Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень
Читайте также:
  1. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  2. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  3. Визначення бюджету просування
  4. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
  5. Визначення відстаней до небесних світил
  6. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  7. Визначення геологічних показників результатів ГРР
  8. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  9. Визначення логіки як науки
  10. Визначення локальної мережі

Чітко встановлених норм і нормативів для визначення вартості передінвестиційних досліджень не існує. Ця величина залежить від таких чинників:

- масштаб і природа проекту;

- вид, межі та глибина передінвестиційних досліджень;

- категорія замовника та підрядника досліджень;

- час і зусилля, потрібні для збирання й аналізу інформації.

Наявна практика визначення витрат на передінвестиційні дослідження свідчить, що вони можуть плануватися у процентах від вартості проекту. Так, вартість формування інвестиційного задуму з підготовкою інвестиційної пропозиції й документа про наміри може коштувати від 0,2 до 1% вартості проекту, дослідження інвестиційних можливостей, складання короткого техніко-економічного попереднього обґрунтування — 0,25—1,5%, докладне техніко-економічне обґрунтування доцільності інвестиційних рішень (залежно від масштабу проекту) — від 1,0—3,0% для невеликих проектів до 0,2—1% для великих.

 

Зміст фаз, стадій та етапів інвестиційного проекту

Фази Стадії Етапи Зміст виконуваних робіт
Передінвестиційна Преідентифікація Оцінка потенційних інвестиційних можливостей Підбір інформації щодо інвестиційної можливості на підставі аналізу: • потенційного попиту на окремі види товарів; • природних ресурсів країни; • промислової політики країни; • національних пріоритетів різних секторів економіки; • можливостей експорту; • наявності трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; • сприятливості правового середовища та інвестиційної кон'юнктури. Мета: виявити нові інвестиційні можливості
Ідентифікація Макроаналіз Проведення аналізу макросередовищі у розрізі: • ресурсів — оцінка можливостей, пов'язаних з використанням ресурсів або продукції; • галузей — оцінка можливостей конкретного сектора економіки; • регіонів — оцінка можливостей конкретного регіону країни. Мета: виробити інвестиційну пропозицію та зібрати інформацію для потенційних інвесторів
Мікроаналіз Діагностика стану та інвестиційної привабливості окремих суб'єктів з позицій: • перспективності розвитку; • обсягів і перспектив збуту продукції; • ефективності використання активів, їх ліквідності; • стану платоспроможності та фінансової стійкості. Мета: сформувати попередні цілі окремих інвестиційних пропозицій
Підготовка Попередня оцінка Оцінка інвестиційної пропозиції за критеріями: • комерційна можливість реалізації проекту; • технічна здійсненність проекту; • інституційна допустимість; • оцінка ризику й невизначеності зовнішнього середовища; • оцінка альтернатив проекту; • екологічна допустимість; • фінансова раціональність інвестування. Мета: відбір найпривабливіших інвестиційних пропозицій для проведення подальших досліджень
Додаткові дослідження Проводяться за такими напрямами: • вивчення ринку продукції проекту (попит, стійкість на ринку та ціна; можливість збільшення попиту); • оцінка конкретних сировинних і матеріальних ресурсів за ступенем доступності та цінових переваг; • відбір технологій, можливих для застосування; • визначення масштабу проекту, капітальних і поточних витрат; • розробка програми подолання негативного екологічного впливу на довкілля; • визначення джерел фінансування; • уточнення часових меж проекту.
Розробка й експертиза Детальний аналіз Провадиться за такими складовими: • маркетинговий аналіз; • технічний аналіз; • інституційний аналіз; • екологічний аналіз; • соціальний аналіз; • фінансовий аналіз; • економічний аналіз. Мета: дати детальну оцінку наявних проектів, вибрати найефективніший, виробити пропозиції щодо фінансування
Експертиза Оцінка проекту за формальними та неформальними критеріями зацікавлених або незалежних організацій. Мета: перевірити раціональність проекту, скласти висновки щодо доцільності йогореалізації. На цьому етапі інвестиційний проект або приймається або відхиляється
Детальне проектування Детальне проектування Складається з таких етапів: • остаточний вибір схеми фінансування; • придбання технології та обладнання; • будівельне планування (пуск і налагодження); • календарне планування будівельних робіт; • календарний план фінансування; • підготовка будівельної документації.
Інвестиційна Підготовка і проведення тендерів Підготовка і проведення тендерів Складається з таких етапів: • підготовка тендерної документації; • оголошення про торги; • оцінка пропозицій; • укладення контрактів на будівництво, монтаж, поставку і т. ін.
Будівництво Інженерно технічне проектування Включає такі етапи: • підготовка ділянки • остаточний вибір технології та обладнання; • складання графіка будівництва; • підготовка маршрутно-технологічних карт, масштабних креслень і схем
Будівництво проектованого об'єкта Включає етапи: • підготовка ділянки для забудови; • спорудження будівель та іншіцивільні будівельні роботи; • поставка й монтаж устаткування
Виробничий маркетинг Виробничий маркетинг Включає етапи: • аналіз готовності ринку до появи продукту проекту; • визначення заходів, що сприяють проведенню ефективної збутовоїполітики, • організації просування товару на ринок; • визначення критичного рівня поставок цього продукту; • створення системи методів стимулювання продажу (реклама, цінове стимулювання покупців, продавців і посередників)
Набір і нявчання персоналу Набір і нявчання персоналу Передбачає • формування системи критеріїв набору персоналу; • організацію та проведення набору на конкурсній основі; • перепідготовку та навчання персоналу
Експлуатаційна Введення в експлуатацію Здача об'єкта в експлуатацію Складається з таких етапів: • передексплуатаційні перевірки; • пробні пуски; • експлуатаційні випробування; • прийняття.
Виробнича експлуатація Моніторинг проекту Включає такі стадії: • контроль за структурою витрат; • раціоналізація поточних виробничих і маркетингових витрат; • відстеження динаміки прибутку. Мета: визначити, наскільки результати проекту відповідають поставленим цілям
Заміна та оновлення Реабілітаційні дослідження Передбачають технічну та технологічну перевірки; • інвестування або вилучення капіталовкладень; • додаткове навчання; • введення попереджувального технічного обслуговування та контролю якості; • поліпшення фінансового та організаційногоуправління
Розширення та інновації Розширення та інновації Передбачають: • удосконалення технології; • збільшення потужності всього виробництва; • введення нового змінного графіка роботи; • підвищення виробничої потужності найслабкішихланок виробничого ланцюга
Заключна оцінка проекту Ретроспективний аналіз Включає такі стадії: • встановлення факторів успіху або причин провалу проекту; • оцінка ефективності використання ресурсів для досягнення поставлених проектних цілей
         

 
Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 25; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты