий оглянув квартиру і не знайшов ікону на видимих місцях. Потім він приступив до пошуку, в результаті якого знайшов ікону, що була схована у шухляді.

Завдання: Схарактеризувати ситуацію та дії слідчого. Аргументуйте свою відповідь.


7. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю

1. Предмет, система і задачі науки криміналістики.

2. Закономірності об'єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою.

3. Завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства і формування правової держави.

4. Поняття методологічних основ (засад) криміналістики.

5. Види і характеристика методів криміналістики.

6. Критерії (принципи) допустимості застосування окремих криміналістичних (спеціальних) методів в кримінальному судочинстві.

7. Поняття та наукові засади криміналістичної ідентифікації.8. Види та форми криміналістичної ідентифікації.

9. Об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації.

10. Структура процесу ідентифікації. Поняття ідентифікаційних ознак і властивостей.

11. Методика ідентифікаційних досліджень.

12. Ототожнення і встановлення групової належності.

13. Поняття і сутність криміналістичної діагностики.

14. Історія розвитку криміналістики. Основні етапи формування криміналістичних знань.

15. Поняття, система і зміст криміналістичної техніки.

16. Правові засади застосування техніко-криміналістичних засобів.

17. Класифікація криміналістичних засобів і методів.

18. Комплекти науково-технічних засобів, що використовуються у слідчій діяльності.

19. Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами у кримінальному судочинстві.

20. Доказове значення результатів застосування криміналістичної техніки.

21. Поняття, види та задачі криміналістичної фотографії.

22. Види, методи та прийоми закарбовуючої фотографії.

23. Методи дослідницької фотографії.

24. Види, способи та засоби застосування відеозапису під час провадження слідчих дій.

25. Правові та тактичні засади використання матеріалів відеозапису на попередньому слідстві та в суді.26. Поняття криміналістичного вчення про сліди (трасологію) та його наукові основи.

27. Поняття сліду в трасології й механізм його утворення.

28. Класифікація слідів в трасології.

29. 3агальні правила виявлення, огляду, фіксації та вилучення слідів.

30. Будова шкіри долоні руки, властивості й види папілярних узорів.

31. Механізм утворення слідів рук.

32. Методи виявлення та фіксації слідів рук.

33. Види слідів ніг людини, способи їх виявлення та фіксації.

34. 3асоби вчинення злочину: види, класифікація, механізм утворення.

35. Способи та прийоми виявлення, огляду, фіксації та вилучення слідів знарядь зламу.

36. Види слідів транспортних засобів та їх елементи.

37. Особливості вилучення (фіксації) слідів транспортних засобів.

38. Сліди зубів, нігтів, та інших частин тіла людини (губ, щік, підборіддя, носа, вушної раковини). Сучасні можливості використання їх у розслідуванні злочинів.

39. Поняття і класифікація мікрооб'єктів (мікрослідів).

40. Засоби та методи виявлення, фіксації, вилучення й дослідження мікрооб'єктів (мікрослідів).

41. Поняття та наукові засади криміналістичного вчення про зовнішній вигляд людини.

42. Поняттяознак зовнішності та їх класифікація.

43. Поняття "словесний портрет" і методика його складання.

44. Поняття "фоторобот", засоби і методи його складання.

45. Суб'єктивні композиційні портрети і засоби їх складання.

46. Судово-портретна експертиза: питання, що вирішуються, методи проведення, підготовка матеріалів.

47. Поняття судової балістики та її наукові засади.48. Поняття, класифікація і характеристика вогнепальної зброї.

49. Види боєприпасів для вогнепальної зброї та їх класифікація.

50. Поняття слідів пострілу та їхкласифікація.

51. Методика встановлення місця, напрямку та дистанції пострілу.

52. Механізм утворення слідів на кулях і гільзах.

53. Поняття і види техніко-криміналістичного дослідження документів.

54. Поняття та класифікація документів.

55. Загальні правила поводження з документами – речовими доказами.

56. Слідчий огляд документів: засоби, методи, прийоми.

57. Видита способи підробки документів.

58. Методика дослідження машинописних текстів.

59. Методика дослідження поліграфічної продукції.

60. Поняття реквізитів документів та їх дослідження.

61. Поняття почеркознавства та його наукові основи.

62. Поняття письма та почерку.

63. Неідентифікаційне дослідження рукописів та його цілі.

64. Сучасні можливості встановлення властивостей та стану особи.

65. Поняття криміналістичної реєстрації, іі наукові та правові засади.

66. Система, форми, об'єкти та цілі криміналістичної реєстрації.

67. Криміналістичний облік органів внутрішніх справ.

68. Основні напрями використання сучасних комп’ютерних технологій в розкритті та розслідуванні злочинів.

69. Поняття, зміст і задачі криміналістичної тактики.

70. Наукові та практичні основи криміналістичної тактики.

71. Засоби криміналістичної тактики та їх класифікація.

72. Поняття тактичного прийому, види тактичних прийомів.

73. Критерії допустимості тактичних прийомів.

74. Логіко-інформаційна структура слідчої дії.

75. Поняття і зміст тактичної комбінації.

76. Поняття криміналістичної версії, її логічна природа.

77. Правила побудови та перевірки криміналістичних версій.

78. Поняття організації та планування розслідування злочинів.

79. Рівні та етапи планування розслідування.

80. Техніка планування розслідування. Вимоги до плану розслідування.

81. Загальні положення тактики огляду місця події.

82. Організація та тактика огляду місця події.

83. Особливості огляду трупа.

84. Мета та правила огляду предметів і документів.

85. Сутність, мета і правила освідування.

86. Поняття та наукові основи слідчого експерименту.

87. Підготовка і тактика проведення слідчого експерименту. Оцінка його результатів.

88. Поняття перевірки показань на місці та їх відмінність від інших слідчих дій.

89. Зміст підготовки до перевірки показань на місці. Прийоми перевірки показань на місці.

90. Поняття, психологічні основи та загальні положення тактики обшуку.

91. Планування та тактика обшуку житлових приміщень.

92. Тактика особистого обшуку.

93. Підготовка та тактика затримання.

94. Поняття, значення та види допиту.

95. 3акономірності формування показань. Фактори, що впливають на формування і дачу показань.

96. Поняття і межі допустимості психологічного впливу на допитуваного.

97. Прийоми встановлення психологічного контакту з допитуваним.

98. Тактичні прийоми допиту.

99. Особливості тактики допиту підозрюваного.

100. Особливості організації та тактики допиту неповнолітнього.

101. Поняття, сутність і завдання допиту двох чи більше вже допитаних осіб

102. Тактичні прийоми допиту двох чи більше вже допитаних осіб.

103. Поняття пред'явлення для впізнання,його суть та задачі.

104. Психологічні основи впізнання.

105. Організація та тактика пред'явлення для впізнання осіб і предметів.

106. Особливості пред'явлення для впізнання за функціональними ознаками.

107. Поняття, завдання, значення та види використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві.

108. Поняття сутність тавиди судових експертиз.

109. Система судово-експертних закладів України, правові засади їх діяльності.

110. Поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до них.

111. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної та комплексної експертиз.

112. Взаємодія слідчого з експертом під час призначення та проведення експертизи.

113. Прийоми оцінки висновку експерта та використання отриманих даних у розкритті, розслідуванні й попередженні злочинів.

114. Поняття, структура і наукові положення криміналістичної методики.

115. Поняття та структура методики розслідування окремого виду злочину (типова програма розслідування).

116. Поняття та значення механізму скоєння злочину в процесі розслідування.

117. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій.

118. Фактори, що обумовлюють формування та розвиток слідчих ситуацій.

119. Використання фактору раптовості при провадженні слідчих дій.

120. Поняття і сутність криміналістичної характеристики злочинів, її значення у розвитку криміналістичної методики й удосконаленні засобів та методів розслідування злочинів.

121. Поняття, форми та задачі залучення громадськості до розслідування злочинів.

122. Поняття, сутність і завдання взаємодії у діяльності по розкриттю та розслідуванню злочинів.

123. Характер, форми та суб'єкти взаємодії органів слідства і дізнання.

124. Використання оперативно-розшукових даних у розкритті та розслідуванні злочинів.

125. Поняття та завдання профілактичної діяльності слідчого.

126. Методи та засоби профілактичної діяльності слідчого.

127. Криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації, типові версії у справах про розслідування вбивств.

128. Криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про тілесні ушкодження.

129. Криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про зґвалтування.

130. Криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про крадіжки.

131. Криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання посадовим становищем.

132. Криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про розбої.

133. Криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації основні напрями розслідування у справах про шахрайство.

134. Криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про вимагання.

135. Криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації основні напрями розслідування у справах про хуліганство.

136. Криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про дорожньо-транспортні пригоди.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты