Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕлектролізне і гальванотехнічне устаткування
Читайте также:
  1. Вибір устаткування
  2. Влаштування, устаткування і утримання продовольчого складу військової частини.
  3. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ГРУПИ З БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
  4. Розрахунок витрат на утримання і експлуатацію устаткування підприємства

Електроліз використовується для отримання кольорів металів з розчину електроліту, очистки металів, а також для отримання інших речовин: водню, кисню, хлору. Електроліз полягає у виділенні з електроліту атомів речовини і їх осадження на занурених у електролітичну ванну електродах внаслідок протікання постійного струму (електроекстракція) або переносі речовини з одного електрода на інший (електролітичне рафінування). Гальванотехніка – це спосіб осадження металів на поверхню металічних і неметалічних виробів за допомогою електролізу.

Отримання металів і газів електролізним методом є достатньо енергоємним процесом. Наприклад для отримання 1 тони міді необхідно 320-360 кВт ∙год енергії, цинку – 3200-3300 кВт∙год, нікелю – 1700-3700 кВт∙год, алюмінію – 13000-16000 кВт∙год, галію – 5190000 кВт∙год. Тому при промисловому виробництві використовують електролізні і гальванотехнічні великої потужності: від сотень кіловат до сотень мегават. Зважаючи на те, що електролізні установки, як правило, вмикаються паралельно, постійна напруга, необхідна для їх живлення, складає 2-1200 В, а струми досягають сотень кілоампер. Дані параметрів струму і напруги живлення установок для отримання різних речовин наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1. Параметри струму і напруги живлення установок

Речовина, яка виробл. установкою Струм, кА Напруга, В
Галій 6-12 12-48
Гальванотехніка 1,25-25 12-48
Мідь 12-30 200-400
Нікель 12-30 100-600
Цинк 12-30 700-900
Алюміній 50-300 600-1200
Дорогоцінні метали 0.5-2000 12-150
Хлор 50-250 200-600
Полікристалічний кремній 2-6 900-1000

 

Більшість електролізерів мають монотонно зростаючу ВАХ з проти-ЕРС, яка описується таким виразом:

, (12)

де Ue – напруга на електролізері,

Ее – протиЕРС електролізера,

Іе – струм через електролізер,

ReCT – статичний опір електролізера,

ReД – динамічний опір електролізера.

Електролізери, як правило, є стабільним навантаженням з параметрами, значення яких повільно і незначно змінюються з часом. Винятком є електролізери алюмінію, в яких виникають «анодні ефекти», під час яких динамічний опір електролізера збільшується, що викликає збільшення потенціалу анодного електролізера з 4 до 40 В.Падаючий характер ВАХ спостерігається в електролізерах кремнію, це пояснюється тим, що кремній осаджується на стержнях, діаметр яких протягом електролізу поступово збільшується.

ВАХ електролізерів галію має суттєву нелінійність. Його СВАХ описується виразом:

, (13)

де KR1, KR2, KR3 – емпіричні коефіцієнти, які залежать від конструкції електролізера.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты