Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Экран бетiнде қанша терезе ашып қоюға болады?
A) 2;

B) 1;

C) 8;

D) 5;

E) бiрнеше;

 

$$$ 201

MS Word бағдарламасы терезесiнiң элементтерi;

A) Тақырып жолы, жұмыс алаңы;

B) Тақырып жолы, меню жолы, стандартты және форматтау құралдар тақтасы, сызғыш, жұмыс алаңы, айналдыру сызғыштары;

C) Меню жолы, стандартты құралдар тақтасы, жұмыс алаңы;

D) Тақырып жолы, стандартты және форматтау құралдар тақтасы, айналдыру сызғыштары;

E) Стандартты құралдар тақтасы, сызғыш, жұмыс алаңы;

 

$$$ 202

Бас әрiп теру үшiн ... пернесiн басу керек.

A) Tab;

B) Ctrl;

C) Shift;

D) Alt;

E) Enter;

 

$$$ 203

Word-та бағанды алып тастау үшін ....

A) бағанды белгілеу, Кесте → жою → бағандар;

B) бағанды белгілеу, Кесте → бағанды жою;

C) бағанды белгілеу, Сервис → кесте → бағанды жою;

D) бағанды белгілеу, Кесте → сервис → бағанды жою;

E) бағанды белгілеу, Формат → Табуляция → бәрін жою.

 

$$$ 204

Мәтінді форматтау?

А) Формат → Қаріп → Анимация;

В) Формат → Қаріп → Қаріп сұқбаттасу терезесі арқылы;

С) Формат → Ара қашықтық;

D) Формат → бағандар сұқбаттасу терезесі арқылы;

Е) Формат → Регистр сұқбаттасу терезесі арқылы.

 

$$$ 205

қандай қызмет атқарады?

A) папка құру қызметiн;

B) сақтау қызметiн;

C) ашу қызметiн;

D)жабу қызметiн;

E) файл құру

 

$$$ 206

Microsoft Word - бұл …

A) графикалық редактор;

B) мәтіндік редактор;

C) кестелер редакторы;

D) формулалар редакторы;

E) бейне редакторы;

 

$$$ 207

Word бағдарламасында мәтінмен кез келген әрекетті орындаудың алдында ... керек.

A) мәтінді жою;

B) қолдау қызметіне жүгіну;

C) ақаулығы туралы есепті жөнелту;

D) мәтіннің қажетті үзіндісін ерекшелеу;

E) құжатты сақтау;

 

$$$ 208

Мына батырма ... үшін пайдаланылады?

A) жаңа құжатты дайындау;

B) жаңа құжатты сақтау;

C) құжатты ашу;

D) алдын-ала қарап шығу;

E) құжатты көшіру;

 

$$$ 209

Мына батырма ... үшін пайдаланылады?

A) жаңа құжатты дайындау;

B) ерекшеленген үзіндіні жою;

C) құжатты ашу;

D) алдын-ала қарап шығу;

E) құжатты көшіру;

 

$$$ 210

Мына батырмалардың қайсысы құжатты ашу үшін қызмет етеді?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;

 

$$$ 211

Алдыңғы әрекетті болдырмау үшін ... керек.

A) құжаттың жаңа парағын ашу;

B) аспаптар тақтасында батырмасын басу;

C) тізбекті түрде Түзету – Бәрін ерекшелеу – Енгізуді болдырмау (Правка – Выделить все – Отменить ввод) бұйрығын орындау;

D) тізбекті түрде Қызмет – Автоалмастыру (Сервис – Автозамена) бұйрығын орындау;

E) алдын-ала қарап шығу;

 

$$$ 212

Мәтіннің қажетті параметрлерін орнату, сондай-ақ оны теңестіру үшін арналған тақта ... деп аталады.

A) Бас меню (Главное меню);

B) Стандарттық (Стандартная) тақта;

C) Форматтау (Форматирование) тақтасы;

D) Сызғыш;

E) ерекшеленген үзіндіні жою;

 

$$$ 213

Монитор экранында мәтінді бет бойынша парақтайтын пернетақтадағы пернені атап көрсетіңдер:

A) PgDn , PgUp;

B) End;

C) Esc;

D) Enter;

E) Home;

 

$$$ 214

Жолдың арасындағы аралықты, шегіністерді, кестелеу өзгерту қандай терезеде орындалады?

A) Жаңа жол (Абзац) сұқбаттасу терезесінде;

B) Қаріп (Шрифт) сұқбаттасу терезесінде;

C) Тізім (Список) сұқбаттасу терезесінде;

D) Мәнерлер мен форматтау (Стили и форматирование) сұқбаттасу терезесінде;

E) Символ сұқбаттасу терезесінде;

 

$$$ 215

Word бағдарламасының Жаңа жол (Абзац) сұқбаттық терезесі қандай мүмкіндіктерді ұсынады?

A) қаріптің типін, түсін, мөлшерін және оның сызылымын өзгерту;

B) анимациялық әсерлерді әзірлеу;

C) жүйені қайтадан іске қосу;

D) жолдың арасындағы аралықты, шегіністерді, кестелеуді өзгерту;

E) символдар енгізу;

 

$$$ 216

Word бағдарламасында емле қателері қандай түспен айрықша көрсетіледі?

A) көк;

B) жасыл;

C) күлгін;

D) қызыл;

E) сары;

 

$$$ 217

Word бағдарламасында стилистикалық қателер қандай түспен айрықша көрсетіледі?

A) көк;

B) жасыл;

C) күлгін;

D) қызыл;

E) сары;

 

$$$ 218

Құралдар тақтасындағы батырмасы қандай қызмет атқарады?

A) Құжатқа суретті кірістіру;

B) Мәтінге суретті орналастыру;

C) Кескіннің қанықтылығын арттыру немесе азайту;

D) Суретті қысу;

E) Суретті кесу;

 

$$$ 219

Құралдар тақтасындағы батырмасы қандай қызмет атқарады?

A) Құжатқа суретті кірістіру;

B) Мәтінге суретті орналастыру;

C) Кескіннің қанықтылығын арттыру немесе азайту;

D) Суретті қысу;

E) Суретті кесу;

 

$$$ 220

Кескіндерді баптау (Настройки изображения) құралдар тақтасындағы қандай батырманың көмегімен суреттің мәтіндегі орнын белгілеуге болады ?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;

 

$$$ 221

Word бағдарламасында кесте неден тұрады?

A) мәтіндері мен суреттері бар болатын жолдар мен бағандардан, ұяшықтардан;

B) тек мәтіндері ғана бар жолдар мен бағандардан;

C) тек цифрлық мәліметтері ғана бар болатын ұяшық жолдарынан;

D) тек суреттері ғана бар жолдар мен бағандардан, ұяшықтардан;

E) ұяшықтардан;

 

$$$ 222

Қандай құралдар тақтасы кестелермен жұмыс істеуге арналған?

A) Форматтау (Форматирование);

B) Стандарттық (Стандартная);

C) Кескінді баптау (Настройка изображения);

D) Кестелер және шекаралар (Таблицы и границы);

E) Сурет салу (Рисование);

 

$$$ 223

MS EXCEL бағдарламасының терезесiнiң элементтерi:

A) тақырып жолы, жұмыс алаңы, формула жолы;

B) тақырып жолы, меню жолы, стандартты және форматтау құралдар тақтасы, формула жолы, сызғыш, жұмыс алаңы;

C) меню жолы, формула жолы, стандартты құралдар тақтасы, сызғыш, жұмыс алаңы;

D) тақырып жолы, айналдыру сызғыштары, формула жолы;

E) стандартты құралдар тақтасы, сызғыш, формула жолы, жұмыс алаңы;

 

$$$ 224

MS EXCEL бағдарламасында ұяшықтардың адресі:

A) бағана әрпi мен қатар номерi;

B) бағана әрпi;

C) қатар әрпi;

D) бағана номерi;

E) дұрыс жауабы жоқ;

 

$$$ 225

Формулалар жолы қандай бағдарламада орналасқан?

A) MS WORD;

B) MS POWER POINT;

C) MS OUTLOOK;

D) MS EXCEL;

E) MS ACCESS;

 

$$$ 226

Excel электрондық кестесiмен жұмыс жасағанда суреттегi батырма не үшiн қолданылады?

A) ұяшықтарды бiрiктiру;

B) бiрiктiрудi жою;

C) жол бойынша бiрiктiру;

D) ақша форматы;

E) пайыз форматы;

 

$$$ 227

Excel электрондық кестесiмен жұмыс жасағанда суреттегi батырма не үшiн қолданылады?

A) қосындыны есептеу;

B) диаграмма тұрғызу;

C) өсу ретi бойынша сұрыптау;

D) кему ретi бойынша сұрыптау;

E) функция шеберiн шағыру;

 

$$$ 228

Excel электрондық кестесiмен жұмыс жасағанда суреттегi батырма не үшiн қолданылады?

A) қосындыны есептеу;

B) диаграмма тұрғызу;

C) өсу ретi бойынша сұрыптау;

D) кему ретi бойынша сұрыптау;

E) функция шеберiн шағыру;

 

$$$ 229

Excel электрондық кестесiмен жұмыс жасағанда суреттегi батырма не үшiн қолданылады?

A) қосындыны есептеу;

B) диаграмма тұрғызу;

C) өсу ретi бойынша сұрыптау;

D) кему ретi бойынша сұрыптау;

E) функция шеберiн шақыру;

 

$$$ 230

Excel электрондық кестесiмен жұмыс жасағанда суреттегi батырма не үшiн қолданылады?

A) қосындыны есептеу;

B) диаграмма тұрғызу;

C) өсу ретi бойынша сұрыптау;

D) кему ретi бойынша сұрыптау;

E) функция шеберiн шақыру;

 

$$$ 231

Электрондық кесте парақтары мынадай бөлiктерден тұрады: (қате жауабын көрсетiңiз):

A) қатар;

B) бағана;

C) ұяшықтар;

D) документтер;

E) кiтаптар;

 

$$$ 232

Электронық кестеде формулалар қай таңбадан басталып жазылуы керек?

A) = ;

B) +/;

C) - ;

D) :=;

E) бос орыннан кейiн;

 

$$$ 233

Электрондық кестеде адрестердi көрсетудiң қандай түрлері бар?

A) абсолюттi;

B) салыстырмалы;

C) аралас;

D) жәй және қарапайым;

E) барлық жауап дурыс,

 

$$$ 234

Төмендегі адрестердің қайсысы абсолютті екенін көрсетіңіз:

A) A$25, $D12;

B) C24:F15, A1:H12;

C) $D$16, $F$45;

D) C5, F6:D$27;

E) D5$, $D12;

 

$$$ 235

А1 мен С3 аралығындағы мәндердiң қосындысын есептеуге арналған функцияны көрсетiңiз?

A) СУММ(А1,С3);

B) СУММА(А1,С3);

C) СУММА(А1:С3);

D) СУММА(А1:С$3);

E) СУММA(А$1,С$3);

 

$$$ 236

Диаграммалар шеберiнiң бiрiншi қадамында қандай параметрлер тағайындалады?

A) диаграмманың типiн таңдау;

B) диаграммада бейнеленетiн мәлiметтер аралығын енгiзу;

C) диаграммаға қосымша түсiнiктемелер т.б. қосымша элементтер енгiзу;

D) диаграмманың орналасатын орынын көрсету;

E) диаграмманың остерiн көрсету;

 

$$$ 237

... электрондық кестенiң мәлiмет енгiзетiн ең кiшi элементi.

A) блок;

B) ұяшық;

C) кесте;

D) жол;

E) баған;

 

$$$ 238

Excel бағдарламасындағы ұяшықтарды бiрiктiру үшiн ... орындау қажет.

A) Кесте => ұяшықты бөлу;

B) Түзету =>ұяшықты бөлу;

C) Кесте => ұяшықтарды бiрiктiру;

D) Формат=> ұяшықтар;

E) Файл => Кесте=> ұяшықтарды бiрiктiру;

 

$$$ 239

Көрші емес екі ұяшықтарды қалай белгілеуге болады?

A) екі көрші ұяшықтарды белгілеген сияқты;

B) жоғарғы менюді немесе басқару панеліндегі батырмаларды пайдалану арқылы;

C) Alt пернесін басып тұрып, ұяшықты таңдау;

D) Ctrl пернесін басып тұрып, ұяшықты таңдау;

E) Excel-де мұндай әрекет жасауға болмайды.

 

$$$ 240

Диаграмманы қалай құрамыз?

A) Paіnt редакторында сурет салу арқылы;

B) қағазда сурет салу арқылы;

C) біз оны өткен жоқпыз;

D) диаграмма шебері қолдану арқылы;

E) жол формуласын қолдану арқылы.

 

$$$ 241

Excel құжаты қандай кеңейтуден тұрады?

A) .bak;

B) .xls;

C) .doc;

D) .exl;

E) .ttf.

 

$$$ 242

Word құжатына Excel-ден диаграмманы қоюға болама?

A) Болады, егер екі программаны бірдей уақытта жіберсе;

B) Болады, Іnternet арқылы;

C) Болады, алмасу буфері арқылы;

D) Болады, F1 пернесін басу арқылы;

E) Барлық жауаптары дұрыс емес.

 

$$$ 243

Жұмыс парағының атын өзгертуге бола ма?

A) Атын толықтай емес, реттік номерін өзгертуге болады;

B) Еш нәрсені өзгертуге болмайды;

C) Беттің атын толық өзгертуге болады;

D) Болады, егер бет кітапта біреу болса;

E) Дұрыс жауабы жоқ.

 

$$$ 244

Ұяшықтың абсолюттік белгіленуін белгілеу үшін қандай символ қолданылады?

А) { };

B) @;

С) &;

D) *;

Е) $.

 

$$$ 245

Ұяшықтың абсолюттік адресі-бұл:

А) құжаттағы өзгеріс кезінде автоматты түрде өзгеретін адрес;

B) кестенің өзгеріс кезінде өзгермейтін қатаң бекітілген адрес;

С) кестені беттің жаңа орнына ауыстыру кезінде ғана өзгеретін адрес;

D) $ символы белгілеу үшін қолданылатын адрес;

Е) В) және D) жауаптары дұрыс;

 

$$$ 246

$А5 жазбасы нені береді?

А) А бағаны салыстырмалы, ал жол номері бекітілген;

B) А бағаны бекітілген, ал жол номері салыстырмалы;

С) А5 ұяшығы бекітілген;

D) А5 ұяшығы салыстырмалы;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

 

$$$ 247

Жұмыс кітабы неден тұрады?

А) бірнеше беттен;

B) бірнеше жеке құжаттардан;

С) бірнеше файлдан;

D) барлық варианттар дұрыс;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

 

$$$ 248

Excel-де жолдар қалай белгіленеді?

А) араб сандарымен;

B) римдік сандарымен;

С) сан және әріптен тұратын комбинациямен;

D) бірнеше әріптен тұратын комбинациядан;

Е) орыс алфавитінің әріптерімен.

 

$$$ 249

D13 адресімен берілген ұяшық қандай жолда және бағанда орналасқан?

А) D жолы, 13 баған;

B) $D жолы, 13 баған;

С) 13 жол, D баған;

D) D13 жолы, D13 баған;

Е) дұрыс жауабы жоқ.

 

$$$ 250

Word-та құжаттардың кеңейтілуі қандай?

А) .сom;

B) .exe;

С) .doc;

D) .xls;

Е) .wod.

 

Желідегі компьютерлер жұмыс жасайтын ережелер жиынтығы қалай аталады:

A) Желі;

B) сервер;

C) Протокол;

D) Схема;

E) маршрут жасаушы.

 

Желінің ең қарапайым топологиясын көрсетіңіз:

A) Жұлдыз;

B) Шина;

C) Сақина;

D) Асимметрия;

E) Сопақ түріндегі.

 

Excel. 10-шы жолда және 1-ден 4-ке дейінгі бағандарда орналасқан сандардың қосындысын табатын формула:

A) SUM(A1:A4);
B) SUM(A10:D10);
C) SUM(A1:D10);
D) SUM(10,1:4);

E) SUM(1:4).

 

Excel -де D5 болып жазылған ұяшық адресі қай адрес түріне жатады?

A) Жергілікті;
B) Мекендік;
C) Аралас;
D) Абсолюттік;

E) Салыстырмалы.

 

Жұмыс парағының соңғы ұяшығына ауысу үшін қандай команда пайдаланасыз:

A)Файл-Конец командасын басасыз;
B) <Ctrl+HOME> пернелер комбинациясын басасыз;
C) <Ctrl+End> пернелер комбинациясын басасыз;
D)<Стрелка вниз> пернелер комбинациясын басасыз;

E). <Ctrl+Стрелка вниз> пернелер комбинациясын басасыз;

 

Microsoft Word-та алмасу буферінен фрагментті орнату келесі пернелер арқылы орындалады.

A) Shift+Delete;
B) Ctrl+Insert;
C) Ctrl+D;
D) Shift+Insert;

E) Ctrl+L.

 

Excel-дегі «минимальды мәнді» есептейтін функция

A) Мина;
B) MАКС;
C) МИНЗНАЧ;
D)ЗНАЧМИН;

E) МИН.

 

Ақпараттың түрлері

A) 0 және 1 сандары ;
B) Мәтін, сурет, фотобине, дыбыстық сигналдар, магниттік жазба және т.б. ;
C) латын әріптері;
D) Сан мен әріп;

E) Арнайы командалар.

 

Компьютерлерді істен шығаратын арнайы бағдарлама:

A) Стандартты;
B) Компьютерлік вирус;
C) Операциялық жүйе;
D) Қолданбалы;

E) Архиватор.

 

Excel-дегі математикалық функция көрсет:

A) НЗ;
B) Ранг;
C) Если;
D) Ln;

E) ППЛАТ.

 

Microsoft Excel-де қандай өрнек (=) белгісінен басталады

A) басқа парақ арқылы;
B) Ұяшықтың бастапқы қалпы;
C) Символдардың қайталануы;
D) Формула;

E) Мәтін.

 

Мәтіндегі барлық кіші әріптерді бас әріптерді қай команда арқылы өзгертеміз

A) формат-Библиотека-Стилей;
B) Формат-Автоформат;
C) Сервис-Автозамена;
D) Вставка-Автотекст;

E) Формат-Регистр.

 

WWW-дегеніміз не ?

A) Мәтіндік файл;
B) Локальдық жүйе;
C) Телеконференция;
D) Бүкіләлемдік өрмек;

E) Электрондық почта.

 

EXCEL. Жұмыс кітабы дегеніміз-Бұл:

A) Қосымша терезе;
B) Мәтін жазатын парақ;
C) Мәліметтерді өңдеу мен сақтауға арналған файл;
D) Сурет салатын парақ;

E) Мәтіндік құжат.

 

MS EXCEL.=A3-B6 формуласы нені білдіреді?

A)В6 ұяшығы мәнінен А3 ұяшығы мәнін шегеру;
B) А3 және В6 ұяшықтарын ерекшелейді;
C) А3 ұяшығы мәнінен В6 ұяшығы мәнін шегеру;
D) В6 және А3 ұяшықтары арасы диапазоны;

E) В6 және А3 ұяшықтары мәндерін қосу.

 

Ұяшық адерісін дұрыс белгілеуін таңдаңыз:

A)А1:В4;
B) А1-В4;
C) В4:А1;
D) А1;

E) В0.

 

EXCEL электрондық кестесі келесі түрде толтырылса, онда А5 ұяшығында шығатын сан

 

  А В
=МИН (А2:В4)

A)20;
B)10;
C) 1000;
D) 100;

E) 5.

 

Алмасу буфері қандай қызмет атқарады?

A) Тек ақпараттар фрагментін көшіреді;

B) Ақпараттарды түрлендіреді;

C) Ақпараттарды уақытша сақтайды және көшіреді;

D) Тек бағдарламалық файлдарды көшіреді;

E) Ақпараттарды тұрақты сақтайды.

 

$$$ 269

Word мәтіндік редакторынан шығу үшін... қажет:

A) Ctrl+F1пернелерін басу;

B) Caps Lock пернесін басу;
C) Файл/Закрыть командасын орындау;
D) Файл/Выход командасын орындау Alt+F4 пернелерін басу;

E) Esc пернесін басу.

 

Екі желінің мәлімет алмасу ережелерін, ақпарат форматтарын, принципін анықтау заңдылығы:

A) Хаттама (Протокол) ;

B) Ақпараттық сервер;
C) Провайдер;
D) Желі торабы;

E) Құжат.

 

$$$ 271

Word редакторында Колонтитулды құру жолы?

A) Файл-Ашу-Интервал;

B) Түр-Колонтитул;

C) Пішім-Абзац-Жоларалық- Интервал;

D) Кірістіру-Автомәтін-Колонтитулдар;
E) Кесте-Кесте қосу.

 

$$$ 272

МS EXCEL-де құралдар тақтасындағы қандай батырма деректерді өсу ретімен іріктейді?

A) Үлгі бойынша формат;

B) Өсу бойынша іріктеу;

C) Автосумма;

D) Кему бойынша іріктеу;
E) Масштаб.

 

$$$ 273

Көрсетілген бағдарламаның қайсысы вирусқа қарсы болады?

A) Rar;

B) Excel;

C) Outlook ExpresS;

D) Word;
E) Doctor Web.

 

$$$ 274

Экранда қатар орналасқан файлдарды ерекшелеп белгілеу үшін, бірінші және соңғы файлды қандай перненің көмегімен басып тұрып шерту керек?

A) Insert;

B) Tab;

C) Ctrl;

D) Shift;
E) Alt.

 

$$$ 275

Windows жүйесін жасаушы - ... копаниясы.

A) Microsoft;

B) Borland;

C) Semmantes;

D) Next;
E) Apple.

 

$$$276

Word-тың қандай мәзірінде кестеге жолдар мен бағандар қосуға болады?

A) Сервис-Вставить;

B) Таблица-Вставить;

C) Формат-Вставить;

D) Вид-Вставить;
E) Вставка.

 

$$$ 277

MS Excel-де қанша бағана болады?

A) 256;

B) 244;

C) 280;

D) 265;
E) 246.

 

$$$ 278

Internet желісіне қосылу үшін қолданылатын құрылғы:

A) Тышқан;

B) Принтер;

C) Сканер;

D) Плоттер;
E) Модем.

 

$$$ 279

Windows операциялық жүйесінде тышқанның оң жақ батырмасы келесі менюді шығарады:

A) Жанама;

B) Жоғарғы;

C) Негізгі;

D) Төменгі;
E) Ішкі.

 

$$$ 280

Word редакторында формуланы кірістіру үшін орындалатын бұйрықтар реті:

A) Кірістіру-Формула;

B) Кірістіру-Обьект-Microsoft Equation 3.0;

C) Түзету-Формула;

D) Формула-Обьект-Формула ;
E) Түзету-Обьект-Microsoft Equation 3.0 .

 

$$$ 281

Word редакторында деректерді буферге көшіру пернелер комбинациясы:

A) Shift + Ins;

B) Ctrl + P;

C) Shift + Del;

D) Ctrl +H;
E) Ctrl + Ins .

 

$$$ 282

Процессор ақпаратты ..... өңдейді:

A) Бейсик тілінде;

B) Екілік кодта;

C) Мәтін түрінде;

D) Ондық санау жүйесінде;
E) Схема түрінде.

 

$$$ 283

Exсel электрондық кестесінде формулаға ... кірмейді.

A) Арифметикалық амалдар белгілері;

B) Сандар;

C) Сурет;

D) Тырнақшадағы мәтін;

E) Ұяшық аттары.

 

$$$ 284

Windows ОЖ жарлық (Ярлык) дегеніміз не?

A) .bmp кеңейтілуі бар файлға енгізілген графикалық обьект;

B) Ерекшеленген экран аймағы;

C) Файлдың қасиеті;

D) Анықтама;
E) Командалық файлдың графикалық бейнеленуі.

 

$$$285

MS WORD. Вставка - Обьект MS Equation бұйрығы орындалғанда не болады?

A) Файл қойылады;

B) Формула редакторы іске қосылады;

C) Түрі және қаріптері өзгереді;

D) Сурет қойылады ;
E) Орфография тексеріледі.

 

$$$286

А1 ұяшығында 9-саны, ал В1 ұяшығында 2-саны жазылған болсын. Егер С1 ұяшығында=А1*В1 формуласы жазылған болса, оның мәні нешеге тең болады?

A) 18;

B) 14;

C) 11;

D) 81 ;
E) 4,5.

 

$$$ 287

(A6:A10) ұяшықтардағы сандардың максималды мәні формуласының дұрыс жазылуын көрсетіңіз:

A) МАК(A6:A10);

B) =МИНA6:A10;

C)= МАКСA6:A10;

D)=(A6:A10) ;
E) =МАКС(A6:A10).

 

$$$ 288

MS Excel.А1:А10 ұяшықтардағы сандардың минималды мәнін табу формуласы:

A) =МИН(А1:А10);

B) МИН А1:А10;

C) МИН (А1:А10);

D) =минимальное А1:А10;
E) =А1:А10.

 

$$$289

Қай терезенің көмегімен компьютердегі дискілер туралы мәлеметті қарап алуға болады?

A) Желілік орта;

B) Портфель;

С) Менің құжаттарым;

D) Қоржын;

Е) Менің компьютерім.

 

$$$290

Экранның Қасиет (Свойства) терезесін қалай шақыруға болады?

A) Тышқанның сол жақ батырмасын есептер тақтасында орналасқан уақыт индекаторына екі рет шерту;

B) Тышқанның оң жақ батырмасын есептер тақтасына шертіп, жанама менюден Қасиет (Свойства) бұйрығын таңдау;

С) Жұмыс столының кез-келген бос жеріне тышқанның оң жақ батырмасын шертіп, жанама менюден Қасиет (Свойства) бұйрығын таңдау;

D) Тышқанның оң жақ батырмасын Іске қосу (Пуск) батырмасына екі рет шерту;

Е) Тышқанның сол жақ батырмасын Іске қосу (Пуск) батырмасына екі рет шерту.

 

$$$ 291

E-Mail – бұл ...

A) Жан-жаққа жіберу қызметі;

B) Web-навигатор;

C) Электрондық пошта;

D) Web-құжат;

E) Телеконференция қызметі.

 

$$$292

Перненің қосымша сандық бөлігін қосу және сөндіру қай перненің көмегімен жүргізіледі?

A) Insert;

B) Shift;

C) Caps Lock;

D) Scroll Lock;

E) Num Lock.

 

$$$ 293

Ұяшықтың $B$3 түрінде жазылған адресі:

A) Адрес болып саналмайды;

B) Жай адрес;

C) Аралас адрес;

D) Салыстырмалы адрес;

E) Абсолютті адрес.

 

$$$ 294

Ұяшықтың адресін нақты күйде беру үшін, яғни бағандар мен жолдардың номерлерін қалай өзгеріссіз қалдыруға болады?

A) Аралас түрде жазуға болады;

B) Қарапайым түрде жазуға болады;

C) Салыстырмалы түрде жазуға болады;

D) Жеткілікті түрде жазуға болады;

E) Абсолютті түрде жазуға болады.

 

$$$ 295

Windows операциялық жүйесінің стандартты графикалық редакторын көрсетіңіз:

A) Calendar;

B) Word Pad;

C) Clock;

D) Notepad;

E) Paint.

 

$$$ 296

Аралас адрес мәніне сәйкес келетін өрнекті көрсетіңіз:

A) $A$22;

B) A$22;

C) A22;

D) A22$;

E) A$22$.

 

$$$ 297

EXCEL электрондық кестесінде 5-ші жолдың 1-ші және 2-ші баған арасындағы ұяшықтардың ең үлкен мәнін есептейтін формула:

A) =МАКС(А5:B5);

B) = МАКС(A5:A1);

C) МАКС(А5;A5);

D) =МАКС(А1:B1);

E) =МАКС(А1;A5)

 

$$$298

Формулалар жолы қандай бағдарламада орналасқан?

A) MS WORD;

B) MS POWER POINT;

C) MS OUTLOOK;

D) MS EXCEL;

E) MS ACCESS;

 

$$$ 299

MS Excel. =А3- В6 формуласы нені білдіреді?

A) В6 ұяшығы мәнінен А3 ұяшығы мәнін шегеру;

B) А3 ұяшығы мәнінен В6 ұяшығы мәнін шегеру;

C) В6 және А3 ұяшықтары арасындағы диапазон;
D) А3 және В6 ұяшықтарын ерекшелейді;

E) В6 және А3 ұяшықтарын мәндерін қосу.

 

$$$ 300

Power Point программасы не үшін қолданылады

A) Күн-Апта-Айдың кестесін құру үшін;

B) Қысқа жазу және белгілер үшін;

C) Почталарды реттеу үшін;
D) Презентация, жарнама немесе видеоклип құру үшін;

E) Аяқталмаған істердің тізімін құру үшін.

 

 

ПАСПОРТ

 

Номер вопроса Правильный ответ (A, B, C, D, E)
A
D
A
A
D
A
C
B
D
C
B
A
D
E
A
A
A
A
B
B
D
C
B
D
E
A
A
E
C
D
C
A
C
E
B
A
C
E
A
E
D
A
B
B
C
A
A
C
C
A
A
D
B
C
B
E
A
A
A
A
A
A
E
C
C
B
B
D
E
E
C
A
A
B
D
B
B
A
B
A
B
D
A
C
B
D
C
A
A
D
A
D
A
A
A
C
A
A
D
D
C
A
B
D
A
E
B
C
A
C
A
C
C
A
A
B
C
B
A
A
A
D
A
D
C
A
B
A
D
A
A
B
A
A
E
B
A
B
B
C
B
D
E
B
A
D
B
B
B
C
C
C
A
D
C
D
B
D
C
E
A
D
C
B
C
A
E
A
A
A
D
C
C
D
B
A
C
C
A
B
D
B
A
B
C
B
A
D
A
B
D
E
D
A
D
E
B
B
D
E
B
C
A
B
B
B
D
A
E
A
B
C
A
A
D
D
B
A
C
B
A
D
B
A
D
E
A
D
B
E
D
A
E
C
C
A
B
C
D
D
B
C
C
E
E
B
A
A
C
C
C
B
B
E
C
D
E
B
B
D
D
E
D
C
C
D
B
C
D
A
B
B
E
D
A
B
A
E
A
B
E
B
C
E
B
A
E
A
E
C
C
E
E
E
E
B
A
D
B
D

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 203; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты