Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнформаційна частина методичної розробки 2 страница
Читайте также:
  1. D. Қолқа доғасынан 1 страница
  2. D. Қолқа доғасынан 2 страница
  3. D. Қолқа доғасынан 3 страница
  4. D. Қолқа доғасынан 4 страница
  5. D. Қолқа доғасынан 5 страница
  6. D. Қолқа доғасынан 6 страница
  7. D. Қолқа доғасынан 7 страница
  8. D. Қолқа доғасынан 8 страница
  9. D. Қолқа доғасынан 9 страница
  10. Hand-outs 1 страница

В даний час у наших сусідів в Росії дозволені для використання декілька видів генетично модифікованих продуктів: 3 сорти сої, 5 – кукурудзи, 2 – цукрового буряка і картоплі, поодинці – рису і буряка. У той же час, згідно Закону «Про державне регулювання в області генно-інженерної діяльності» в Росії заборонено вирощувати ГМ-рослини в промисловому масштабі. Проте, Росія займає одне з перших місць в світі по імпорту модифікованих продуктів, включаючи продовольчу сировину. Трансгени можна зустріти в ковбасних виробах, паштетах, чіпсах, молочних продуктах, шоколаді і навіть в дитячому харчуванні.

З 1 вересня 2002 року в Російській Федерації введена обов'язкова маркіровка продуктів, що містять ГМО. З 1 вересня 2007 року обов'язковою вимогою стала маркіровка продукції із змістом 0,9% ГМО.

Світове співтовариство приділяє велику увагу розробці науково обгрунтованих підходів потенційного ризику при використанні ГМО, які б забезпечували належну охорону здоров’я людей і навколишнього середовища. Найбільш екологічно розвинені країни світу мають розвинені системи наукових досліджень з біобезпеки і аналізу перспектив розвитку біотехнології і добре відрегульовані національно правові бази відносно використання ГМО. Нині відповідні закони та нормативні акти діють в багатьох країнах: США, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Австрія, Росія, Естонія, Угорщина, Чехія та багатьох інших. Ряд міжнародних організацій намагаються розповсюджувати цю правову базу на інші регіони: Азію, Східну Європу і в тому числі на Україну. Для того щоб не допустити неконтрольованого поширення генетично модифікованих організмів і продуктів, що містять їх складові, міжнародні організації формують своєрідну міжнародну "законодавчу" базу у вигляді конвенцій, угод, протоколів. Щодо біологічної безпеки міжнародна спільнота прийняла Конвенцію про біологічне різноманіття і Картахенський протокол з біобезпеки. Країни, що приєднуються до таких міжнародних документів, формують відповідну власну законодавчу і нормативно-правову базу.

Європейський Союз за останні роки формально блокує впровадження трансгенних рослин в сільськогосподарське виробництво. Мотивується така заборона необхідністю більш детального вивчення нових властивостей цих організмів на вимогу громадськості. Однак, в 2001 році ЕС анулював Директиву 90(200) ЕЕС і, відповідно, мораторій.

Такі перипетії із забороною, дозволили використання трансгенних продуктів, викликаних ростом конкуренції на ринку біотехнології і тим, що лідери ЕС (Німеччина, Франція, Велика Британія) вкладають постійно зростаючи кошти в розвиток біотехнології та становлення біотехнологічних компаній.

Все це свідчить не лише про загострення конкурентної боротьби, а головне про інтернаціоналізацію біотехнологічного ринку. Яке місце у всьому цьому процесі з ГМО займає Україна? Саме Україна, як потенційний ринок для виробництва сільськогосподарської продукції привертає зростаючу увагу з боку провідних біотехнологічних компаній, які зацікавлені у просуванні своєї продукції на нові ринки збуту. Останніми роками починають надходити генетично-інженерно модифіковані організми з метою випробувань та продажу.Все це потребує, щоб Україна мала власні правила безпеки, нормативно-правові акти стосовно робіт з ГМО.

У Законі України «Про захист прав споживачів» є стаття 15. Називається вона «Права споживача на інформацію про продукцію». Пункт 1 її свідчить: «Споживач має право на отримання необхідної, доступної, достовірної і своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання їм товару або замовлення роботи (послуги)». Тут під 5 номером записано, що інформація про продукцію повинна містити відмітку про наявність в її складі генетично модифікованих компонентів.

31 травня 2007 року прийнятий Закон «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробовуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», введений в дію з 21 червня 2007 року, який регулює суспільні відносини в галузі генетично інженерної діяльності, визначає засади використання генетично модифікованих організмів в Україні, повноваження суб'єктів, що забезпечують його виконання з метою захисту здоров'я людини та упередження можливого негативного впливу на біологічне різноманіття.

Порядок застосування методів генетичної інженерії та її продуктів щодо людини визначається окремими законодавчими актами.

Основними принципами державної політики в галузі генетично-інженеpної діяльності є:

- пріоритетність збереження здоров'я людини і охорони довкілля у порівнянні з отриманням економічних переваг від застосування ГМО;

- забезпечення заходів щодо дотримання біологічної і генетичної безпеки при створенні, дослідженні і практичному використанні ГМО в господарських цілях;

- контроль над ввезенням на митну територію України ГМО і продукції, отриманої з її використанням, реєстрацією і оборотом;

- загальнодоступність інформації про потенційні ризики від застосування ГМО, які передбачаються використовувати у відкритій системі, і заходи, щодо дотримання біологічної і генетичної безпеки;- державна підтримка генно-інженерних досліджень, наукових і практичних розробок в області біологічної і генетичної безпеки при створенні, дослідженнях і практичному використанні ГМО в господарських цілях.

Завданням закону є:

1) охорона здоров'я людини і довкілля при здійсненні генетично-інженерної діяльності шляхом дотримання права громадян на безпечне використання ГМО;

2) визначення засад правового регулювання системи заходів біобезпеки, яких необхідно дотримуватись при здійсненні генетично-інженеpної діяльності;

3) визначення прав і обов'язків учасників генетично-інженерної діяльності та встановлення їх відповідальності за порушення законодавства;

4) встановлення правових основ міжнародного співробітництва в галузі генетично-інженеpної діяльності.

Регулюванню цим Законом підлягають:

- генетично-інженеpна діяльність, що здійснюється у замкненій системі;

- генетично-інженеpна діяльність, що здійснюється у відкритій системі;

- господарське використання ГМО, включаючи обіг;

- експорт-імпорт, включаючи транзит ГМО.

1 серпня 2007 року Кабінет Міністрів прийняв ухвалу «Пітання обігу харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми та/або мікроорганізми», яка передбачала встановлення вимог щодо обов'язкової маркіровки продукції із вмістом ГМО. Все це викликало негативну реакцію з боку США. Мовляв, ухвала Кабінету Міністрів не відповідає вимогам Євросоюзу і ВТО в розділі, що забороняє виробництво і ввезення до України дитячого харчування із вмістом ГМО.

Госпотребстандарт України почав було розробку порядку манкіровки. Але на жаль, Кабінет Міністрів України відмінив цю ухвалу. Але в цьому напрямі фахівці продовжують працювати.

Потрібно відзначити, що вчений світ дійсно розділився на два протилежні табори в питанні використання продукції з ГМО. Прихильники застосування біотехнологій в сільському господарстві, харчовій промисловості стверджують, що масове використання ГМ - продуктів врятує населення землі, що росте, з голоду. Супротивники вважають, що, вирішуючи проблему дефіциту продовольства за допомогою трансгенів, ми набуваємо іншої проблеми. При вживанні ГМО в їжу можливе виникнення алергічних реакцій, зміна внутрішніх органів. До того ж, не з'ясований їх вплив на репродуктивну систему людини. Екологи побоюються, що генетично змінені форми можуть проникнути в навколишнє середовище, що приведе до катастрофічних наслідків.

В зв'язку з цим слід зазначити, що Госпотребстандарт України в найближчій перспективі планує, зокрема, забезпечити переклад міжнародних стандартів, щодо методів пробопідготовки, якісного і кількісного визначення ГМО в харчових продуктах і продовольчій сировині і ухвалення їх як державних стандартів України. У планах створення на базі діючих лабораторій підприємств Госпотребстандарта України відповідних центрів, забезпечення їх необхідним устаткуванням з метою визначення якісного і кількісного змісту ГМО в сировині і харчових продуктах. На сьогодні в Україні діють три лабораторії, які можуть визначити вміст ГМО в продуктах. Перспектива: найближчим часом відкрити ще 5- 6 лабораторій.

Що представляє собою така лабораторія. Це прилади для тестування на рівні змісту амінокислот (хроматомасспектрометри, флуориметри) різної модифікації, стандартні робочі суміші для ідентифікації ГМО, допоміжне устаткування для полімеризації і проведення реакцій ферментації, спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє швидко визначати процентний зміст ГМО. Створення лабораторій для визначення генетично модифікованих організмів в продуктах достатньо дорого стоїть. І головне, чи буде український споживач знати про ГМО в продуктах найближчим часом? Важко це прогнозувати. Можливо, членство у ВТО примусить нашу державу швидше вирішувати це питання.Упровадження генетично модифікованих організмів можливе лише після всебічного вивчення їх властивостей і однозначного доведення їх безпеки.

 

10. Питання для контролю знань студентів:

1. Механічні професійні шкідливості.

2. Фізичні професійні шкідливості.

3. Хімічні професійні шкідливості.

4. Біологічні професійні шкідливості.

5. Нервово-емоційні професійні шкідливості.

6. Посадові інструкції, що регламентують безпеку професійної діяльності лікарів.

7. Створення та випробування генетично-модифікованих організмів: небезпека для лікаря та суспільства. Закони, що регулюють генетично-інженерну діяльність.

11. Завдання для самостійної роботи:

Вивчити:

1. Класифікацію професійних шкідливістей.

2. Наслідки дії професійних шкідливістей на медичний персонал різного фаху.

3. Основні заходи запобігання шкідливим впливам на організм лікаря під час здійснення ним професійної діяльності.

4. Посадові інструкції, що регламентують безпеку професійної діяльності лікаря.

5. Актуальність небезпеки для дослідника та суспільства в цілому при створенні та випробуванні генетично модифікованих організмів.

 

IV. база тестових завдань з дисципліни “

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”


1. Назвіть негативні фактори які виникають в результаті діяльності підсистеми людина - навколишнє середовище

*а) природні та антропогенні фактори

б) механічні, біологічні фактори

в) небезпечні та шкідливі фактори

2. Назвіть шляхи створення комфортних умов

а) гігієна праці, екологія, організація умов робочих місць

*б) фізичні, хімічні, біологічні

в) нова техніка і технологія, гігієна праці, техніка безпеки, виключення важної фізичної праці, наукова організація праці

3. З якими середовищами людина взаємодіє в процесі життєдіяльності в системі "Людина-середовище-техніка "?

а) атмосфера, гідросфера, літосфера

*б) побутове, виробниче, навколишнє

в) природне, відкрите, внутрішнє

4. Які основні чинники впливають на ступінь ураження людини змінним електричним струмом ?

*а) сила і частота струму, електричний опір тіла

б) шлях струму в організмі, напруга

в) напруга, електричний опір

5. Назви види корпускулярної радіації

а) рентген та гамма - промені

*б) альфа та бета випромінювання

в) потік нейтронів, гамма - промені

6. Назвіть токсичні речовини, що викликають у людини алергію

а) свинець, ртуть, бензол

*б) формальдегід, лаки, краски

в) ціаністий калій, хлор

7. Назвіть головні антропогенні джерела забруднення атмосфери

а) пожежі виверження вулканів

б) об'єкти сільського господарства, електротранспорт

*в) автотранспорт, теплові електростанції, промислові об'єкти

8. Назвіть санітарні норми штучного освітлення

а) лампи розжарювання 60 люксів, денного світла- 100 люксів

*б) лампи розжарювання 100 лк, денного світла 300 лк

в) лампи розжарювання 150 лк, денного світла 250 лк

9. Які ви знаєте види інструктажів по техніці безпеки ?

а) плановий, конкретний, при прийомі на роботу

б) індивідуальний, спеціальний

*в) ввідний, первинний, поточний, позаплановий, цільовий

10. Що таке предмет "Безпека життєдіяльності" та яка мета його вивчення ?

а) БЖД - це наука, яка розробляє правила поведінки людини по відношенню до навколишнього середовища

б) БЖД - це наука про виживання людини в сучасних умовах

*в) БЖД - це сукупність знань та правил поведінки, які забезпечують оптимальні умови існування людини

11. Які фактори збільшують небезпеку і ступінь ураження людини електричним струмом ?

*а) температура і вологість повітря, час дії струму.

б) психологічний стан людини, наявність вуглекислого газу

в) загазованість повітря, швидкість повітря

12. Назвіть антропогенні джерела шкідливих електромагнітних полів

а) атмосферна електрика, радіовипромінювання сонця

б) електричні і магнітні поля Землі

*в) лінії електропередач, трансформатори, радіо телецентри

13. Яка фізична природа цунамі ?

а) електромагнітні хвилі

б) світлові хвилі

*в) гравітаційні хвилі

14. Які параметри характеризують кліматичні умови життєдіяльності людини ?

а) дощ, спека, сильний вітер

б) атмосферний тиск, густина повітря

*в) температура, відносна вологість і швидкість руху повітря, атмосферний тиск

15. Назвіть види освітлення робочої зони (класифікацію):

а) бокове, верхнє.

*б) природне й штучне

в) рівномірне, локалізоване

16. Що контролюється з допомогою гравіметричного методу в робочій зоні ?

а) гранично допустима концентрація шкідливих речовин в матеріалах РЗ

б) гранично допустима концентрація шкідливих речовин в воді РЗ

*в) гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони (РЗ)

17. Які основні шляхи безпечного руху на автодорогах ?

а) новий автомобіль, знання ПДР, ДАІ

*б) дисципліна водіїв і пішоходів, хороші дороги

в) пазки безпеки, автобани, рух за правилами ДР, пропаганда СМІ ПДР

18. Назвіть методи оцінки радіаційної обстановки:

а) інженерний

*б) методи прогнозу та по даних радіаційної розвідки

в) по даних військової розвідки

19. З допомогою якого приладу контролюється освітлення робочої зони?

*а) люксметр

б) вольтметр

в) амперметр

20. Назвіть види стихійних лих

а) техногенні, кримінальні

*б) метеорологічні, тектонічні

в) економічні, релігійні

21. Назвати негативні фактори, які виникають в результаті діяльності підсистеми "Людина - техніка"

а) механічні, термічні, електричні фактори

*б) фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні фактори

в) активні, пасивні, пасивно – активні фактори

22. Назвати на основі яких наук базується "безпека життєдіяльності'

а) охорона праці, фізика, хімія, математика

б) соціологія, маркетинг, хімія

*в) екологія, цивільна охорона, гігієна, ергономіка, фізіологія і психологія праці, охорона праці

23. Які ви знаєте види відпочинку для відновлювання енергії людини в процесі трудової діяльності ?

*а) перерва, щоденний відпочинок, щотижневий відпочинок, державні свята, щорічна відпустка.

б) сон, спортивні змагання, сімейне свято

в) прогулянка, екскурсія, свято

24. Які види ураження викликає електричний струм проходячи скрізь тканини людського тіла ?

а) параліч, електричний удар

б) розриви м'яких тканин сухожилок, облучення

*в) опіки, електричний удар, механічні пошкодження

25. Назвати засоби захисту від статичної електризації

*а) заземлення, антистатики, спецодяг

б) фарбування, одяг з натуральних тканин, занулення

в) захисне відключення, двійна ізоляція

26. Назвати найбільш дійові засоби захисту від дії електричного струму

а) знаки безпеки, засоби індивідуального захисту

*б) заземлення, занулення, двійна ізоляція, захисне відключення

в) мала напруга, знаки безпеки, ізоляція

27. Назвати класифікацію фізичної праці

а) ручна, з використанням інструментів, автоматизована

*б) легка фізична праця (174 вт), праця середньої важкості (290 вт), важка фізична праця

в) ручна, з використанням машин, колективна

28. Яка періодичність перевірки підйомно - транспортного обладнання та атестації його персоналу ?

а) один раз в три роки

б) один раз в 6 місяців

*в) один раз на рік

29. Назвати основні засоби захисту від шкідливої дії шумів та вібрації

а) виробничі приміщення, без ударні механізми

б) зелені захисні зони, одяг людини

*в) екрани, шумопоглинаючі перегородки, навушники, гумові прокладки

30. Назвіть основні одиниці оцінки потужності ядерного вибуху

*а) тони (т), кілотонн (кт), мегатонн (мт)

б) рентгени, кюрі

в) кг, г, міліграми

31. Виберіть з ознаки, що притаманні радіофобії

*а) психосоматичні розлади, порушення обміну речовин в організмі людини

б) нудота, судороги

в) головна біль, памороки, судороги

32. Назвіть основні складові частини державних програм забезпечення безпеки життєдіяльності людини

а) пожежна безпека, охорона праці

б) екологія, цивільна оборона

*в) охорона природи, профілактика здоров'я населення, оборона країни, громадський порядок, захист населення від НС, підготовка спеціалістів БЖД

33. Які природні явища, що впливають на БЖД людини, зв'язані з фазами місяця

а) урагани

*б) приливи і відливи океану

в) морські гравітаційні хвилі цунамі

34. Назвіть вражаючи фактори ядерного вибуху

а) альфа, бета і гама випромінювання

б) наведена радіація, продукти ділення ядерного заряду

*в) ударна хвиля, світлове випромінювання, проникаюча радіація, радіоактивне зараження, електромагнітний імпульс

35. Які ви знаєте класи умов і характеру праці?

а) побутові, на виробництві

б) легкі, важкі, науково обґрунтовані умови праці

*в) оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні умови праці

36. Яким чином зміна іонізації атмосфери впливає на життєдіяльність людини ?

а) викликає у людини променеву хворобу

б) викликає у людини отруєння організму

*в) погіршує якість радіозв'язку

37. Наведіть класифікацію токсичних речових негативно діючих на здоров'я людини

а) отруйні, вибухонебезпечні, їдкі

*б) загально токсичні, подразнюючі, канцерогенні, мутагенні

в) сенсибілізуючи, вогненебезпечні

38. Визначте, що являється причиною захворювання "синдром полярної напруги"

а) слабе магнітне поле Землі

б) радіовипромінювання Сонця

*в) сильне магнітне поле Землі

39. Назвіть з допомогою якого приладу контролюється ГДК (гранично допустима концентрація) газів робочої зони

а) гастотомір

*б) газоаналізатор

в) шумомір

40. Виберіть напругу електричного струму, що являється безпечною для здоров'я людини

а) 220 В змінного струму і 36 В постійного струму

*б) 2 В змінного струму і 8 В постійного струму

в) 36 В змінного струму і 12 В постійного струму

41. Які складові частини електромагнітного випромінювання що впливають на БЖД людини ви знаєте ?

а) альфа і бета випромінювання

*б) ультрафіолетове, рентгенівське і гама-випромінювання

в) потік нейтронів

42. Назвати основні чинники, що зменшують густину озонового екрану Землі?

а) збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері

б) ядерні випробовування

*в) використовування фреонотехнологій, тектонічні процеси

43. Виберіть ознаки, що притаманні надзвичайній ситуації

а) часткова зміна клімату, часткова міграція людей

б) незначне порушення екологічної рівноваги

*в) матеріальні збитки, людські жертви, припинення економічної діяльності

44. Які основні шляхи забруднення ґрунту радіоактивними речовинами ви знаєте?

а) об'єкти атомної промисловості

б) аварії АБС, могильники р/а речовин

*в) викиди АЕС, перевезення р/а речовин

45. Назвіть основні показники моделі безпечної технічної системи

а) атестований персонал, екологічність проекту

б) естетичність, використовування нових технологій

*в) безпечний проект, автоматичнее керування. повна електробезпека

46. Яке явище є основним чинником антропогенного потепління Землі ?

*а) парниковий ефект

б) озонові діри

в) діяльність вулканів Землі

47. Визначте причинами яких легеневих захворювань являються викиди шкідливих речовин об'єктами промисловості

*а) силікоз, антракоз, сидероз

б) туберкульоз, порок серця

в) онкологічні захворювання

48. Які ви знаєте зони радіоактивного забруднення

а) зони повного, середнього, слабкого забруднення

б) осередок забруднення, зона розповсюдження р/а речовин

*в) зони А, Б, В

49. Як діє ударна хвиля на людину ?

а) викликає опіки відкритих частин тіла та ураження очей

б) викликає променеву хворобу

*в) викликає контузії, призводить до смертельних наслідків

50. Які шляхи попередження розповсюдження інфекційних захворювань ви знаєте ?

а) обеззаражування

*б) карантин, обсервація

в) санітарна обробка

51. Виберіть ознаки, що притаманні захворюванню на "синдром хронічної втоми"

а) судороги, аритмія серця

б) сильні головні болі, нудота

*в) постійний стрес та депресія

52. Назвіть класифікацію ОР за фізичною дією на організм людини

а) аерозоль, краплі, пар

*б) нервово - паралітичні, шкірнонаривні, психологічної дії, задушливої дії, подразнюючи

в) смертельні, тимчасові, короткочасові

53. Дайте оцінку що таке прийнятний ризик в підсистемі "людина - техніка'

а)10 -10

б) 10 -8

*в) 10 -6

54. Які ви знаєте найбільш ефективні шляхи боротьби з корозією технічних систем ?

а) фарбування

б) застосування пластмас

*в) спеціальні покриття, ТС розміщують в приміщеннях

55. Який допустимий рівень звукового тиску?

а) більше 90 дБ на всіх частотах

б) більше 145 дБ на всіх частотах

*в) не більше 85 дБ при частоті звука ІкГу

56. Назвіть головні антропогенні джерела забруднення підземних вод та водоймищ

а) технічна вода

б) урбанізовані території

*в) побутові та виробничі стічні води

57. Які ви знаєте ергономічні показники ?

а) естетичні, раціональні, техніка безпеки

б) психологічні, фізичні, біологічні

*в) гігієнічні, антропометричні, психологічні, соціологічні, естетичні

58. Дайте оцінку оптимальним гігієнічним умовам виробничої зони

а) температура повітря + 28 °С, відносна вологість 55%, швидкість повітря 1 м/с

б) температура повітря + 8 °С, відносна вологість 25%, швидкість повітря 1 м/с

*в) температура повітря + 18 ° 4- 24 °С , відносна вологість 35 - 70%, швидкість повітря 0,5 м/с

59. Як класифікуються надзвичайні ситуації за причинами виникнення

а) землетруси, бурі, повені, засухи

*б) техногенні, природні, соціальні, військові

в) цунамі, революції, пожежі

60. Назвіть методи вимірювання радіоактивних випромінювань ?

а) протонний, нейтронний

*б) фотографічний, хімічний, іонізаційний

в) індивідуальний, колективний

61. Як поділяються надзвичайні ситуації за масштабом та глибиною впливу ?

а) національні, локальні, об'єктові

б) районні, міські, сільські

*в) об'єктові, місцеві, регіональні, глобальні

62. Виберіть ознаку, що притаманна вібраціям

*а) частота коливань менше 16 Гц

б) частота коливань від 20Гц до 20 кГц

в) частота коливань більше 20 кГц

63. Визначте, хто являється начальником ЦО

а) викладач БЖД

б) замісник директора по господарській частині

*в) директор

64. Як повинна стати людина по відношенню до вітру, щоб зняти легкий захисний костюм Л -1

а) немає значення

*б) стати обличчям до вітру

в) стати спиною до вітру

65. Назвіть основні одиниці вимірювання радіоактивного зараження

а) кюрі, ампер, вольт

б) кілограм, грам

*в) рентген, бекерель, грей

66. Які ви знаєте складові частини осередку хімічного зараження

а) зони А,Б,В

б) зони Г,Е

*в) зона безпосереднього зараження, зона розповсюдження парів і аерозолів

67. Які види дезінфікадії знаєте ?

а) часткова та повна

*б) дератація, дезинсекція

в) дегазація, дезактивація

68. Назвіть заходи по підвищенню стійкості роботи об'єктів у НС

а) підвищення ефективності ІДО, органів місцевої влади

б) будівництво захисних споруд, евакуація об'єктів у позаміську зону

*в) інженерно - технічні, технологічні, організаційні

69. Назвіть діапазон виміру індивідуального дозиметра ДКЛ - 50А

а) від 0,05 до 200 рентгенів

*б) від 2 до 50 рентгенів

в) від 0,5 до 99,99 мк ЗВ

70. Назвіть прилади якими здійснюється контроль мікроклімату виробничої зони

*а) парний термометр, психрометр, анемометр, актинометр, газоаналізатор

б) вольтметр, секундомір, електролічильник

в) барометр, вольтметр, амперметр, частотомір

71. Який негативний вплив на людину має світлове випромінювання ядерного вибуху ?

*а) викликає опіки відкритих частин тіла та ураження очей

б) викликає променеву хворобу

в) викликає контузії

72. Назвіть як використовують загальновійськовий захисний костюм в зоні ураження

а) тільки у вигляді комбінезона

б) тільки у вигляді накидки

*в) у вигляді накидки, плащ - в - рукави, комбінезона

73. Як попадають токсичні речовини в організм людини ?

*а) через органи дихання, шкіру, з водою та харчами

б) з водою та харчами

в) через органи дихання

74. Назвіть класифікацію ОР за тривалістю дії на людину

а) загальноядовиті, психохімічні

б) стійкі, нестійкі, ядовито - димові

*в) смертельні, тимчасовні, коротко часові

75. Які види захисних споруд ІДО належать до найпростіших ?

а) сховища, протирадіаційні укриття

*б) щілини - укриття, перекриті щілини

в) захисні властивості місцевості

76. Який негативний вплив має на людину проникаюча радіація

*а) викликає променеву хворобу 4-х ступенів

б) викликає контузії

в) викликає опіки та ураження очей

77. Назвіть основні складові частини дозиметричного приладу ДП - 5В

а) футляр, продовжувальна штанга, головні телефони

б) формуляр, технічний опис, контрольне джерело

*в) газорозрядний лічильник, підсилювач струму, амперметр, джерело живлення

78. Які ви знаєте типи ізолюючих протигазів

а)АІ-2,ИШ-8

*б)ИП-4,ИП-5

в) ГП - 4, ГП - 5

79. Які види захисних споруд ЦО залежно від захисних властивостей знаєте ?

а) підвал, погріб, щілина

б) простіші укриття, погріб

*в) сховища, протирадіаційні укриття (ПРУ), простіші укриття

80. Визначте, чим характеризується ступінь зараження повітря, води і місцевості ОР

а) вага, об'єм

б) глибина, ширина

*в) концентрація, щільність зараження

81. Від чого залежить розмір осередку хімічного зараження ?

а) кількості ОР, типу ОР, виду засобів доставки ОР

б) типу ОР, кількості населення виду засобів доставки ОР

*в) метеорологічних умов, рельєфу місцевості, характеру рослинності і кількості населених пунктів

82. Які види мікроорганізмів використовуються як бактеріологічна зброя ?

*а) бактерії, віруси, грибки

б) кліщ, грибки, токсини

в) рикетсії, комарі, мухи

83. Який діапазон виміру гама -випромінювання приладом ДП - 5В ?

а) 0,05 мР/2 до 60 Р/2

*б) 0,05 мР/2 до 200 Р/2

в) 0,05 мР/2 до 100 Р/2

84. Виберіть захисні ознаки, що притаманні захисним спорудам ІДО типа протирадіаційні укриття

а) захищають від всіх вражаючих факторів ЯВ, ОР, БС

б) захищають від отруйних речовин, бактеріальних засобів

*в) захищають від зараження р/а речовинами та р/а опромінення

85. Які основні шляхи підвищення стійкості роботи об'єкта знаєте ?

а) вдосконалення тех. процесів, створення захисних споруд, евакуація персоналу

б) створення запасів сировини, дублюючи джерела енергопостачання

*в) захист персоналу і цінного обладнання, підвищення надійності систем комунікацій, стійкість системи ІДО об'єкта

86. Визначте від чого залежить тривалість режимів, карантин та обсервація

а) від кількості мед препаратів

б) від кількості потерпілих

*в) від інкубаційного періоду захворювання

87. Які види санітарної обробки людей знаєте ?

а) дезинфекція, дегазація

б) дезактивація, дегазація

*в) часткова та повна

88. Назвіть захисні споруди ІДО що захищають надійно від усіх вражаючих факторів ядерного вибуху


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.107 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты