Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаХарактерні ознаки та принципи фінансового контролю
Читайте также:
  1. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  2. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  3. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  4. Антикорупційні принципи
  5. Б – тести для контролю.
  6. Б – тести для контролю.
  7. Б – тести для контролю.
  8. Б – тести для контролю.
  9. Базові принципи бухгалтерського обліку
  10. Барьеры и сопротивление контролю.

Визначення поняття фінансового контролю змінювалося з розвитком суспільства. В більшості наукових джерел соціалістичного періоду фінансовий контроль визначався як одна із сфер, ланок, форм, галузей контролю за суспільним виробництвом і розподілом продукції. Е.О. Вознесенський визначав фінансовий контроль як одну із форм контролю рублем за всіма стадіями розширеного соціалістичного відтворення, важливу ланку державного контролю за виробництвом і розподілом суспільного продукту, використанням матеріальних і грошових засобів, що належать суспільству.

Характерним є також ототожнення фінансового контролю з контрольною функцією фінансів, як у працях, виданих за радянську добу, так і в працях, виданих в Україні. І.А. Бєлобжецький наголошував, що фінансовий контроль виступає як результат практичного використання державою контрольних функцій фінансів, тобто внутрішньо властивої їм риси - можливості служити засобом контролю за виробництвом, розподілом і використанням сукупного суспільного продукту і національного доходу, хоча і зазначав, що однозначно трактувати поняття "контрольна функція фінансів" і "фінансовий контроль" не можна. Але слід зазначити, що ряд авторів визнавали наявність не фінансового, а фінансово-господарського контролю, який на їх думку, досліджує фінансово-господарську діяльність підприємств у сфері виробництва, обміну й споживання суспільно-необхідного продукту.

Основними принципами державного фінансового контролю є:

· законність;

· повнота і суцільність перевірок;

· відшкодування збитків;

· відповідальність винних службових осіб за допущені порушення.

Основними принципами організації державного фінансового контролю є:

· узгодженість та плановість дій суб'єктів державного фінансового контролю;

· функціональна, організаційна, персональна та фінансова незалежність суб'єктів державного фінансового контролю від підконтрольних об'єктів;

· неупередженість і об'єктивність у процесі здійснення державного фінансового контролю;

· невтручання в оперативну фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання, за винятком випадків, передбачених цим Законом та фінансовим законодавством, в тому числі бюджетним;

· відповідальність за достовірність результатів здійснення фінансового контролю;· системність, плановість і періодичність у контрольній діяльності суб'єктів державного фінансового контролю;

· відкритість і прозорість фінансового контролю, за винятком необхідності дотримання режиму спеціальних обмежень, у тому числі, нерозголошення комерційної, державної та інших таємниць, відповідно до законодавства України;

· дотримання норм професійної етики.

Завдання для самостійного опрацювання:

1. Характерні ознаки та принципи фінансового контролю

 

Контрольні запитання:

1. Що таке "фінансовий контроль" і які принципи його проведення?

2. Наведіть приклади практичної реалізації принципів фінансового контролю.

3. Дайте характеристику видам, формам і методам фінансового контролю.

4. Які передумови виникнення аудиту? Проблеми розвитку аудиту в Україні.

5. Які завдання стоять перед Державною податковою службою і Державною контрольно-ревізійною службою?


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты