Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Управління і контроль у сфері охорони та використання рослинного світу
 

Державне управління у сфері охорони та використання рослинного світу здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 21 грудня 2006 р. Кабінет Міністрів України повинен забезпечувати: розроблення і здійснення заходів щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку рекреаційного господарства; проведення державної політики у сфері охорони природи, екологічної безпеки та природокористування; розроблення та виконання державних і міждержавних екологічних програм (в тому числі програм охорони рослинного світу); здійснювати в межах своїх повноважень державне управління у сфері охорони та раціонального використання рослинного світу, інших природних ресурсів; приймати рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та законодавства про рослинний світ; координувати діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язану з охороною навколишнього природного середовища (в тому числі й рослинного світу), виконанням державних, регіональних і міждержавних програм у сфері використання та охорони рослинного світу.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» здійснює реалізацію законодавства про охорону довкілля, в тому числі і про охорону рослинного світу; організовує розробку програм у сфері використання та охорони рослинного світу; затверджує за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища для підприємств, установ і організацій ліміти використання рослинного світу, за винятком об'єктів рослинного світу загальнодержавного значення; організовує проведення державної екологічної експертизи об'єктів, що створюються або функціонують на території АРК і які можуть негативно впливати на стан рослинного світу.

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування діють в межах, визначених законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими і нормативними актами, які визначають їх компетенцію в сфері забезпечення охорони та використання рослинного світу.

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища є Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, положення про яке затверджено Указом Президента України від 27 грудня 2005 року.

Зазначене Міністерство відповідно до законодавства забезпечує розроблення і виконання державних програм раціонального використання, відтворення та охорони рослинного світу, сприяє розробленню регіональних програм з цього питання; реалізує єдину науково-технічну політику в сфері раціонального використання, відтворення та охорони рослинного світу, формування, збереження та використання екологічної мережі; забезпечує ведення державного кадастру рослинного світу; встановлює ліміти та квоти на спеціальне використання рослинного світу; забезпечує в межах своїх повноважень збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, формування національної екологічної мережі; здійснює державний контроль за додержанням правил, нормативів, норм, лімітів, квот, умов дозволів у сфері використання та охорони рослинного світу; бере участь у проведенні робіт із стандартизації, сертифікації, акредитації, метрологічного забезпечення у сфері використання та охорони рослинного світу.

До компетенції місцевих органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища належить: державний контроль за станом охорони, утримання і використання об'єктів рослинного світу, вжиття заходів щодо розвитку зеленого господарства в населених пунктах; погодження матеріалів для отримання дозволу на виділення земельних озеленених ділянок під нове будівництво, ремонт будівель і споруд відповідно до вимог земельного законодавства; погодження матеріалів для отримання дозволу на вирубку дерев та чагарників, пов'язану з доглядом за зеленими насадженнями, відведенням ділянок під нове будівництво, реконструкцію тощо; подання позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних знищенням та пошкодженням об'єктів рослинного світу; вибіркова перевірка зведених статистичних звітів підприємств щодо створення нових та утримання існуючих зелених насаджень; контроль за веденням обліку площ зелених насаджень; вирішення інших питань у галузі охорони і використання рослинного світу України.

Здійснення управління в сфері лісокористування та охорони лісових ресурсів (як складової об'єктів рослинного світу загальнодержавного значення] покладено на Державний комітет лісового господарства України. Його основними завданнями є: забезпечення реалізації державної політики у сфері лісового господарства, а також охорони, захисту, раціонального використання і відтворення лісових ресурсів, підвищення ефективності лісового господарства; здійснення державного управління, регулювання та контролю у сфері лісового господарства; розроблення і організація виконання загальнодержавних, міждержавних і регіональних програм у сфері захисту, підвищення продуктивності, раціонального використання і відтворення лісів, а також участь у розробленні та виконанні таких програм.

Велике значення в управлінській діяльності щодо охорони та використання рослинного світу належить громадянам та їх об'єднанням. Громадяни та їх об'єднання відповідно до Закону України «Про рослинний світ» мають право брати участь у розгляді центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів АРК, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з охороною та використанням рослинного світу, сприяти цим органам у здійсненні заходів щодо охорони, невиснажливого використання та відтворення об'єктів рослинного світу, а також ініціювати відповідні заходи.

Громадський контроль у галузі охорони рослинного світу здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля. Організація діяльності громадських інспекторів, порядок їх призначення, координація діяльності, права та обов'язки визначені наказом Міністерства еко логії та природних ресурсів України від 27 лютого 2002 р. «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля».

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 215; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты