Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

 

1. На рисунку 2.14 наведено частину комп’ютерної мережі. Тут: К1 - К5 -комунікаційні пристрої (концентратори, комутатори або маршрутизатори); В1 -B11 - вузли які передають та приймають інформаційні кадри.

Дайте відповідь на такі питання.

а) Скільки широкомовних та колізійних доменів буде містити зображений фрагмент мережі, якщо тип комутаційного обладнання К1 - К5 заданий у таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2 - Типи комутаційного обладнання для фрагменту КМ

 

Варіант Комунікаційне обладнання Активний вузол
К1 К2 К3 К4 К5
Hub Hub Hub Hub Hub В11
Switch Switch Switch Switch Switch В11
Router Router Router Router Router В11
Hub Hub Switch Switch Router В11
Hub Hub Hub Hub Router В11
Switch Switch Switch Switch Router В8
Hub Switch Hub Switch Router В8
Hub Hub Hub Hub Router В8
Hub Hub Router Router Switch В8
Switch Switch Router Router Switch В8
Hub Hub Router Router Hub В2
Switch Switch Router Router Hub В2
Switch Switch Switch Switch Hub В2
Hub Switch Hub Switch Hub В2
Hub Switch Hub Switch Switch В2
Switch Switch Router Router Router В5
Hub Hub Router Router Router В5
Switch Hub Router Router Router В5
Switch Switch Router Switch Switch В5
Hub Switch Switch Router Switch В5

 

б) Які комунікаційні пристрої Ви пропонуєте використовувати в якості К1 - К5 для уникнення колізій у межах вищенаведеного фрагмента мережі?

в) На яких портах комутаційних пристроїв К1 - К5 з’явиться кадр, у випадку його передачі від вузла В11 до вузла В1 (тип комутаційного обладнання К1 - К5 заданий у таблиці 2.2).г) Розв’яжіть попередню задачу (в) у випадку передачі кадру від вузла В2 до вузла В9.

д) Які вузли можуть одночасно передавати дані з активним вузлом заданим у таблиці 2.2, без виникнення колізій? Тип комутаційного обладнання К1 - К5 заданий у таблиці 2.2.

2. Визначте час передачі даних у мережах з комутацією каналів та комутацією пакетів для даних наведених у таблиці 2.3. Тут:

V - загальний обсяг даних для передачі;

L - сумарна довжина каналу зв’язку;

Uc - швидкість розповсюдження сигналу;

С - пропускна спроможність каналу;

Vп - розмір пакета без врахування заголовку;

Vз.п - розмір заголовку пакету;

tінт - міжпакетний інтервал;

Nк - кількість проміжних комутаторів;

tк - час комутації.

 

Таблиця 2.3 - Варіанти завдань до задачі №2

 

Варіант V, Гбайт L, км Uc, км/с C, Мбіт/с Vп, КБайт Vз.п., Байт tінт, мс Nк, штук tк, мс
0,5 104 28×104 1,5 0,5
0,75 103 25×104 0,8
104 27×104 0,6
102 24×104 1,5 0,55
28×104 0,7
22×104 0,4
105 23×104 0,65
0,06 24×104 4,5 0,45
0,8 104 27×104 1,5 0,53
103 20×104 0,8 0,8
104 21×104 1,1 0,6
102 22×104 4,5 0,55
104 23×104 0,75 0,5
103 24×104 0,5 0,34
104 25×104 0.6 0,42
0,7 102 26×104 0,9
0,08 104 28×104 1,5 0,56
103 27×104 0,7
104 25×104 0,6
102 23×104 0,5
0,7 102 26×104 0,9
0,08 104 28×104 1,5 0,56
103 27×104 0,7
104 25×104 0,6

 4. Визначте максимальну можливу пропускну спроможність лінії зв’язку в бітах за секунду, якщо ширина її смуги пропущення дорівнює F (таблиця 2.4), потужність сигналу передавача складає Рс, а потужність шуму - Рш. В скільки разів необхідно підвищити потужність сигналу передавача Рс для збільшення пропускної спроможності на 10%? В скільки разів збільшиться пропускна спроможність лінії зв’язку, якщо значення Pc зросте на порядок? В скільки разів зменшиться пропускна спроможність лінії, якщо значення Рш зросте удвічі?Таблиця 2.4 - Варіанти завдань для задачі №4

Варіант F, МГц Pc, мкВт Рш, мкВт
0,3 0,30
0,4 0,25
0,5 0,52
0,6 0,83
0,7 1,24
0,8 0,57
0,9 0,45
2,05
1,1 3,10
1,2 1,50
0,35 0,25
0,45 0,11
0,55 0,52
0,65 0,83
0,75 1,24
0,85 0,57
0,95 0,45
1,6 2,05
1,3 3,00
1,1 0,05
0,08 0,45
0,07 2,05
0,06 0,30
0,05 0,75

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты