Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОб’єкт виведення даних cout
Читайте также:
  1. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  2. Аналіз та інтерпретація отриманих даних
  3. Бази даних
  4. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  5. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
  6. Вибір нафтогазоперспективних об’єктів до першочергового пошукового буріння за допомогою експертних систем
  7. Визначення, об’єкт та предмет соціології
  8. Використання логічних функцій в базах даних. Функції
  9. Геоструктурні об’єкти
  10. Графічне зображення статистичних даних.

 

Об’єкт cout виводить дані на заданий пристрій.

Синтаксис:

cout << data[ << data ],

де data – змінні, константи, вирази.

 

Приклад:

 

cout << "Привіт";

cout << "Коля"; //ПривітКоля

 

cout<< "\n Привіт\n";

cout << "Коля";

//Привіт

//Коля

 

# include <iostream>

using namespace std;

 

void main()

{

cout << "Петро \tВася\n";

cout << "3\t2\n";

cout << "4\t5\n";

}

 

Виведення:

Петро Вася

3 2

4 5

\t - табуляція через 8 символів.

 

Для cout використовуються різноманітні маніпулятори. Наприклад, маніпулятори hex і oct використовуються для виведення відповідно, 16-х та 8-х чисел.

Приклад:

 

# include <iostream>

using namespace std;

 

void main()

{

int num = 0x4c, num_2 = 012, num_s;

num_s = num + num_2;

cout << "Виведення у 16-х кодах " << hex << num_s;

//Виведення у 16-х кодах 56

}

 

Маніпулятор установлює виведення 8 та 16–річних чисел, поки не зустрінеться інший маніпулятор oct, hex, dec.

Маніпулятори setw(), setprecision() і setfill() – це функції-члени які змінюють стан об’єкта cout.

setw() – вирівнює число виведення в межах заданої ширини.

setfill() – заповнює незаповнені позиції встановленим символом. При цьому формуються пробіли зліва.

setprecision(n) – маніпулятор виведення зазначеної кількості знаків n.

 

Приклад:

 

#include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;

 

void main()

{

cout << 456 <<456 <<456<<"\n";

//456456456

cout << setw(5) << 456 << setw(5) << 456<< 456;

// 456 456456

cout<<"\n"<<setw(10)<<setprecision(6)<<12.47888;

// 12.4789

cout << "\n"<< setw(10) << setfill('+')<< 12.47;

//+++++12.47

}

 

Маніпулятори setiosflagsі resetiosflags використовуються для установки певних глобальних прапорів, які клас C++ iostreamвикористовує при визначенні поведінки по умовчанню при введенні та виведенні. На ці прапори посилаються як на змінні стану. Функція setiosflags() встановлює зазначені в ній прапори, а resetiosflags() очищує (або скидає) їх. Ці маніпулятори в якості аргументів використовують значення, приведені в таблиці 4.1.

 

Таблиця 4.1

Аргументи для setiosflags і resetiosflags

Значення Результат, якщо значення встановлене
ios::skipws Ігнорує порожній простір при введенні
ios::left Виведення із вирівнюванням зліва
ios::right Виведення із вирівнюванням справа
ios::dec Виведення у десятковому форматі
ios::oct Виведення у восьмеричному форматі
ios::hex Виведення у шістнадцятирічному форматі
Продовження таблиці 4.1.
Значення Результат, якщо значення встановлене
ios::showbase Виводити основу системи числення
ios::showpoint Виводити десяткову точку
ios::suppercase Виводити шістнадцятирічне число заголовними буквами
ios::showpos Виводити “+” перед додатними цілими числами
ios::scientific Використовувати наукову форму виведення чисел із плаваючою точкою
ios::fixed Використовувати форму виведення чисел із фіксованою точкою

 Наприклад:

 

cout<<setw(10)<<"Привіт\n";

cout<<setw(10)<<setiosflags(ios::left)<<"Привіт";

 

Результат виконання:

 

Привіт

Привіт

 


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 28; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты