Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
 

Кодова таблиця системи Windows

Код Симв. Код Симв. Код Симв. Код Симв. Код Симв.
Коди 0-127
nul eof N h
soh esc O i
stx fs P j
etx qs Q k
eot rs R l
enq us S m
ack sp : T n
bel ! ; U o
bs " < V p
tab # = W q
lf $ > X r
vt % ? Y s
np & @ Z t
cr ' A [ u
so ( B \ v
si ) C ] w
dle * D ^ x
dc1 + E _ y
dc2 , F ` z
dc3 G a {
dc4 . H b |
nak / I c }
syn J d ~
etb K e del
can L f    
em M g    
Коди 128-255
Ђ љ ґ О и
Ѓ > µ П й
, њ Р к
ѓ ќ · С л
" ћ ё Т м
џ У н
  є Ф о
Ў » Х п
^ ў ј Ц р
Ј Ѕ Ч с
Љ ¤ ѕ Ш т
< Ґ ї Щ у
Њ ¦ А Ъ ф
Ќ § Б Ы х
Ћ Ё В Ь ц
Џ © Г Э ч
ђ Є Д Ю ш
« Е Я щ
  Ж а ъ
  З б ы
® И в ь
Ї Й г э
° К д ю
± Л е я
- І М ж    
і Н з    

 

 

Кодова таблиця системи DOS

Код Симв. Код Симв. Код Симв. Код Симв. Код Симв.
Коди 0-127
nul eof N h
soh esc O i
stx fs P j
etx qs Q k
eot rs R l
enq us S m
ack sp : T n
bel ! ; U o
bs " < V p
tab # = W q
lf $ > X r
vt % ? Y s
np & @ Z t
cr ' A [ u
so ( B \ v
si ) C ] w
dle * D ^ x
dc1 + E _ y
dc2 , F ` z
dc3 G a {
dc4 . H b |
nak / I c }
syn J d ~
etb K e del
can L f    
em M g    
Коди 128-255
А Ъ ш
Б Ы щ
В Ь ъ
Г Э ы
Д Ю ь
Е Я э
Ж а ю
З б я
И в Ё
Й г ё
К д Є
Л е є
М ж Ї
Н з ї
О и Ў
П й ў
Р к °
С л
Т м р ·
У н с
Ф о т
Х п у ¤
Ц ф
Ч х  
Ш ц    
Щ ч    

 


Додаток 2. Групування імен функцій по заголовним файлам (хайдерам)

 

1. <ctype.h> (<cctype>) – функції класифікації та перетворення символів

 

isalnum Перевіряє, чи є символ буквою або цифрою
isalpha Перевіряє, чи є символ буквою
iscntrl Перевіряє, чи є символ керуючим
isdigit Перевіряє, чи є символ цифрою
isgraph Перевіряє, чи є символ видимим
islower Перевіряє, чи є символ буквою нижнього регістру
isprint Перевіряє, чи є символ друкованим
ispunct Перевіряє, чи є символ символом пунктуації
isspace Перевіряє, чи є символ розмежувальним
isupper Перевіряє, чи є символ буквою верхнього регістру
tolower Повертає символ в нижньому регістрі
toupper Повертає символ у верхньому регістрі

 

2. <math.h> (<cmath>) – математичні функції

 

acos Повертає арккосинус аргументу
asin Повертає арксинус аргументу
atan Повертає арктангенс аргументу
atan2 Повертає арктангенс відношення аргументів
ceil Повертає найближче більше ціле число
cos Обчислює косинус аргументу
cosh Обчислює гіперболічний косинус аргументу
exp Повертає значення еx, де x – аргумент функції
fabs Повертає модуль числа
floor Повертає найближче менше ціле число.
fmod Повертає залишок від ділення y (2-го аргументу) на x (1-й аргумент)
frexp Виділяє з числа мантису та експоненціальну частину
ldexp Перетворює мантису та показник ступеню в число
log Обчислює натуральний логарифм
log10 Обчислює десятковий логарифм
modf Розбиває число на цілу та дробову частини
pow Підносить число до ступеня
sin Обчислює синус аргументу
sinh Обчислює гіперболічний синус аргументу
sqrt Обчислює квадратний корінь аргументу
tan Обчислює тангенс аргументу
tanh Обчислює гіперболічний тангенс аргументу

3. <stdio.h> (<cstdio>) – функції введення/виведення

 

clearerr Очищає прапори помилок при роботі з потоком
fclose Закриває потік введення/виведення
feof Перевіряє досягнення кінця файлу
ferror Повертає код помилки при роботі з потоком
fflush Записує дані з буфера
fgetc Читає з потоку символ
fgetpos Повертає поточну позицію у файлі
fgets Читає з потоку рядок символів
fopen Відкриває потік введення/виведення
fprintf Записує дані в потік
fputc Записує символ в потік
fputs Записує рядок символів в потік
fread Читає дані з потоку введення
freopen Перевідкриває потік введення/виведення.
fscanf Вводить з файлу форматовані дані
fseek Переміщує позицію у файлі
fsetpos Переміщує поточну позицію у файлі відносно його початку
ftell Повертає поточну позицію у файлі
printf Виводить рядок параметрів в певному форматі
putc Записує символ в потік
putchar Виводить символ на стандартний пристрій виведення
puts Виводить рядок на стандартний пристрій виведення
remove Видаляє файл з диску
rename Перейменовує файл
rewind Очищає прапори помилок при роботі з потоком та переходить до початку файлу
scanf Вводить рядок параметрів в певному форматі
setbuf Встановлює буферизацію потоку введення/виведення
sprintf Виводить рядок параметрів в певному форматі
sscanf Вводить дані з рядку
tmpfile Відкриває потік бінарного введення/виведення в тимчасовий файл
tmpnam Створює унікальне ім’я файлу
ungetc Повертає символ в потік

 

 

4. <stdlib.h> (<cstdlib>)

 

abort Перериває виконання програми
atof Перетворює рядок в дійсне число
atoi Перетворює рядок в ціле число (int)
atol Перетворює рядок в довге ціле число (long)
exit Перериває виконання програми
rand Генерує випадкові числа від 0 до 2147483647
srand Встановлює початкове псевдовипадкове число
system Виконує рядок командного процесору ОС

 

5. <string.h> (<cstring>) – функції роботи з рядками

 

memchr Шукає перше входження символу в блок пам'яті
memcmp Порівнює блоки пам’яті
memcpy Копіює блок пам’яті
memmove Переносить блок пам’яті
memset Заповнює блок пам’яті символом
strcat Складає рядки
strchr Шукає символ в рядку
strcmp Порівнює рядки
strcpy Копіює один рядок в інший
strcspn Шукає входження одного з символів другого рядка в перший рядок
strlen Повертає довжину рядка
strncat Складає перший рядок з n символами другого
strncmp Порівнює перший рядок з n символами другого
strncpy Копіює перші n символів другого рядка в перший
strpbrk Шукає один з символів другого рядка в першому
strrchr Шукає останнє входження символу в рядку
strspn Шукає символ першого рядка, який не входить у другий рядок
strstr Шукає підрядок в рядку
strtok Виділяє фрагменти рядка першого рядка, розділені одно- або багатосимвольними роздільниками з другого рядка.

 

6. <time.h> (<ctime>) – функції для роботи з датою та часом

 

asctime Перетворює дату та час в рядок
clock Повертає час виконання програми
ctime Перетворює час у рядок
difftime Повертає різницю часів
gmtime Ініціалізує структуру tm на основі time_t
localtime Ініціалізує структуру tm на основі time_t
mktime Заповнює поля дня тижня і дня року
time Повертає поточні дату та час у вигляді time_t (кількість секунд, починаючи з 1970 року)

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ЦЕПЕЙ

Экзамен


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 126; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты