Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаШляхи енергозбереження
Читайте также:
  1. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3.1. Виховання громадянської культури.
  2. Екологічна криза: поняття, причини, наслідки, форми прояву та шляхи подолання
  3. Інноваційна модель розвитку України необхідність та шляхи становлення
  4. Мета бюджетного регулювання та шляхи її досягнення
  5. Методи обмеження та шляхи скорочення дефіциту бюджету
  6. Механізми, шляхи і чинники інфікування медичних працівників
  7. Причини та шляхи виходу з незавершеного проекту
  8. ПРО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
  9. Проблеми витрачання коштів місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення
  10. Проблеми мобілізації доходів місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Енергозбереження в електроприводі є частиною загального процесу ефективного використання електроенергії і визначається трьома процесами:

·енергоспоживанням

·енерговикористанням споживаної енергії;

·енергоуправлінням процесу енергоспоживання.

Енергоспоживання - процес формування складових потужності на вході перетворювача при роботі електроприводу. Цей процес характеризується залежностями активної, реактивної і потужності спотворення від швидкості і моменту двигуна, показниками якості електроенергії та їх впливу на характеристики електромеханічних перетворювачів.

Енерговикористання - використання потужності споживаної з мережі. Цей показник характеризує якісну сторону процесу енергоспоживання. Він показує, наскільки ефективне використання споживаної електроенергії, яка частина з неї належить до втрат, а яка - до корисної потужності, що йде на вал робочої машини. Як розподіляються втрати, які визначають робочий режим електродвигуна, його температуру і надійність, дозволяє виявити механізми старіння електроустаткування.

Енергоуправління - процес формування режимів енергоспоживання за допомогою технічних пристроїв і систем, що впливають на кола управління електроприводом і перетворювальні пристрої, що живлять ці кола. До енергоуправління належить управління перерозподілом втрат в електричних двигунах, оптимізація втрат, мінімізація нагрівання активних частин електричної машини, зниження рівнів споживаної реактивної потужності і генерування гармонік струму.

ПЕРШИЙ ШЛЯХ належить до найпростішого некерованого масового електропривода й полягає в удосконалюванні процедури вибору двигуна для конкретної технологічної установки з метою дотримання номінального теплового режиму двигуна при експлуатації.

Відомо, що в окремих підгалузях промисловості аварійність електродвигунів коливається від 20 до 60 - 70 % на рік, причому зазначені показники відрізняються навіть у випадку однотипних підприємств або виробництв. Характерно, що при загальному спаді виробництва кількість аварійних виходів з ладу машин не зменшується, а зростає.

З урахуванням недовантаження електричних машин у нормальному технологічному режимі на 20 - 25 % і зниженні продуктивності в 2,5 - 3 рази, витрати на ремонт двигунів (при наробітку на відмову 4000 год. впритул наближаються до вартості електроенергії, що спожив би двигун за час експлуатації між двома ремонтами за умови, що ціна 1 кВт/год перебуває на рівні 0,13-0,15 грн. З урахуванням транспортних й інших витрат, пов'язаних з аварійним виходом двигунів з ладу, питомі витрати на ремонт наближаються до відповідного показника для нових заводських машин.

ДРУГИЙ ШЛЯХ підвищення економічності масового нерегульованого електропривода - перехід на енергозберігаючі двигуни й двигуни поліпшеної конструкції, спеціально призначені для роботи з регульованим електроприводом.ТРЕТІЙ ШЛЯХ - усунення проміжних передач

ЧЕТВЕРТИЙ ШЛЯХ полягає в підвищенні ефективності роботи електропривода, тобто у виборі раціональних режимів роботи й експлуатації електропривода. Сюди входять:

·вибір раціонального способу й діапазону регулювання швидкості електропривода залежно від технологічних умов роботи машин і механізмів;

·вибір раціонального способу регулювання швидкості залежно від характеру зміни навантаження;

·підвищення завантаження робочих машин;

·виключення режиму холостого ходу;

·зниження напруги на затискачах двигуна;

·мінімізація струму й втрат енергії АД при зміні навантаження;

·оптимізація динамічних режимів;

·використання синхронної машини як компенсатора реактивної потужності;

·використання акумуляторів енергії.

П'ЯТИЙ ШЛЯХ - вибір раціонального типу електропривода для конкретної технологічної установки й переході від нерегульованого електропривода до регульованого. При неповнім навантаженні робота з постійною швидкістю характеризується підвищеною питомою витратою електроенергії в порівнянні з номінальним режимом.

Зниження швидкості механізмів безперервного транспорту при недовантаженні дозволяє виконати необхідну роботу з меншою питомою витратою електроенергії. У цьому випадку економічний ефект з'являється також за рахунок поліпшення експлуатаційних характеристик технологічного устаткування. Так, при зниженні швидкості зменшується зношування тягового органа транспортера, збільшується термін служби трубопроводів за рахунок зниження тиску й т.д. Ефект у сфері технології часто виявляється істотно вищим, ніж за рахунок економії електроенергії.

З іншого боку, висувається необґрунтоване бажання використати плавно регульовані системи привода з більшим діапазоном регулювання для цих установок. В той же час достатньо великий діапазон регулювання продуктивності для механізмів з вентиляторним характером навантаження можна отримати при діапазоні зміни швидкості, що не перевищує 20%.

ШОСТИЙ ШЛЯХ – поліпшення якості електроєнергії зособами силової перетворювальної техніки регульованого електропривода.

СЬОМИЙ ШЛЯХ - економія електроенергії робочими установками й механізмами за рахунок підвищення ефективності виконання технологічного процесу. Він містить такі основні заходи:

·узгодження режимів роботи установки при зміні навантаження;

·підвищення ККД установки;

·регулювання продуктивності установки;

·виконання оптимальної циклограми й упорядкування графіка навантажень;

·забезпечення нормованого завантаження (для підйомних машин, конвеєрів і т.д.);

·контроль стану технологічної установки;

·застосування досконалих видів електропривода;

організаційні заходи.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 174; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты