Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВаріанти індивідуальних завдань. 1. Визначити добуток додатних парних чисел масиву B(n)
Читайте также:
  1. Варіанти індивідуальних завдань
  2. Варіанти індивідуальних завдань
  3. Варіанти індивідуальних завдань
  4. Варіанти індивідуальних завдань
  5. Варіанти індивідуальних завдань
  6. Варіанти індивідуальних завдань
  7. Варіанти індивідуальних завдань
  8. Варіанти індивідуальних завдань
  9. Варіанти індивідуальних завдань

1. Визначити добуток додатних парних чисел масиву B(n). Якщо таких елементів немає, вивести на екран дисплея повідомлення: «Додатних парних елементів в масиві немає».

2. Визначити добуток від’ємних чисел масиву A(n), що стоять на парних позиціях. Якщо таких елементів немає, вивести на екран дисплея повідомлення: «Від’ємних елементів в масиві немає».

3. Визначити суму і кількість непарних чисел масиву М(n). Якщо таких елементів немає, вивести на екран дисплея повідомлення: «Непарних елементів в масиві немає».

4. У масиві чисел K(n) визначити суму і кількість чисел, кратних 5. Якщо таких елементів немає, вивести на екран дисплея повідомлення: «Елементів кратних 5 в масиві немає».

5. У масиві чисел X(n) визначити кількість чисел, кратних 2, і чисел, не кратних 3. Якщо таких елементів немає, вивести на екран дисплея повідомлення: «Чисел, кратних 2 і чисел не кратних 3 в масиві немає».

6. Є масив чисел C(n), визначити кількість і добуток елементів масиву, які знаходяться в діапазоні . Якщо таких елементів немає, вивести на екран дисплея повідомлення: «Елементів з діапазону [0; 7] в масиві немає».

7. У заданому масиві А(n) визначити середнє арифметичне значення чисел, кратних трьом. Якщо таких елементів немає, вивести на екран дисплея повідомлення: «Елементів кратних 3 в масиві немає».

8. Визначити середнє арифметичне значення елементів масиву F(n), які задовольняють вимозі . Якщо таких елементів немає, вивести на екран дисплея повідомлення: «Елементів, що задовольняють вимозі, в масиві немає».

9. У числовому масиві А(n) визначити мінімальний елемент масиву і його порядковий номер. Результат вивести на екран дисплея.

10. Визначити мінімальний елемент числового масиву K(n) і кількість елементів, рівних мінімальному елементу. Вивести на екран дисплея результат.

11. Визначити добуток непарних елементів масиву P(n), що стоять на парних позиціях. Якщо таких елементів немає, на екран дисплея вивести повідомлення: «Непарних елементів, що стоять на парних позиціях в масиві немає».

12. Визначити середнє арифметичне значення елементів масиву B(n), кратних восьми. Якщо таких елементів немає, на екран дисплея вивести повідомлення: «Елементів кратних 8 в масиві немає».13. У числовому масиві Z(n) серед додатних елементів визначити максимальний елемент масиву. Вивести на екран дисплея результат.

14. Визначити кількість від’ємних елементів в масиві А(n) і на їх місце записати нулі. Якщо таких елементів немає, на екран дисплея вивести повідомлення: «Від’ємних елементів в масиві немає».

15. Визначити добуток додатних елементів масиву і їх кількість. За відсутності додатних чисел вивести на екран дисплея «Додатних чисел в масиві немає».

16. Обчислити кількість елементів цілочисельного масиву V(n), кратних семи. За відсутності таких елементів вивести на екран дисплея «Елементів, кратних 7, немає».

17. Для числового масиву Z(n) визначити середнє арифметичне значення мінімального і максимального елементів. Результат вивести на екран дисплея.

18. Для заданого масиву А(n) обчислити суму і кількість елементів, що задовольняють умові . Результат вивести на екран дисплея.

19. Визначити суму і добуток додатних чисел, що стоять на парних позиціях в масиві В(n). Результат вивести на екран дисплея.

20. У масиві C(n) визначити середнє арифметичне значення додатних елементів і середнє арифметичне значення від’ємних елементів. Результат вивести на екран дисплея.21. У масиві В(n) визначити окремо кількість від’ємних чисел, кількість додатних чисел і чисел, рівних нулю. Результат вивести на екран дисплея.

22. Визначити суму додатних парних чисел масиву B(n). У разі відсутності додатних парних чисел вивести на екран дисплея «Додатних парних чисел в масиві немає».

23. Визначити середнє арифметичне значення чисел масиву А(n), що стоять на парних позиціях, і середнє арифметичне значення чисел масиву А(n), що стоять на непарних позиціях. Результат вивести на екран дисплея.

24. Визначити суму додатних елементів масиву B(n), що стоять на позиціях, кратних трьом. Результат вивести на екран дисплея.

25. Заданий масив цілих чисел C(n). Обчислити добуток максимального і мінімального елементів. Результат вивести на екран дисплея.

26. У масиві чисел В(n) всі по додатні елементи замінити на нульові значення і визначити середнє арифметичне значення від’ємних елементів масиву. Результат вивести на екран дисплея.

27. У масиві чисел C(n) числа, що стоять на парних позиціях, замінити на нулі і визначити середнє значення чисел, що стоять на непарних позиціях. Вивести на екран дисплея результат обчислення.

28. У числовому масиві А(n) визначити індекси мінімального і максимального елементів. Визначити різницю між максимальним та мінімальним елементами. Результат вивести на екран дисплея.

29. Для заданого цілочисельного масиву М(n) обчислити добуток і кількість від’ємних непарних чисел, розташованих на парних позиціях. Результат вивести на екран дисплея.

30. Заданий цілочисельний масив А(n). Обчислити суму і кількість чисел, що діляться без остачі на 5. Якщо таких чисел немає, на екран дисплея необхідно видати повідомлення «Чисел, що діляться без остачі на 5, в масиві немає».31. У заданому масиві А(n), розділити всі елементи масиву А(n) на п'ятий елемент масиву А(n). У перетвореному масиві обчислити суму елементів, що стоять на непарних позиціях. Результат вивести на екран дисплея.

32. Заданий масив чисел Х(n). Обчислити кількість від’ємних чисел і вивести на екран дисплея індекс першого від’ємного елементу і індекс останнього від’ємного елементу.

33. Є цілочисельний масив B(n). Перетворити заданий масив шляхом множення кожного елементу масиву на максимальний елемент цього масиву. Вивести на екран дисплея перетворений масив і максимальний елемент цього масиву.

34. Заданий масив чисел А(n). Перетворити заданий масив шляхом ділення кожного парного елементу масиву на 2. Обчислити середнє арифметичне значення елементів перетвореного масиву. Вивести на екран дисплея. перетворений масив і отриманий результат.

35. У масиві C(n) визначити кількість елементів рівних нулю і на їх місце записати число 5. Обчислити середнє арифметичне значення елементів, рівних 5. Вивести на екран дисплея перетворений масив і результат обчислення.


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 45; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты