Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОзначення віднімання і ділення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії.
Читайте также:
  1. A) множество чисел, кратных шести
  2. B) множество всех целых чисел
  3. B. Виділенням енергії
  4. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  5. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  6. Аксіоматичний метод у математиці та суть аксіоматичної побудови теорії.
  7. Американська школа– сформу­валась наприкінці XIX ст. у США і стала однією з основоположних у формуванні неокласичної теорії. За­сновником і главою школи був Дж. Б.Кларк.
  8. АФФИКСЫ СКАЗУЕМОСТИ 1-ГО И 2-ГО ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО И МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЕЛ
  9. Верные цифры и запись приближенных чисел.
  10. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).

7. Визначимо операції віднімання і ділення в аксіоматичні теорії цілих невід’ємних чисел та покажемо, яким умовам повинні задовольняти цілі невід’ємні числа, щоб ці операції існували та були єдині.

Означення: відніманням цілих невід’ємних чисел називається бінарна алгебраїчна операція (якщо вона існує!), яка кожній парі цілих невід’ємних чисел (а,в)єZo2 ставить у відповідність ціле невід’ємне число а-в – різницю чисел а і в – таке, що (а-в)+в=а.

Із цього означення яскраво видно, що операція віднімання на множині цілих невід’ємних чисел є оберненою до операції додавання, коли за відомою сумою і одним доданком слід знайти інший, невідомий доданок. Разом з тим, в означенні нічого не говориться про умови існування, єдиність та правила виконання такої операції. Саме тому слід довести відповідні теореми.

Теорема 9 (про існування операції віднімання): операція віднімання на множині цілих невід’ємних чисел існує тоді і тільки тоді, коли а³в.

Теорема 10 (про єдиність різниці):якщо різниця двох цілих невід’ємних чисел існує, то вона єдина.

Означення: діленням цілих невід’ємних чисел називається бінарна алгебраїчна операція (якщо вона існує!), яка кожній парі цілих невід’ємних чисел (а,в)єZo2 ставить у відповідність ціле невід’ємне числоа:в– частку чисел а і в– таке, що (а:в)×в=а.

Із цього означення яскраво видно, що операція ділення на множині цілих невід’ємних чисел є оберненою до операції множення, коли за відомим добутком і одним множником слід знайти інший, невідомий множник. Разом з тим, в означенні нічого не говориться про умови існування, єдиність та правила виконання такої операції. Саме тому слід довести відповідні теореми.

Теорема 11 (про існування операції ділення): операція ділення на множині цілих невід’ємних чисел а і віснує тоді і тільки тоді, коли аділиться націло на в.

Теорема 12 (про єдиність частки):якщо частка цілого невід’ємного числа на натуральне число існує, то вона єдина.

Теореми 9-12 ми доводили, розглядаючи кількісну теорію цілих невід’ємних чисел, а тому тут опустимо ці доведення, бо вони аналогічні до проведених раніше.

 

МОДУЛЬ ІІІ. «РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ АРИФМЕТИКИ ЦІЛИХ НЕВІДЄМНИХ ЧИСЕЛ».Змістовний модуль 3.3. «Натуральне число як результат вимірювання величини.».

План.

1.Поняття натурального ряду чисел та його відрізка. Лічба елементів скінченої множини. Порядкові і кількісні натуральні числа.

2. Натуральне число як результат вимірювання величини. Натуральне число як міра величини. Натуральне число як міра відрізка.

3. Означення операцій додавання і віднімання чисел, що розглядаються як міри відрізків. Трактування множення і ділення, які розглядаються як міри відрізків.

ЛІТЕРАТУРА: [1] – c. 124-140; [2] – с. 193-200; [3] – с. 197-229.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 129; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты