Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФізична структуризація мережі
Читайте также:
  1. Адресація в мережі Інтернет
  2. Визначення локальної мережі
  3. Електронні мережі та їх призначення
  4. ІНШЕ. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ
  5. Компоненти локальної обчислювальної мережі
  6. Комп’ютерні мережі патентних баз даних
  7. Лекція 3. Фізична культура і здоров'я. Загартування
  8. Логічна структуризація мережі
  9. Локальні обчислювальні мережі
  10. Мережі|сіті| на основі сервера 1 страница

Найпростіший з комунікаційних пристроїв - повторювач (repeator) ­ використається для фізичного з’єднання різних сегментів кабелю ЛКМ з метою збільшення її загальної довжини. Повторювач передає сигнали, що надходять з одного сегмента мережі, в її інші сегменти (рис. 2.9). Він дозволяє усунути обмеження на довжину ЛЗ шляхом поліпшення якості переданого сигналу - відновлення його потужності та амплітуди, поліпшення фронтів тощо [1, 3, 4, 17].

Повторювач, що має більше одного порта і з’єднує кілька фізичних сегментів називають концентратором (concentrator) або хабом (hub). Ці назви кажуть про те, що в даному пристрої зосереджені усі зв’язки між сегментами мережі. Використання концентраторів характерно практично для усіх базових технологій локальних мереж - Ethernet, ArcNet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet та Gigabit Ethernet.

 


Рисунок 2.9 - Застосування повторювачів у КМ

 

В роботі будь-яких концентраторів багато спільного -вони повторюють сигнали, що надійшли до одного з їх портів на інші. Різниця полягає в тому, на яких саме портах повторюються вхідні сигнали. Так, концентратор Ethernet повторює вхідні сигнали на всіх своїх портах, крім того, з якого сигнали надходять (рис. 2.10 а). Концентратор Token Ring (рис. 2.10 б) повторює вхідні сигнали, що надходять з деякого порту, тільки на один порту - на той, до якого підключений наступний у кільці комп’ютер.

Додавання у мережу концентратора завжди змінює фізичну топологію (ФТ) мережі, але при цьому залишає без змін її логічну топологію (ЛТ).

В багатьох випадках ФТ і ЛТ мережі збігаються. Наприклад, мережа, наведена на рис. 2.11 б, має ФТ „кільце”. Комп’ютери такої мережі одержують доступ до кабелів кільця за рахунок передачі один одному спеціального кадру - маркера. Такий маркер також надсилається послідовно від комп’ютера до комп’ютера в тому ж порядку, в якому комп’ютери утворять фізичне кільце. Тобто комп’ютер A надсилає маркер комп’ютеру B, комп’ютер B -комп’ютеру С тощо.

Мережа, наведена на рис. 2.11 б, демонструє приклад розбіжності фізичної й логічної топології. Фізично комп’ютери з’єднані за топологією „загальна шина”. Доступ до шини відбувається не за алгоритмом випадкового доступу, який застосовується в технології Ethernet, а шляхом передачі маркера в кільцевому порядку. Тут порядок передачі маркера вже не повторює фізичні зв’язки, а визначається логічним конфігуруванням драйверів мережевих адаптерів.Ще одним прикладом розбіжності фізичної й логічної топології мережі є вже розглянута мережа Ethernet. Тут концентратор підтримує ФТ „зірка”. Однак ЛТ мережі залишилася без змін - це „загальна шина”.

Фізична структуризація мережі за допомогою концентраторів корисна не тільки для збільшення відстані між вузлами мережі, а й для підвищення її надійності. Наприклад, якщо деякий комп’ютер мережі Ethernet з фізичною загальною шиною через збій починає безперервно передавати дані по загальному кабелю - уся мережа виходить з ладу і треба вручну від’єднати кабель від цього комп’ютера. У мережі Ethernet, побудованої на основі концентратора, ця проблема може бути вирішена автоматично - шляхом вимикання відповідного портаконцентратора.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 39; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты