Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗасчитать ответ 2 страница
Читайте также:
  1. D. Қолқа доғасынан 1 страница
  2. D. Қолқа доғасынан 2 страница
  3. D. Қолқа доғасынан 3 страница
  4. D. Қолқа доғасынан 4 страница
  5. D. Қолқа доғасынан 5 страница
  6. D. Қолқа доғасынан 6 страница
  7. D. Қолқа доғасынан 7 страница
  8. D. Қолқа доғасынан 8 страница
  9. D. Қолқа доғасынан 9 страница
  10. Hand-outs 1 страница

 

46. Біртекті емес алгебралық теңдеулер жүйесінің шексіз көп шешімі болады, егер:

А)

B)

C)

D)

Е)

 

47. Біртекті емес алгебралық теңдеулер жүйесінің үйлесімсіз болады, егер:

А)

B)

C)

D)

Е)

 

48. Алгебралық теңдеулер жүйесінің бос мүшелері нөлге тең болса, онда :

А) Біртекті деп аталады

B) Үйлесімсіз

C) Анықталған деп аталады

D) Біртекті емес

Е) Эквивалентті

 

49. Біртекті сызықты алгебралық теңдеулер жүйесінің тривиальді емес шешімі болады, егер:

А)

B)

C)

D)

Е)

 

50. Матрица рангісін табу керек .

А)

B)

C)

D)

Е)

 

51. Матрица рангісін табу керек .

А)

B)

C)

D)

Е)

 

52. Матрица рангісін табу керек .

А)

B)

C)

D)

Е)

 

53. Жүйенің кеңейтілген матрицасының рангісін табу керек .

А)

B)

C)

D)

Е)

 

54. Жүйенің матрицасының рангісін табу керек .

А)

B)

C)

D)

Е)

 

55. Жүйенің матрицасының базистік минорының ретін табыңыз .

А)

B) Жүйенің матрицасының базистік миноры жоқ

C)

D)

Е)

 

56. Біртекті жүйе матрицасының базистік минорының ретін табыңыз .

А)

B) 4

C)

D) Жүйенің матрицасының базистік миноры жоқ

Е)

 

57. Біртекті жүйе матрицасының рангісін табыңыз .

А)

B)

C)

D)

Е)

 

58. Жүйе матрицасының және кеңейтілген матрицаның рангісін табу керек .

А) ,

B)

C)

D) ,

Е) ,

 

59. Берілген сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі …….. жүйе болып табылады. .

А)үйлесімсіз

B) үйлесімді және анықталған

C) біртекті

D) үйлесімді және анықталмаған

Е) эквивалентті

 

60. Егер және векторлары коллинеар болса, онда

А)

В)

С)

D)

E)

 

61. Екі және векторларының ортогональдық шарты:

A)

B)

С)

D)

E)

 62. Нөлдік емес және векторлары қалай орналасқан, егер :

А)

В)

С)

D)

E)

 

63. Бір түзудің бойында жататын немесе бір түзуге параллель векторлар ..... деп аталады. А) коллинеар

В) нөлдік векторлар

С) сызықты-тәуелсіз

D) қарама-қарсы

E) бірлік

 

64. Бір жазықтықта орналасқан немесе бір жазықтыққа параллель болатын векторлар .....деп аталады.

А) компланар

В) нөлдік векторлар

С) сызықты-тәуелсіз

D) бірлік

E) коллинеар

 

65. Кеңістікте векторын базисі бойынша жіктеудің көрінісі:

А)

В)

С)

D)

E)

 

66. Кеңістіктегі векторының бағыттауыш косинустарын табу формуласы:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

67. және векторларының арасындағы бұрышын анықтау формуласы :

А)

B)

C)

D)

Е)

 

68. базисі бойынша жіктелген векторы берілген.Осы вектордың аппликатасын көрсетіңіз:

A)

B)

C)

D)

E)

 

69. векторы үшін бірлік вектордың абсциссасын көрсету керек:A)

B)

C)

D)

E)

 

70. векторы берілген. векторы мен осі арасындағы бұрыштың косинусы :

A)

B)

C)

D)

E)

 

71. векторының координатасын табу керек, егер :

A)

B)

C)

D)

Е)

 

72. векторының модулін табу керек:

A)

B)

C)

D)

E)

 

73. бірлік векторының координаталарын көрсетіңіз, егер және нүктелерінің координаталары белгілі болса:

A)

B)

C)

D)

E)

 

74. векторы берілген. векторыныңи осіне проекциясы :

A)

B)

C)

D)

E)

 

75. векторының екінші координатасын табыңыз,егер және бірінші координатасы 6-ға тең болса:

A)

B)

C)

D)

E)

 

76. векторының және векторлары бойынша жіктелуінің коэффициентін табу керек:

A)

B)

C)

D)

E)

 

77. векторын және векторлары бойынша жіктеңіз:

A)

B)

C)

D)

E)

 

78. , векторлары берілген. коэффициентінің қандай мәнінде және векторлары коллинеар болады:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

79. және векторлары берілген. векторының координатасын анықтау керек:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

80. векторларының ұзындықтары берілген. Векторлар арасындағы бұрыш . Векторлардың скаляр көбейтіндісін табу керек:

A)

B)

C)

D)

E)

 

81 векторлары берілген. Ортогональ векторларды көрсетіңіз:

A) и

B) и

C) и

D) Ортогональ векторлар жоқ.

E)

 

82. Векторлардың векторлық көбейтіндісін табыңыз :A)

B)

C)

D)

E)

 

83. Векторлардың аралас көбейтіндісін табу керек :

A)

B)

C)

D)

E)

 

84. векторларының көбейтіндісі:

A)

B)

C)

D)

E)

 

85. векторларының көбейтіндісі :

A)

B)

C)

D)

E)

 

86. векторының координаттарын табыңыз, егер :

A)

B)

C)

D)

Е)

 

87. векторының координаттарын табыңыз, егер :

A)

B)

C)

D)

Е)

 

88. векторының модулін табыңыз , егер :

A)

B)

C)

D)


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.033 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты